Ohňostroj lží v Bulharsku

V Bulharsku se ruská propaganda šíří na sociálních sítích i v tradičních médiích, přičemž primárním zdrojem pro vyhledávání informací je Facebook. V současné době je kremelská propaganda vyživována také proruským prezidentem a dvěma parlamentními stranami. Jako téma v dezinformačních kruzích převážně rezonuje narativ Západu coby ztělesnění zla a Ruska jako strážce tradičních hodnot. Ačkoliv po vpádu Ruska na Ukrajinu mezi bulharskými obyvateli klesla důvěra v Putinův režim, prokremelským aktivistům se i nadále daří na Facebooku protiruské hlasy umlčovat. Tato taktika je navíc podporována bulharským subdodavatelem společnosti Meta i firmou Telus International Bulgari. Obě společnosti se podílejí na provozu bulharského Facebooku. 

Firehose of Falsehood (volně přeloženo Ohňostroj lží)

Třináct redakčních týmů ze střední a východní Evropy se sešlo v projektu Firehose of Falsehood, aby podrobně prozkoumalo informační válku probíhající po celé Evropě a řízenou ruským státním aparátem. Projekt založený na využití analýzy dat a metadat s regionálními náhledy odhaluje nová spojení a spolupráci mezi zdánlivě nesouvisejícími weby a přináší lepší pohled na to, jak probíhá informační válka. Novináři z 13 zemí Evropy se zabývali tím, jak se v jejich vlastích šíří dezinformace. Jednotlivé proruské weby spolu podle jejich zjištění čile komunikují a spolupracují a v jejich aktivitách jim nezabraňují ani snahy jednotlivých vlád dezinformační stránky blokovat. Nahlédněte do zákulisí prokremelského, konspiračního a ultrapravicového dezinformačnho ekosystému v Bulharsku.

Před začátkem ruské agrese proti Ukrajině s Putinem sympatizovala téměř polovina obyvatel Bulharska. Jak uvádí studie GLOBSEC, toto číslo po začátku ruské invaze do Ukrajiny kleslo z 45 % na 30 %. Podle podrobné zprávy Nadace pro humanitní a sociální studia (HSSF) byla ruská propaganda silně přítomna jak v tradičních médiích, tak na sociálních sítích už před válkou a po únoru 2022 darmaticky vzrostla především na internetu.

Propaganda a dezinformace se šířily prostřednictvím online zdrojů, které se v konfliktu postavily na stranu Ruska, a skrz nové internetové domény s pofidérními vlastnickými a kontaktními údaji. Ty samy o sobě nepřitahují vysokou návštěvnost, ale jejich obsah se masivně sdílí na Facebooku, nejpoužívanější bulharské sociální síti. Studie ukazují, že více než 60 % Bulharů spoléhá na Facebook jako na primární informační kanál. Předchozí bulharská vláda přistoupila k odvážnému kroku a zakázala 40 tisíc IP adres a domén, které byly spojené s ruskými kybernetickými útoky. Bulharské úřady se také spojily se společností Meta, která vlastní Facebook, a vyjádřily své obavy, že se prostřednictvím jejich sítě šíří kremelská propaganda a dezinformace.

V současné době, uprostřed politické krize, vládne v Bulharsku prozatímní vláda jmenovaná proruským prezidentem Rumenem Radevem. Parlamentní většina je zatím prozápadní. Dvě proruské parlamentní strany se však staví proti rozhodnutí podpořit Ukrajinu zbraněmi a municí.

V říjnu 2022 byl ve dvou různých médiích zveřejněn text, podle něhož Putin jedná striktně v rámci mezinárodního práva. Každý byl ovšem podepsán jiným autorem. První zveřejnil Deník Trud a jeho autorem byl novinář a majitel webu Glasove.com, Javor Dachkov. Druhý text byl z pera Kevorka Kevorkiana, bývalého agenta komunistické Státní bezpečnosti, a vyšel na webu topnovini.bg. Druhý text byl později odstraněn, ale zachytil ho FactCheck.bg, který se zabýval šířením uvedeného nepravdivého výroku v tradičních i sociálních médiích. Ruská propaganda je běžně vysílána prostřednictvím veřejnoprávního rozhlasu BNR, hlasem moderátora Petara Volgina, rozhlasového veterána. Šéf bulharského národního rozhlasu to zdůvodňuje svobodou slova.

Jak vyplývá ze zprávy HSSF, způsob podání propagandy v Bulharsku není dostatečně zpracovaný s ohledem na citlivost místních obyvatel. Dominují zde klíčová slova podle obecného vzoru ruské propagandy: Západ je zlo, Rusko je strážcem tradičních hodnot apod. Dezinformátoři se snaží navazovat na populární, ale zavádějící tvrzení, že Rusko Bulhary v minulosti dvakrát osvobodilo – jednou od Turků a podruhé v druhé světové válce od nacistů. Rovněž často poukazují na společné ortodoxní kořeny Rusů a Bulharů.

Článek vznikl v rámci projektu German Marshall Fund – Ruská informační válka. Mediální partner WDR v Německu nebyl financován GMF.

Ačkoli dezinformační obsah není zrovna šitý na míru bulharské populaci, kremelským aktivistům se daří na Facebooku protiruské hlasy umlčovat. Internetoví trollové koordinovaně nahlašují významné novináře, karikaturisty a aktivisty. Jak navíc uvádějí odborníci, tato taktika je umocněna neobjektivním lidským moderováním ze strany místního subdodavatele společnosti Meta, firmy Telus International Bulgaria. Na Facebooku se například nedávno objevily příspěvky vyzývající k vyhlazení Ukrajinců a Meta je neodstranila. Na druhé straně Facebook potrestal třicetidenním zablokováním novináře, který sdílel rezoluci Evropského parlamentu, v níž je Rusko označeno za stát financující terorismus.

Autor textu: Atanas Tchobanov, BIRD.BG