Ohňostroj lží

Pohled do zákulisí prokremelského, konspiračního a ultrapravicového dezinformačnho ekosystému ve střední a východní Evropě.

Informační válka je termín vytvořený již v roce 2008. Podle UNODC (Úřad OSN pro drogy a kriminalitu) je jejím účelem distribuce, modifikace, narušení a degradace informací s cílem získat určitou výhodu nad protivníkem, kterým jsou v případě projektů Firehose of Falsehood téměř všichni evropští občané. Hlavní taktikou informační války jsou dezinformace a fake news. Třináct redakčních týmů ze střední a východní Evropy se sešlo v projektu Firehose of Falsehood, aby podrobně prozkoumalo informační válku probíhající po celé Evropě a řízenou ruským státním aparátem. Projekt založený na využití analýzy dat a metadat s regionálními náhledy odhaluje nová spojení a spolupráci mezi zdánlivě nesouvisejícími weby a přináší lepší pohled na to, jak probíhá informační válka.

Evropská unie podnikla v reakci na ruskou invazi do Ukrajiny kroky k zablokování oficiálních prokremelských propagandistických kanálů, jako jsou Russia Today a Sputnik News. Dne 16. prosince byly na několik televizních stanic uvaleny další sankce, které mají za cíl „řešit systematickou mezinárodní dezinformační kampaň Ruské federace a manipulaci s informacemi, jejichž účelem je destabilizovat sousední země, EU a její členské státy“. Mezi sankcionovanými kanály jsou například NTV/NTV Mir, Rossija 1 a REN TV.

Firehose of Falsehood (volně přeloženo Ohňostroj lží)

Projekt jménem Firehose of Falsehood nese svůj název podle jedné z technik propagandy, kterou jako první definoval americký think-tank RAND Corporation. Pojmenovali tak strategii, ve které jde o opakované a nepřetržité sdílení informací bez ohledu na to, jestli jsou pravdivé a konzistentní. V rámci tohoto projektu se sešlo třináct redakčních týmů ze střední a východní Evropy, aby důkladně prozkoumaly dezinformační ekosystém, který v Evropě působí a který je organizovaný ruským státním aparátem. Projekt založený na využití hloubkové analýzy dat a metadat v kombinaci s vhledem, který do situace ve svých zemích novináři mají, odhaluje nové vazby a propojení mezi webovými stránkami působícími v zemích střední a východní Evropy a přináší lepší přehled o tom, jak je infrastruktura dezinformací budována.

Kromě oficiálních a dobře viditelných kanálů však ve střední a východní Evropě funguje mnohdy skrytě rozsáhlý ekosystém proruských, konspiračních či ultrapravicových dezinformačních webových stránek. V rámci projektu Firehose of Falsehood (Ohňostroj lží) jsme spolu s kolegy z třinácti evropských zemí analyzovali, jak jsou spolu tyto weby vzájemně propojeny a jak šíří ruskou propagandu a konspirační teorie. Naše vyšetřování odhalilo kromě sítě webových stránek, které přímo odkazují na ruské propagandistické zdroje, také ty, které hlásají informace ze známých konspiračních webů, jako je například Global Research nebo ZeroHedge. Kromě těch proruských jsme s kolegy zkoumali také weby, které jsou součástí ultrapravicové scény, jako je například Breitbart, anebo stránky, které na tyto weby odkazují a sdílí jejich obsah. Naše zjištění umožňují nahlédnout pod povrch fungování proruských a protizápadních dezinformačních sítí působících ve střední a východní Evropě a ukázat, jak obrovský rozsah a dosah tento proud lží má.

Oficiální ruské kanály řízené ruským státem jsou jen špičkou ledovce proruského dezinformačního ekosystému. Pod pomyslnou hladinou totiž existuje mnoho ruských webových stránek, které jsou podle několika analýz přímo napojeny na ruské tajné služby GRU, SVR a/nebo FSB. Některé z nich publikují své texty v ruštině a některé mají více jazykových verzí, jako například News Front, o kterém jsme psali v našich předchozích textech.

Kromě News Front patří mezi nejznámější prokremelské webové stránky SouthFront, Katehon, Geopolitica.ru, The Strategic Culture Foundation a New Eastern Outlook. Tento seznam ruských propagandistických webů však není zdaleka kompletní a v souvislosti se současnou informační válkou hrají zásadní roli i další weby, jako například Ruská vesna a další.

