Karlovy Vary porušují úmluvu se Světovou zdravotnickou organizací

Společnost Philip Morris, která je jednou z celosvětově největších tabákových firem, prosazuje vizi světa bez kouření v rámci své kampaně „Unsmoke Your World“. Nelze však mluvit o tom, že by tento výrobní gigant usiloval o svět bez tabáku. Reportáž OCCRP odhaluje, jak místo toho zmíněnou kampaň využívá k prosazení svého nového tabákového výrobku IQOS prostřednictvím partnerství s evropskými městy. Ta tím porušují dohody svých zemí se Světovou zdravotnickou organizací (WHO). Mezi těmito městy jsou mimo jiné i Karlovy Vary. 

Tabákový průmysl musí reagovat na celosvětový pokles spotřeby cigaret, který je zapříčiněn i narůstajícím počtem protikuřáckých zákonů. Společnost Philip Morris tak přišla s kampaní Unsmoke Your World, která má firmě zajistit úspěch i do budoucna. Novináři z OCCRP zjistili, že tuto kampaň doprovází marketingová propagace zařízení IQOS, jež na rozdíl od klasických cigaret funguje na bázi zahřívání tabákových tyčinek. Firma Philip Morris tvrdí, že IQOS je pro plíce méně škodlivý než klasické cigarety. Z řad odborné veřejnosti k tomu však neexistuje důkaz.

V praxi tak společnost poskytla partnerským městům oficiální akreditaci města bez kouře, kterou vydala rakouská certifikační firma TÜV. Společnost Philip Morris odmítla novinářům poskytnout komentář. Mluvčí TÜV řekla, že její certifikační postupy nezahrnují propagaci produktů a se společností má pouze smluvní vztah. Města ale oficiálně IQOS produkty propagují, čímž porušují Úmluvu o kontrole tabáku, kterou mají s WHO. Úmluva totiž signatářům zakazuje partnerství s tabákovým průmyslem. 

„Smoke-free“ certifikáty neboli nekuřácké certifikáty, které společnost Philip Morris propaguje po celém světě, však nejsou vynálezem TÜV. Podobné licence byly již před rokem 2018, kdy s jejich propagací začal Philip Morris, používány v Asii, na Blízkém východě nebo ve Spojených státech. Tyto starší licence zakazují v označených prostorách kouřit všechny kuřácké výrobky, včetně zahřívaných tabákových výrobků IQOS a elektronických cigaret. Certifikace TÜV ale kouření IQOS a elektronických cigaret povoluje.

Velká nahřívaná lež

Jedním z měst, které navázalo partnerství se společností Philip Morris, jsou i Karlovy Vary. Primátorka města Andrea Pfeffer Ferklová podepsala se společností dohodu o spolupráci v květnu 2019. Partnerství tak Karlovým Varům poskytlo nálepku prvního nekuřáckého lázeňského města v Česku. 

Pfeffer Ferklová novinářům z OCCRP v oficiální odpovědi sdělila, že nepropaguje žádné konkrétní tabákové výrobky, a tak Úmluvu o kontrole tabáku, kterou má Česko s WHO, neporušuje. V městském zpravodaji lze však dohledat, že během filmového festivalu v létě roku 2019 zde byly vystavovány tabákové výrobky IQOS. Stejné noviny pak odkazovaly i na webové stránky kampaně Nekuřte, zaregistrované pod značkou Philip Morris. Kampaň Nekuřte přitom tabákový gigant používá k propagaci zahřívaných tabákových výrobků jako alternativy k cigaretám. 

O dva roky později už byla společnost Philip Morris oficiálním partnerem Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. V rámci festivalu si návštěvníci mohli vyzkoušet bezdýmné nikotinové alternativy včetně IQOS. Podle kolegů z OCCRP primátorka toto partnerství vítá,  protože může lidem pomoci přestat kouřit a zároveň šetří peníze daňových poplatníků. Firma totiž Karlovým Varům poskytla 21 000 eur (cca 525 tisíc korun) na zaplacení úklidových služeb a popelníků. Česko tedy Úmluvu o kontrole tabáku porušuje. 

Kromě Česka navázal Philip Morris partnerství s městy ve Španělsku, Řecku a na Balkáně.

Autor textu: Andrei Ciurcanu (OCCRP), Alessia Cerantola (OCCRP)
Autorka shrnutí: Gabriela Jezberová
Autor úvodní grafiky: Svetlana Tiourina (OCCRP) 

Tento text vznikl díky podpoře čtenářů, jako jste vy. Přidejte se do Klubu neprůstřelných a podporujte naši práci.