Home Etický kodex Investigace.cz

Etický kodex Investigace.cz

V našem etickém kodexu vycházíme z novinářských etických kodexů American Society of Newspaper Editors, Syndikátu novinářů ČR a Irské Rady pro tisk

 • České centrum pro investigativní žurnalistiku/Investigace.cz  získává a rozšiřuje zprávy a názory k obecnému prospěchu, kterým je informování veřejnosti. Záměrem je, aby si veřejnost mohla udělat úsudek o aktuálních problémech. Nezneužíváme moc naší profesionální role pro sobecké cíle nebo nečestný záměr, nezpronevěřujeme se důvěře veřejnosti. Přinášíme nezávislou kontrolu mocenských sil ve společnosti, včetně chování zástupců oficiální moci na všech úrovních vládnutí
 • Dohlížíme na to, aby veřejné záležitosti byly prováděny veřejně. Jsme ostražití vůči všem, kdo by chtěli tisk zneužít k vlastním záměrům.
 • Snažíme se vyvarovat nepřístojností čí zdání nepřístojnosti, stejně  tak jako se snažíme vyvarovat jakéhokoli konfliktu zájmů nebo zdání konfliktu  zájmů. Nepřijímáme nic, co by nás mohlo kompromitovat, či zdánlivě kompromitovat.
 • Poctivost vůči čtenáři je základem všeho, co děláme. Vyvíjíme veškeré úsilí, aby obsah zpráv byl přesný, nepředpojatý, zasazený do kontextu a všechny strany byly prezentovány nestranně. Naše chyby, stejně jako chyby vzniklé vynecháním nějaké informace, jsou  neprodleně a zřetelně opraveny.
 • Respektujeme práva lidí, kteří jsou účastníky zpráv. Dodržujeme obecná pravidla slušnosti a jsme odpovědni veřejnosti za poctivost a přesnost našich zpráv. Pokud neexistuje jasná a naléhavá potřeba utajit svůj zdroj,  zdroje informací uvádíme.
 • Neseme osobní odpovědnost za všechny uveřejněné materiály.
 • Nezneužíváme povolání novináře k činnosti reklamního pracovníka, odmítáme podílet se na publikování skryté reklamy.
 • Nepřijímáme peníze od subjektů, které by se mohly snažit ovlivňovat naši činnost (veřejná správa, státní instituce, mocenské struktury, lidé co zbohatli podezřelým způsobem…).
 • Plagiát do naší práce nepatří.
 • Maximálně chráníme naše zdroje informací.
 • Usilujeme o zajištění toho, aby bylo sdělování informací ze soudních jednání (včetně užití fotografií) nestranné a přesné, aby nebylo na újmu právu na spravedlivý proces a presumpce neviny.
 • Veřejné osoby mají právo na soukromí. Avšak pokud někdo zastává veřejnou funkci, řeší veřejné záležitosti, sleduje veřejnou kariéru nebo přijal za své aktivity publicitu, může být relevantních publikování detailů z jeho života ospravedlnitelné, pokud se publikované informace vztahují k odůvodnění jeho jednání, důvěryhodnosti jeho veřejných stanovisek, hodnotě jeho veřejně vyjadřovaných závěrů.
 • Nezískáváme informace, fotografie či jiné materiály uváděním někoho v omyl či využitím triků, pokud to není ospravedlněno veřejným zájmem.
 • Vědomě nepublikujeme skutečnosti založené na zlomyslných zkresleních či nepodložených obviněních. Veškerá fakta několikrát kontrolujeme.
 • Respektujeme soukromí a citlivost jednotlivců. Právo na soukromí nicméně nesmí bránit publikování již veřejných informací nebo informací ve veřejném zájmu.