Kalkulačka rizikovosti

Covidová vlna omikronu v těchto dnech pravděpodobně kulminuje, a byť nevíme, zda se znovu neuvede do pohybu nástupem varianty BA.2, můžeme s jistotou tvrdit, že počty pacientů v nemocnici se budou momentálně zvyšovat. S velkou pravděpodobností bude v určitou chvíli v nemocnicích ležet s covidem více očkovaných než neočkovaných a dá se očekávat, že mezi nimi dokonce budou podstatně zastoupeni i lidé s posilovací dávkou (byť není pravděpodobné, že to budou právě oni, kdo bude končit na jednotkách intenzivní péče). I teď už v nemocnicích leželo a leží celkově více lidí s imunitou než bez ní. Mohl by tak vzniknout dojem, že pokud nejste očkování ani jste nemoc neprodělali, jste před hospitalizací lépe chráněni. To je však klam. Čísla totiž musíme vztáhnout k celkovém počtu imunních a neimunních lidí v populaci. Pokud to neuděláme, nedávají smysl. 

Víme, že žádná imunita nebrání před nákazou na 100 %. Očkování i prodělaná nemoc chrání proti několika věcem. Proti tomu, že skončíte na JIPce poměrně solidně. Proti tomu, že skončíte v nemocnici velmi dobře, ale proti nákaze jen do určité míry a její ochrana postupně ubývá. I kdyby se proto stalo, že celá společnost bude imunizovaná, velmi pravděpodobně se dříve či později objeví někdo, kdo nakonec skončí v nemocnici. Nás tedy nebude zajímat samotná nákaza, ale to, jaká je pravděpodobnost průběhu vyžadujícího hospitalizaci. I imunizovaní se mohou nakazit a ve 100% imunizované společnosti by v nemocnicích prostě leželo 100 % lidí, kteří byli buď očkování, nebo prošli nemocí.

Podívejme se, jaká je momentální situace. Od ledna 2022, kdy začala v České republice nastupovat varianta omikron a počet nově očkovaných klesal, prošlo nemocnicemi 9 772 lidí, z toho 5 018 mělo nějakou imunitu (očkování s různým počtem dávek nebo prodělanou nemoc), bez imunity (tedy těch, o nichž nemáme oficiální záznam, že by měli za celou dobu pozitivní PCR test) to bylo jen 4 754. Z těchto údajů se může zdát, že lidí bez imunity je v nemocnicích méně, procentuálně tomu zdánlivě odpovídá i jejich počet – 49 % oproti 51 %.

Imunizováno (vakcinace nebo onemocnění) Neimunizováno Celkem
Hospitalizováno od ledna 2022 5 018 4 754 9 772
Procentuální zastoupení 51 % 49 % 100 %

Obrázek se ale zásadně změní, pokud tato čísla přepočítáme na počty imunizovaných a neimunizovaných v celé populaci. Z dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS), poskytovaných výzkumníkům, totiž vyplývá, že nějakou formu imunizace má už více než osm milionů Čechů (data jsou k 7. 2. 2022).

Imunizováno (vakcinace nebo onemocnění) Neimunizováno Celkem
Počet hospitalizovaných od ledna 2022 5 018 4 754 9 772
Počet v celkové populaci ČR cca 8 328 000 cca 2 372 000 cca 10 700 000

 

Imunizováno (vakcinace nebo onemocnění) Neimunizováno Celkem
Procento z hospitalizovaných od ledna 2022 51 % 49 % 100 %
Procento z celkové populace ČR 78 % 22 % 100 %

Ačkoli je v populaci bez imunity 22 % lidí, tvoří 49 % případů covidových hospitalizací. Současně platí, že v nemocnicích leží 51 % lidí s nějakou formou imunity, což v populaci prezentuje 78 %. Pokud by u obou skupin bylo stejné riziko hospitalizace, pak by procenta hospitalizovaných musela být stejná jako procentní zastoupení těchto skupin v populaci. To ale nejsou, naopak vykazují výrazný neprospěch pro lidi bez imunity. O jaká rizika tady konkrétně jde? Z těchto dat to spočítat nelze, ale lze je použít alespoň pro odhad poměru mezi riziky. Pro imunizované (ve sledovaném časovém období) je pravděpodobnost, že se nacházejí v nemocnici, 5018/832800, což je 0,06 %. Pro lidi bez imunity je tato pravděpodobnost 4754/2372000, tedy 0,20 %. U lidí bez imunity je tedy výskyt rizika, že skončí v nemocnici, asi třikrát větší.

