Kokainové gangy rozdělují Balkán

Na sklonku roku 2018 zadržela speciální jednotka české policie Slobodana Kašćelana. Šlo o mezinárodně hledaného zločince, na nějž Interpol vydal zatykač. Kašćelan je vůdce jednoho z nejdůležitějších balkánských mafiánských klanů, který do Evropy dováží kokain ve velkém a svých nepřátel se zbavuje vraždami. V Česku byl zatčen v bytě v centru Prahy. Kašćelan svůj pobyt v Praze vysvětloval u soudu nutností podstoupit zde chirurgický zákrok. Naše srbská partnerská organizace KRIK poslední rok mapovala, jak vlivný a nebezpečný zločinec Kašćelan je.

Vůdce černohorského gangu zatčen v Praze

Za dlouhá léta, kdy byl Slobodan Kaščelan vůdcem klanu, se na Balkáně stal téměř nedotknutelným. Z dokumentů, které nám poskytl KRIK, vyplývá, že měl své lidi jak na tamní policii, tak mezi politiky. Kašćelan vytvořil a vedl takzvaný Kavački klan. Ten měl zformovat v květnu 2010. Až do roku 2014 všechno probíhalo hladce. Jenže v roce 2014 se členové této zločinecké organizace rozhádali o 200 kilogramů kokainu, což zavdalo příčinu rozštěpení původního klanu na dvě větve – Kavački a Škaljari. Tím vypukla jedna z nejkrvavějších klanových válek na Balkáně a trvá dodnes.

Válka poznamenala celé balkánské podsvětí a nejenom to. Na jakou stranu se přidají, nemuseli řešit jen lidé z organizovaného zločinu, ale i někteří politici a příslušníci policejního sboru. Jedinečný vhled, jak válka probíhala a jak moc byly tyto drogové klany součástí systému, přinesli srbští investigativní novináři ze zmíněné organizace KRIK. Jejich popis dramatických událostí sice začíná jako vtip, pokračuje ale mrazivě.

Pouze 0,2 % lidí, kteří čtou naše kauzy, nás finančně podpoří.

Přidejte se k nám a pomozte nám bojovat proti organizovanému zločinu a korupci.