Home Co děláme

Co děláme

Jsme investigativní novináři. Přinášíme původní investigativní kauzy o přeshraničním organizovaném zločinu a jeho dopadech na Českou republiku. Naší snahou je odkrývat případy finanční kriminality a organizovaného zločinu spojené s Českou republikou, aby sloužily veřejnosti k přijímání zodpovědných rozhodnutí.

Praha je po Londýnu a Vídni třetím největším evropským “hubem” pro logistické operace a praní špinavých peněz mezinárodního organizovaného zločinu. Málo se o tom ví, málo se o tom píše a málokdo si uvědomuje dopad. Vliv organizovaného zločinu na podnikatelské prostředí, trh, politiku a veřejnou správu je přitom drtivý.

Organizovaný zločin nerespektuje hranice a je globální v tom nejširším smyslu slova. Snažíme se pochopit a popsat, jak fungují mezinárodní mafie v Česku. Mluvíme s italskými vyšetřovateli, českými policisty i lidmi přímo z prostředí organizovaného zločinu.

Abychom mohli obsáhnout komplexní mezinárodní kauzy, rozvíjíme mezinárodní spolupráci s dalšími investigativními novináři. Jako jediní v Čechách a na Slovensku jsme zapojeni do mezinárodní sítě Organized Crime and Corruption Reporting Project nebo International Consortium of Investigative Journalists. Díky tomu jsme například právě my přinesli do ČR a SR globální kauzu Panama Papers a další.

Principy a hodnoty, kterými se řídíme

investigace.cz vznikla především proto, aby pomohla rozvíjet a zlepšovat investigativní žurnalistiku. Usilujeme o prosazování důležitých chybějících témat ve veřejné diskuzi a v mediálním prostoru. Nadto ale usilujeme o celkové posílení investigativní praxe, inovace, spolupráci mezi novináři a to vše s cílem udržení a zvýšení důvěry veřejnosti v kvalitní vyvážená zpravodajská média.

Naše redakční rozhodování, výběr témat i další činnosti jsou výsledkem našeho strategického rozhodování a nepodléhají vlivu státní správy, politické moci ani finančních přispěvatelů.

Jsme odpovědni našim čtenářům. Publikujeme přísně ověřené informace. Jsme objektivní, naše kauzy nejsou zarámované do předem hotových názorů nebo závěrů. Veřejně přiznáme chyby, pokud se jich dopustíme.

Jsme nestátní nezisková organizace. Zprávu o naší činnosti každoročně zveřejňujeme na našich webových stránkách. Jsme financováni prostřednictvím českých a mezinárodních grantů a dotací a také z příspěvků jednotlivců a firem. Přijímání finančních příspěvků se řídí vnitřní směrnicí Přijímání darů.

Otevíráme nová témata. Na jejich průzkumu pracujeme od nuly, nekompilujeme z již existujících článků. Naše kauzy jsou dlouhodobé a my jim věnujeme potřebný čas i důkladnost. Publikujeme zdarma včetně nulové reklamy na našem webu.

Kauzy, které otevíráme mohou být nad naše síly. Práce na dlouhodobých kauzách je finančně nevýhodná. investigace.cz navíc dává přístup ke svým kauzám zdarma. Výběr témat je založen na závažnosti zjištěných informací, není kalkulován na základě čtivosti. Vystavujeme se riziku žalob nebo diskreditací namířených proti organizaci nebo proti jednotlivým členům týmu.

Kriminalita nerespektuje hranice států, je komplikovaná a její sledování je náročné. Ke zmapování kriminality, zejména organizovaného a finančního zločinu je v současné době již zcela nevyhnutelná spolupráce na mezinárodní úrovni. Při naší práci nám jde o dopad kauz, které zveřejníme, nikoli o publicitu. Vítáme konstruktivní zapojení partnerských médií a ostatních novinářů, kteří respektují stejné hodnoty a principy jako my. Jsme ochotni sdílet naše zdroje a rozdělanou práci s kolegy, pokud budou chtít na ní dále pracovat a dokončit ji. Podporujeme vzdělávání novinářů prostřednictvím výměny zkušeností, účastí na společných akcích a projektech, přednáškami, veřejnými debatami a dalšími akcemi.

Informace obsažené v našich kauzách lze zpětně rozložit na ověřitelné primární informace a zdroje. Při průzkumu našich kauz využíváme v první řadě syrová data z otevřených zdrojů neboli open-source intelligence (OSINT). Přidaná hodnota našich článků tedy nespočívá v exkluzivním přístupu k tajným, neobjektivním zdrojům, například policejním spisům.