Zvláštní postavení v dezinformační pavučině ale patří kanadskému webu Global Research. Ten je již léta hlavním kanálem, kterým proruský dezinformační obsah proudí do Spojených států, a dnes je považován za jeden z klíčových ruských proxy serverů. Svůj obsah vytváří ze směsi dezinformací a konspiračních teorií. Pomocí nástrojů, jako jsou SimilarWeb a Ahrefs, pak lze identifikovat i další stránky, které navštěvuje podobné publikum, jaké má v oblibě Global Research. Jedná se především o weby americké ultrapravicové scény, jako je již zmiňovaný Breitbart či ZeroHedge.

Global Research je však pouze jedním z mnoha serverů tohoto typu. Jemu podobné weby totiž fungují i jinde, a jak ukazuje projekt Firehose of Falsehood, tyto lokální webové stránky jsou šiřiteli a podporovateli prokremelských narativů a dezinformací po celém světě. Konkrétně v zemích střední a východní Evropy jsou těchto šiřitelů desítky.

Obsah těchto webů je často zmanipulovaný nebo rovnou vymyšlený, některé přinášejí populární konspirační teorie nebo konspirace specifické pro danou zemi, a některé do mixu přidávají i nacionalistické nebo ultrapravicové narativy. Právě kombinace všech těchto typů nepravd a polopravd je pro proruské weby typická. Navíc se tyto stránky navzájem propojují, a vytvářejí tak rozsáhlý ekosystém hlásných trub ruské propagandy, konspirací a ultrapravicové ideologie v jednotlivých zemích.

V rámci novinářského projektu Firehose of Falsehood jsme zkoumali prokremelské, dezinformační, konspirační a ultrapravicové weby a síť šiřitelů proruských dezinformací a konspirací ve 13 zemích Evropy (Česká republika, Slovensko, Slovinsko, Polsko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Estonsko, Bulharsko, Rumunsko, Chorvatsko, Srbsko a Německo). Pomocí analýzy dat a nástrojů pro analýzu otevřených zdrojových kódů jsme zjišťovali, jak jsou tyto subjekty technicky propojeny a jak fungují ve střední a východní Evropě.

Některé webové stránky odkazují přímo na ruské propagandistické zdroje, další šíří jejich narativy a označují tyto proruské domény za zdroje svých informací – to jsou právě již zmiňované Global Research nebo ZeroHedge. Důležitou roli v celém systému ale hrají i ultrapravicové weby – například právě Breitbart – a stránky, které je propagují a odkazují na ně.

Celou propagandistickou síť ukazuje níže umístěná mapa, která zobrazuje, jak na sebe jednotlivé webové stránky reprezentující dezinformační, konspirační a ultrapravicovou scénu ve vybraných zemích střední a východní Evropy odkazují a jak jsou propojené s prokremelskými, konspiračními a ultrapravicovými webovými stránkami po celém světě. (Podrobnosti: viz metodika a vysvětlení kategorizace na konci článku.)

Vizualizace toho, jak jsou jednotlivé analyzované webové stránky různými způsoby propleteny, ukazuje, že ve střední a východní Evropě mají prokremelské dezinformační weby a americké ultrapravicové stránky zcela ústřední postavení.

Stránky jako Breitbart, ZeroHedge a Global Research jsou sdíleny téměř ve všech zemích, ať už přímo, nebo prostřednictvím jiných místních webových stránek. Vizualizace také ukazuje, že v Bulharsku nebo pobaltských zemích jsou rozšířenější ruské dezinformační weby, zatímco Slovinsko nebo Chorvatsko mají blíže k ultrapravicové scéně. Ve středoevropských zemích, jako je Německo, Česká republika nebo Slovensko, se objevuje kombinace prokremelské i ultrapravicové propagandy.

Shrnutí hlavních zjištění novinářské spolupráce si můžete přečíst v příštím díle Ohňostroje lží.

Článek vznikl v rámci projektu German Marshall Fund – Ruská informační válka Mediální partner WDR v Německu nebyl financován GMF.

