Zahraniční přátelství. Kdo pracuje s Aliancí pro rodinu?

Síť mezinárodních konzervativních organizací je v Evropě výrazně aktivní. Snaží se získat vliv na evropskou legislativu i na to, jak se ve veřejném prostoru mluví třeba o genderu, Istanbulské úmluvě či LGBTQ+ lidech. Tyto skupiny mezi sebou intenzivně spolupracují a jejich bývalí členové obsazují politické posty, aby získali politický vliv. Některé z takových zahraničních skupin spolupracují i s českou Aliancí pro rodinu.

Mezinárodní konzervativní organizace získaly v posledních letech v Evropě stabilní vyjednávací pozici. Pokoušejí se mít vliv na legislativu unijních států, jsou aktivní v orgánech OSN a lobbují také v Bruselu. Současně mění tón veřejné diskuze o právech různých menšin a jejich členové se dostávají do mocenských pozic.

Podle zprávy vypracované Evropským parlamentním fórem pro sexuální a reprodukční práva (EPF) přiteklo do Evropy z USA v letech 2009 až 2018 okolo 81,3 milionů dolarů. Šlo o peníze pocházející od amerických konzervativních skupin, určené k financování aktivismu ve smyslu konzervativních cílů, například zpřísnění zákonů o umělém přerušení těhotenství.

Evropští poslanci sdružení v EPF tvrdí, že američtí i evropští křesťanští aktivisté se pokoušejí potlačit lidská práva v Evropě, a to například prostřednictvím platformy Agenda Europe.

Dění okolo těchto lobbistických subjektů ukazuje, jak konzervativní aktivisté pracují i v jiných zemích obdobně jako Aliance pro rodinu v Česku. Ta zve do Česka členy partnerských organizací, kteří pak vystupují v rámci nejrůznějších událostí či na seminářích v Poslanecké sněmovně.

Neil Datta z citovaného EPF se pro web Open Democracy vyjádřil, že specialisté upozorňují na aktivity podobných skupin už několik let. „Zdá se, že rozsah a dopad těchto organizací v Evropě je ignorován. Jsme svědky toho, jak americké křesťanské pravicové skupiny využívají ohromné množství peněz a expertních právních skupin, aby infiltrovali naše demokratické instituce.“

„Nikdy nic nevzdávejme“

Mezi jednu z takových evropských organizací patří francouzské politické hnutí La Manif Pour Tous (Demonstrace pro všechny, LMPT), které vzniklo v roce 2013 jako odpověď na uzákonění manželství párů stejného pohlaví a jejich plná adopční práva ve Francii. LMPT byla v minulosti také spojená s krajně pravicovou politickou stranou Front National.

I tato skupina vazby na Alianci pro rodinu. Prezidentka LMPT Ludovine de La Rochère vystoupila například v dubnu 2019 na konferenci Aliance týkající se ústavní definice manželství.

Ve Francii se tato skupina rovněž vymezila proti bioetickému zákonu, jenž by umožnil asistovanou reprodukci bez otce.

„Nikdy nic nevzdávejme, ani ve Francii, ani v České republice!“ vzkázala před třemi lety de La Rochère přes Facebook Aliance. Ta na svém facebookovém profilu označuje LMPT jako spřátelenou organizaci. Ostatně spřízněnost obou hnutí se ukázala i poté, co v roce 2021 La Manif Pour Tous použila na své akci podobnou nafukovací figuru dítěte, kterou o pár let později uplatnila i Aliance.

Američanka v Česku

S Aliancí pro rodinu se rovněž pojí americká organizace Them Before Us (Oni před námi, TBU) v čele s Katy Faust. TBU si dává za cíl, „hájit právo dětí na to mít matku a otce“.

I Katy Faust navštívila Česko na pozvání Aliance. Ta na „Turné s Katy Faust“ vybírala finance přes server darujme.cz. Mezi 20. a 24. zářím 2021 tak americká aktivistka cestovala po České republice a vystoupila třeba v CEVRO Institutu v Praze nebo v sídle veřejného ochránce práv v Brně.

Podle webu Them Before Us naplánovala Aliance pro rodinu návštěvu Katy Faust přesně na čas před sněmovními volbami (konaly se 8. a 9. října 2021). „Český tým načasoval tuto návštěvu za práva dětí tak, aby se kryla s celostátními volbami. Jsme vděční, že máme příležitost mluvit s jejich veřejností!“ píše TBU v příspěvku na webu. Faust se měla setkávat se členy parlamentu a příslušníky církve. V příspěvku o legislativním dopadu svých aktivit Them Before Us informovala, že takto měla vliv i na české volby.

