Kdo sdílel hlavní články o pandemii na českém Facebooku

Které skupiny poháněly sdílení nejúspěšnějších konspiračních i mainstreamových článků na Facebooku? A lze v jejich sdílení najít nějaký signál podezřelého chování? Na to se pokusíme odpovědět v dnešním díle našeho seriálu. 

Hned na začátku je třeba říct, že Facebook nedává k dispozici žádná detailní data o sdílení osobními účty uživatelů či informace o sdílení v Messengeru nebo v neveřejných skupinách. Zato ale novinářům a akademickým výzkumníkům zdarma poskytuje nástroj CrowdTangle, který umožňuje vyhledávání ve stránkách a bez členství ve viditelných skupinách.

Pomocí tohoto nástroje jsme vyhledali 100 nejsdílenějších článků na českém Facebooku na téma pandemie.

Podoby pandemie na českém Facebooku

Z pohledu analýzy dynamiky jejich šíření je zajímavé podívat se na časové intervaly mezi sdílením jednoho článku v různých skupinách. Pokud je článek sdílen několikrát po sobě ve velmi rychlém sledu, jedná se o signál, že stránky či skupiny jsou mezi sebou propojené (například mají stejného administrátora nebo je ve skupinách hyperaktivní jeden či více uživatelů). Toto chování je jedním z příznaků koordinovaného neautentického sdílení (anglicky „coordinated inauthentic behavior“) a pro Facebook to může být důvodem pro uzavření stránek či skupin.

Jestliže se podíváme na náš dataset, polovina sdílení měla mezi sebou interval delší než 6 hodin, avšak 25 % z jejich celkového počtu se odehrálo v časovém intervalu 15 sekund, který je neobvykle rychlý. Právě na tato sdílení jsme se zaměřili v další analýze. Díky tomu vznikl následující graf obsahující skupiny, v nichž se objevilo alespoň pět a více odkazů na články z našeho datasetu. 

Vazba mezi jednotlivými skupinami je pak dána tím, že intervaly mezi sdíleními byly kratší než 15 sekund. Velikost odpovídá počtu prvního sdílení v této síti.

Zelený klastr tvoří skupiny jako „Nový Bojkot Babišových výrobků“, „Babiši my se tě nebojíme“ a podobně, jež mají zřetelně antibabišovský postoj. Oproti tomu červený shluk tvoří pestrá směsice skupin, které již svým názvem evokují antisystémovou pozici. Oba klastry se od sebe liší různým typem převládajících odkazů. 

Červený klastr tvořil 82 % námi analyzovaného obsahu a výrazně častěji se v něm vyskytovaly stránky jako www.arfa.cz či aeronet.cz, tedy domény patřící mezi konspirační weby. Oproti tomu zelený klastr tvořil pouze 18 % sdílení a typické pro něj byly hlavně domény mainstreamových médií, jako jsou novinky.cz, reflex.cz či forum24.cz. 

Zatímco zelený klastr je v zásadě tematicky monolit a již dle názvů jej preferují lidé, kteří jsou nespokojeni zejména s Andrejem Babišem, větší červený klastr si zaslouží podrobnější analýzu. Pokud jej roztřídíme pomocí algoritmu, který se snaží od sebe odlišit více propojené skupiny, zjistíme, že z něj lze vydělit čtyři relativně oddělené části.

V případě, že si budete chtít takto rozdělenou síť prozkoumat sami, připravili jsme pro vás její interaktivní verzi.

Tou první je převážně národovecký klastr, kterému dominují skupiny podporující poslance Evropské parlamentu za SPD generála Blaška. Sem patří skupiny jako „Generál Blaško v EU parlamentu.!“, „Generál Hynek Blaško – za naši vlast!“, „Skuteční vlastenci“, „Nebudeme volit strany podporující selhávající multikulturalismus“, ale také na Rusko orientovaná skupina „Přátelé Ruska v České republice“.

Druhou představuje podobný klastr, v němž ale nalezneme i skupiny podporující hnutí Trikolóra, jako například „Trikolóra Hnutí Občanů – nová skupina“.

Třetí klastr tvoří slovenské skupiny, což ukazuje, že část informací z české konspirační scény má své čtenáře právě na Slovensku. Také zde vidíme silné zastoupení národovecky orientovaných stránek, jako jsou „Volím Harabina“, „Slovensko patrí občanom-Odstavme oligarchov a ich bábky!“, „ZACHRÁŇME SLOVENSKO – AKTÍVNI OBČANIA“ a další.

Konečně pak čtvrtý klastr obsahuje ostatní stránky, které nešlo přímo zařadit mezi zmíněné a dominantní – je v něm skupina „Jsme vlastenci! Svou VLAST nezradíme! 🇨🇿“. 

V dalším pokračování našeho seriálu se zaměříme na často opomíjené konspirace ohledně očkování. Těšit se můžete i na malou hru.

Regionální příchuť, ale pořád stejný guláš … uvařený z fake news a propagandy

Autor textu: Josef Šlerka, datový analytik a spolupracovník redakce investigace.cz
Autorka úvodní grafiky: Lenka Matoušková

Metodologie: Pro analýzu jsme využili jako vstup dataset z prvního dílu naší série. Následně jsme k těmto datům stáhli sdílení ze služby CrowdTangle. Celkem nám služba vrátila 6 455 sdílení ze 1 045 unikátních stránek a skupin. Počet odkazů z jednotlivých skupin ale nebyl rovnoměrný, 432 skupin či stránek sdílelo nějaký článek jen jednou, jiné z daného seznamu naopak sdílely obsah ve vyšších desítkách a opakovaně. Potom jsme tato data analyzovali knihovnou CoorNet. Vizualizace jsme vytvořili v softwaru Gephi. Pro webovou prezentaci jsme použili JavaScript GEXF Viewer for Gephi.