To ale není všechno. Onemocnění covid-19 neposílá do nemocnic lidi rovnoměrně, riziko hospitalizace roste s věkem. Rozdělme proto naše data do dvou skupin. Lidé pod šedesát let a seniorní populace nad šedesát let. Takto získáme ještě přesnější obrázek.

Lidé nad 60 let Imunizováno (vakcinace nebo onemocnění) Neimunizováno Celkem
Počet hospitalizovaných od ledna 2022 3 712 2 729 6 441
Počet v celkové populaci ČR cca 2 545 000 cca 255 000 cca 2 800 000

I tady vidíme, že v nemocnicích převažují lidé s imunitou. Jenže těch je v celé populaci výrazně více. Dobře to uvidíme opět při přepočtu na procentuální zastoupení.

Lidé nad 60 let Imunizováno (vakcinace nebo onemocnění) Neimunizováno Celkem
Procento z hospitalizovaných od ledna 2022 58 % 42 % 100 %
Procento z celkové populace ČR 91 % 9 % 100 %

Tady je rozdíl ještě větší: starší lidé bez imunity končí v nemocnicích s covidem více než sedmkrát častěji (42 % versus 9 % děleno 58 % versus 91 %). Pokud bychom předpokládali, že polovina lidí bez hlášené předchozí infekce a očkování ve skutečnosti předchozí nákazou prošla bez konfirmace PCR a nejsou proto zapsáni v systému ISIN, zvýšilo by se  zvýšilo by se nebezpečí u neočkovaných ještě více, protože by se zmenšil jejich podíl v populaci ve prospěch imunizovaných. Což znamená, že by ještě narostlo procento imunizovaných v populaci.

Pro srovnání se podívejme na věkovou skupinu mladší 60 let. Ti končí v nemocnicích o polovinu méně častěji než senioři, neboť i pro ně platí, že je očkování nebo jiná imunita chrání více.

Lidé do 60 let Imunizováno (vakcinace nebo onemocnění) Neimunizováno Celkem
Počet hospitalizovaných od ledna 2022 1 306 2 025 3 331
Počet v celkové populaci ČR 5 766 864 2 133 1360 7 900 000

 

Imunizováno (vakcinace nebo onemocnění) Neimunizováno Celkem
Procento z hospitalizovaných od ledna 2022 40 % 60 % 100 %
Procento z celkové populace ČR 73 % 27 % 100 %

 

Pokud jste oficiálně bez jakékoli imunity a jste mladší 60 let, pak máte skoro šestkrát větší šanci, že skončíte v nemocnici, než imunní lidé z vaší věkové skupiny. A pokud bychom opět počítali, že půlka osob bez imunity ve skutečnosti covid prodělala, dostali bychom se na ještě vyšší číslo. Na první pohled přitom vypadá menší než při porovnání s ochranou ve věkové skupině seniorů, jenže tady přichází do hry podmíněná pravděpodobnost, o které jsme psali v článku Jak a kdy (ne)fungují antigenní testy. Pokud jste mladší 60 let, máte dvakrát menší pravděpodobnost hospitalizace. Obecně navíc platí, že čím jste mladší, tím se snižuje riziko, že onemocnění bude vyžadovat hospitalizaci.

Vrchol omikronové vlny je dnes zřejmě za námi, vrchol počtu hospitalizovaných nás ale nejspíš teprve čeká. Mezi starší generací, která je covidem ohrožena nejvíce, se nákaza teprve šířit začala a zpoždění mezi nákazou a případnou hospitalizací trvá přibližně dva až tři týdny. Jak jsme si ukázali, v nemocnicích bude postupně přibývat lidí s nějakou formou imunity a ubývat těch, co žádnou nemají.

Nebude to ale důkaz toho, že očkování a prodělání nemoci pro snížení rizika hospitalizace nefunguje. Bude to jen důsledek zvyšujícího se počtu imunizovaných ve společnosti a toho, že žádná imunita není stoprocentní. Přesto asi zazní hlasy, že je to celé podivné, a nebude to poprvé. Příkladem může být exprezident Václav Klaus a jeho komentář Další nehorázná lež Vojtěcha a covidistů. I on se stal obětí statistického klamu.

Josef Šlerka, datový analytik serveru investigace.cz a člen Centra pro modelování biologických a společenských procesů

Vít Tuček, matematik, Centrum pro modelování biologických a společenských procesů