Them Before Us se podobně jako Aliance pro rodinu ostře staví proti náhradnímu mateřství. Katy Faust, stejně jako místopředseda Aliance Jan Gregor, podepsala výzvu právě proti náhradnímu mateřství na konferenci v marocké Casablance loni na jaře. Na konci října 2023 Faust napsala i otevřený dopis italské premiérce, kde chválila její snahy prosadit náhradní mateřství jako nelegální.

Nebyl to ovšem její první dopis určený evropskému politikovi. O osm měsíců dříve, loni v únoru, se Katy Faust rovněž pustila do psaní a poslala dopis pro změnu českému ministrovi vnitra Vítu Rakušanovi. Kritizovala chystané změny rodných listů, kde se mělo místo označení „matka“ a „otec“ objevit „rodič 1“ a „rodič 2“, proti čemuž důrazně vystupovala také Aliance pro rodinu.

Americká skupina je spojená i s nově vzniklou platformou Alliance for Responsible Citizenship (Aliance pro odpovědné občanství, ARC). Ta sama sebe charakterizuje jako „mezinárodní společenství s vizí lepšího světa, kde každý občan může prosperovat, přispívat a vzkvétat“. V jejím čele stojí americký psycholog Jordan Peterson. Zmíněná Katy Faust má v ARC důležité místo. Evropské setkání s ARC proběhlo na začátku loňského listopadu v Londýně a zúčastnil se ho i Jan Gregor.

„Hájit náboženskou svobodu“

V síti zahraničních organizací spolupracujících s Aliancí pro rodinu má své místo i vlivná americká právnická organizace Alliance Defending Freedom (Aliance bránící svobodu, ADF). Tato konzervativní platforma má blízko k Donaldu Trumpovi a sdružuje až 3 700 křesťanských právníků s cílem „hájit náboženskou svobodu“. Nezisková organizace Southern Poverty Law Center (SPLC), zaměřující se na občanská práva, označuje ADF za nenávistnou skupinu. SPLC definuje takovou skupinu jako „organizaci, která na základě svých zásad, oficiálních prohlášení, výroků svých vůdců či své činnosti zastává názory nebo praktiky, jež napadají či očerňují celou skupinu lidí, obvykle pro jejich neměnitelnou vlastnost“, jako je například sexuální orientace.

Z webu ADF International / Zdroj: adfinternational.org/

V Evropě je ADF aktivní přes svou mezinárodní pobočku ADF International. Ta je napojená na další konzervativní subjekty, jako třeba mezinárodní platformu Agenda Europe, jež sdružuje neziskové organizace bránící „hodnoty života, rodiny a náboženské svobody“. V letech 2008 až 2018 poslala ADF do Evropy přes 15 milionů dolarů, což odhalil web Open Democracy.

ADF International podporuje právníky, kteří pro ni pracují nebo s ní spolupracují hlavně na kauzách s náboženským aspektem, případně pokud tyto případy mohou vytvořit precedent pro náboženské zpochybnění nějakého zákona. Často jde třeba o omezení interrupcí či práv LGBTQ+ lidí.

Právníci ADF International se opakovaně účastní případů u Evropského soudu pro lidská práva či v Radě Evropy. V Bruselu pracuje pod hlavičkou ADF pět lobbistů.

Právník Jakub Kříž, který úzce spolupracuje s Aliancí pro rodinu, v roce 2013 na akci Vyšebrodský pro-life víkend přiznal, že s ADF kooperuje. O šest let později proběhl v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR seminář pořádaný Aliancí pro rodinu týkající se zakotvení definice manželství jako svazku muže a ženy v české ústavě. Vystoupila na něm členka ADF International Adina Portaru. V listopadu 2022 pro změnu přijel do Prahy Paul Coleman, výkonný ředitel ADF International, a zúčastnil se konference Europe for Family, pořádané Aliancí pro rodinu.

ADF také v roce 2011 poslala české vládě právní stanovisko ohledně poskytování interrupcí občanům cizích států. O šest let později organizace předložila Radě pro lidská práva při OSN doporučení omezit právo na interrupce v Česku a zakotvit definici manželství jako svazku muže a ženy v české ústavě. A také návrh upustit od diskuzí týkajících se možnosti pro stejnopohlavní páry adoptovat děti.

 

Autorka textu: Mahulena Kopecká
Autorka úvodní grafiky: Lenka Matoušková

Článek vznikl ve spolupráci investigace.cz a Deníku N.