Vedoucí projektu: Josef Šlerka, Investigace.cz

Seznam novinářů, kteří se projektu účastní:
Josef Šlerka, Investigace.cz, Česká republika
Anastasiia Morozova, Julia Dauksza, Anna Gielewska, FRONTSTORY.PL, Polsko
Karin Kőváry Sólymos, ICJK, Slovensko
Boglárka Rédl, Márton Sarkadi Nagy, Átlátszó, Maďarsko
Kaili Malts, Delfi Estonsko
Inese Liepiņa, Re:Baltica, Lotyšsko
Sarunas Cerniauskas, Siena.lt, Viktoras Dauksas, DebunkEU.org, Litva
Palina Milling, Petra Blum, Westdeutscher Rundfunk (WDR), Německo
Katarina Bulatović, Oštro, Slovinsko
Anja Vladisavljević, Oštro, Chorvatsko
Iulia Stănoiu, Context.ro, Rumunsko
Atanas Tchobanov, BIRD.BG, Bulharsko
Marija Vučić, KRIK, Srbsko

Článek vznikl v rámci projektu Ruská informační válka, který podpořil German Marshall Fund. Mediální partner WDR v Německu nebyl financován GMF. Děkujeme bezpečnostnímu výzkumníkovi Vladimíru Smitkovi z lynt.cz za jeho technické a OSINT poznatky. Děkujeme také Karlu Minaříkovi, autorovi vizualizace sítě a Jakubovi Kubsovi z Debunk.eu za pomoc při datových analýzách.

 • Jak jsme vytvořili seznam webových stránek
 • Metodika vizualizace sítě
 • Kategorizace webových stránek:

Metodologie

 • Výběr webových stránek zahrnutých do projektu FoF vychází ze seznamu stránek označených jako ruské pilíře dezinformací a propagandy, který shromáždilo americké ministerstvo zahraničí.
 • Seznam byl dále rozšířen. Prvním přírůstkem na seznamu jsou další ruské webové stránky, které často sdílejí obsah nebo jiné konspirační či prokremelské narativy z webových stránek uvedených na seznamu ministerstva zahraničí. Tyto údaje jsme shromáždili pomocí webové služby Ahrefs. Kromě toho jsme zkoumali sdílené čtenáře pomocí údajů z online nástroje Similarweb – výsledkem bylo zařazení webových stránek, které navštěvují lidé čtoucí weby z původního seznamu DoS. Za weby šířící dezinformace jsme pak považovali ty, které byly jako takové často označovány databází EUvsDisinfo.
 • Dále jsme na seznam zařadili webové stránky z jednotlivých zemí našeho šetření, které se přímo podílejí na sdílení obsahu z prokremelských, konspiračních nebo ultrapravicových kruhů. (Případně jsou zařazeny weby z příslušných zemí, které se podílejí na šíření takového obsahu nebo narativů, aniž by přímo odkazovaly na zdroje.)
 • Nakonec jsme doplnili i webové stránky, na které všechny tyto weby často odkazují, například Breitbart, ZeroHedge a další.
 • Pro vizualizaci jsme prostřednictvím Ahrefs.com stáhli všechny zpětné odkazy z webových stránek a propojili je dohromady.

 • Graf ukazuje webové stránky z našeho seznamu (viz metodická poznámka Jak jsme vytvořili seznam webových stránek) a jejich vzájemnou provázanost. Body jsou jednotlivé stránky. Hrany mezi nimi vypovídají o tom, že jedna ukazuje na druhou nebo že obě ukazují na sebe navzájem (a to alespoň pětkrát za dobu existence webu).
 • Kliknutím na každý bod se zobrazí seznam domén, na které vedlo alespoň pět odkazů z dané domény, a seznam domén, ze kterých vedlo alespoň pět odkazů na danou doménu. Údaje pocházejí z webu Ahrefs.com. Velikost uzlu odpovídá tomu, jak jedna strana funguje jako informační most mezi různými skupinami a webovými stránkami. A počítá se matematicky jako betweenness centrality. Barva uzlů odpovídá jednotlivým zemím s výjimkou stránek patřících k alt-right, krajní pravici a konspiraci v Severní Americe, které souhrnně označujeme jako radikální.

 • Při kategorizaci webových stránek na prokremelské, dezinformační, konspirační a ultrapravicové jsme vycházeli z předchozích výzkumů provedených v této oblasti (např. „Misinformation in action“ Harvard Kennedy School). Opírali jsme se zejména o databázi EUvsDisinfo, která shromažďuje a analyzuje příklady nepravdivých informací/dezinformací a kategorizuje média a webové stránky šířící dezinformace a zmanipulovaný obsah. Odvolávali jsme se také na obsahové analýzy místních organizací pro ověřování faktů.