Koronavirus: Nemám ráda, když se umírá zbytečně

„Praktičtí lékaři by měli být v domovech pro seniory každý den,“ říká předsedkyně České gerontologické a geriatrické společnosti (ČGGS) prim. MUDr. Božena Jurášková, Ph.D., v rozhovoru o zranitelnosti starých lidí v době koronavirové epidemie a o vhodné i nevhodné péči o ně.

Poslední březnové úterý se objevila zpráva, že v litoměřickém domově pro seniory U Trati má pozitivní test na koronavirus 52 z celkem 72 klientů, tedy skoro tři čtvrtiny. Jak je to možné, když v běžné populaci, která pravděpodobně také přichází s koronavirem do styku, se tak vysoké procento lidí nenakazí? Jsou senioři v něčem jiní? Nebo se v něčem liší ústavní život od běžného života?

Zdroj: Archiv Boženy Juráškové

Staří lidé mají jinou imunitu než lidé středního věku, mají sníženou tvorbu protilátek. Také jejich orgány fungují jinak, mají například snížený kašlací reflex, řasinky v průduškách jsou ochrnuté podobně jako třeba u kuřáků, tím pádem vázne vykašlávání hlenu a dochází k přemnožení bakterií a virů. Uplatňují se i další faktory, které zase snižují imunitu, jako třeba cukrovka, nedostatečná výživa, imunitu také ovlivňují některé léky, například kortikoidy a podobně. Málo se mluví o tom, že by teď ještě víc než jindy měli staří lidé myslet na výživu a dostatek tekutin.

Roli hraje i fakt, že v domovech je hodně lidí. Čím více nakažených lidí je pohromadě, tím více virus sílí, je agresivnější, dostanete větší nálož.

Máte přehled, v kolika pobytových zařízeních pro seniory je momentálně koronavirus potvrzen?

Nemám, k takovým informacím se vůbec nedostanu, má je krizový štáb. My ostatní se všechno dozvídáme od vás novinářů.

K nákaze v domech seniorů dochází navzdory přísným pravidlům, například zákazu návštěv. Je tedy vůbec zákaz návštěv na místě, když bez kontaktu s blízkými řada seniorů strádá a nákaze to stejně nezabrání?

Je to jediné možné řešení, jak zabránit zavlečení infekce nebo v současné době i jejímu vynesení ven. Chci zdůraznit, že šíření viru v těchto zařízeních rozhodně není chybou personálu. Sestry se nenakazily proto, že by nějak hazardovaly, ale proto, že nosí roušky dobré tak na plašení opic. Takhle říkám látkovým rouškám, které si lidi sami šijí. Jenže co mají dělat, když pomůcek není dost? Při kontaktu s infikovaným člověkem rouška nestačí, tam je třeba respirátor, nejméně FFP2. 

Přemýšlela jsem o tom, proč je nakažených v pobytových zařízeních tolik. Není to jen tím, že senioři mají nižší imunitu a jsou pohromadě. Důležité je i to, jak se jejich stav, tedy případná nákaza, sleduje – dvakrát denně se jim měří teplota. To ale někdy nestačí. Senioři často na virus nereagují zvýšenou teplotou, mnohem spolehlivější je sledovat, zda nejdou dolů se saturací kyslíkem. Ale zařízení pro seniory nemají oxymetry, kterými by mohly saturaci (nasycení krve – pozn. red.) kyslíkem sledovat. Senioři jsou si v něčem podobní s dětmi, nemusí mít zřetelné příznaky, jenže na rozdíl od dětí u nich nákaza probíhá těžce.

Je také špatně, že praktičtí lékaři nejsou v domovech každý den, jsou na telefonu, chodí tam jednou týdně nebo na výzvu, jako před epidemií. Praktiků je hodně, jestli se nepletu, kolem pěti tisíc, pro každý domov by měli vyčlenit jednoho praktika. Předešlo by se tím situacím, kdy jsou lidé překládáni do nemocnice až ve chvíli, kdy už nemohou dýchat, mají saturaci kyslíkem hluboko pod normálem a potřebují ventilátor. 

O většině starých lidí, kteří umřeli a měli koronavirus, se říká, že příčinou byly jejich jiné chronické choroby.

To hraje roli, ale platí, že čím dřív se zasáhne, tím větší mají šanci na přežití. Nemám ráda, ani ve vysokém věku, když se umírá zbytečně. Apeluji na praktiky, že ordinování po telefonu nestačí. Pracovník v sociálních službách nedokáže posoudit, zda se stav klienta zhoršil natolik, že je nutná hospitalizace. To musí udělat kvalifikovaná sestra nebo lékař. Ten by měl toho člověka denně vidět. Zřizovatelé by měli svým sociálním zařízením opatřit oxymetry, není to drahá záležitost a současně představuje možnost, jak předejít šíření viru a také tomu, že se zdravotnický systém „ucpe“ seniory ve vážném stavu.

Pouze 0,2 % lidí, kteří čtou naše kauzy, nás finančně podpoří.

Přidejte se k nám a pomozte nám bojovat proti organizovanému zločinu a korupci.