Home Kauzy a jejich dopady

Kauzy a jejich dopady

Specifikovat konkrétní dopady našich kauz není vůbec jednoduché – obvykle trvá měsíce nebo roky, než se odpovědné orgány dostanou k řešení toho, na co jsme  upozornili. Problémy, na které poukazujeme, mnohdy ani nelze řešit  v krátkodobém časovém  horizontu, jelikož vyžadují rozsáhlé legislativní či systémové změny. I přesto však některé naše kauzy vyvolaly konkrétní a velmi potřebné kroky státních institucí a napomohly k odhalení pachatelů organizovaného zločinu.

Podrobněji se o nejdůležitějších kauzách můžete dočíst v našich výročních přehledech