Interpol se rozrůstá o nové centrum pro boj s korupcí

Celosvětová policejní organizace Interpol se sídlem v Lyonu zahájila činnost nového Centra pro finanční kriminalitu a boj proti korupci (IFCACC), jehož cílem je koordinovaně reagovat na zrychlující se růst mezinárodní finanční kriminality.

Zločinci jsou díky rostoucí globalizaci a digitalizaci schopni páchat finanční trestnou činnost stále efektivněji a sofistikovaněji, což podkopává globální finanční systémy, brzdí hospodářský růst zemí a způsobuje obrovské ztráty podnikům i jednotlivcům po celém světě.

Poradenská společnost PwC provedla v roce 2020 průzkum mezi společnostmi po celém světě. Více než 5 000 respondentů v 99 zemích se dotazovala na jejich zkušenosti s podvody za posledních 24 měsíců. Ptala se, zda byli nějakým podvodem postiženi, a pokud ano, kolikrát to bylo a o jaký typ podvodu šlo. Dále ji zajímalo, jaké kroky firmy podnikly pro to, aby se podvod neopakoval. 

Výsledek ukázal, že obětí alespoň jednoho podvodu se stala téměř polovina dotazovaných – v průměru jich ale bylo až šest na jednu společnost. Nejčastějšími typy byly podvody na zákaznících, kybernetická kriminalita nebo zpronevěra majetku. Podvody vykonané interními a externími pachateli byly zhruba rovnoměrně rozděleny, oba typy dosahovaly 40 %, zbytek tvořily většinou tajné dohody mezi oběma stranami. Ztráty společností se vyšplhaly až na 42 miliard dolarů (950 miliard korun). V některých zemích se finanční podvody staly nejrozšířenější formou trestné činnosti. 

Mimo finanční kriminalitu přispívá k rozkvětu zločineckého prostředí i korupce, která vytváří pro organizovanou trestnou činnost živnou půdu. Oba typy této nelegální činnosti jsou přitom neoddělitelně propojeny, neboť často využívají podobné mechanismy pro přesun a praní podvodně nabytých finančních prostředků, do nichž se stále více zapojují nadnárodní skupiny organizovaného zločinu. 

Podle nedávného hodnocení INTERPOLu členské země uvedly, že finanční kriminalita a korupce patří mezi tři největší hrozby, kterým v současnosti čelí. Tou třetí je ilegální obchod s drogami. 

Russian Asset Tracker: Největší databáze majetků mocných Rusů

Centralizace mezinárodní reakce

„Pandemie covidu-19 ukázala rychlost, s jakou mohou zločinecké skupiny modifikovat své metody a využívat takto nové příležitosti k podvodům na jednotlivcích i společnostech, přičemž každý den jsou odcizeny miliony dolarů,“ uvedl ve svém prohlášení generální tajemník INTERPOLu Jürgen Stock.

„Nové centrum INTERPOLu pro boj s kriminalitou rozšíří a zefektivní stávající iniciativy světové policejní organizace v oblasti boje proti finanční kriminalitě, nelegálním peněžním tokům a vymáhání majetku tím, že centralizuje mezinárodní reakci na nadnárodní finanční kriminalitu a korupci,“ dodal generální tajemník Stock.

IFCACC bude úzce spolupracovat s klíčovými zúčastněnými stranami s cílem posílit společné úsilí v boji proti finanční kriminalitě a korupci.

Opatření v terénu

Poskytováním vyšetřovací, operativní a analytické podpory, ale i budováním příslušných kapacit, se IFCACC zaměří na podvody a platební kriminalitu, praní špinavých peněz, vymáhání majetku a korupci. 

Nové středisko bude koordinovat i operace s názvem HAECHI, týkající se finanční trestné činnosti páchané v kyberprostoru. Při předchozích dvou operacích HAECHI se spojily orgány činné v trestním řízení ve 20 zemích, což vedlo k tisícům zatčení a zachycení nezákonných finančních prostředků ve výši více než sto milionů dolarů.

V rámci operace HAECHI-II úředníci INTERPOLu pilotně otestovali i nový globální mechanismus na zastavení plateb, známý jako Protokol rychlé reakce proti praní špinavých peněz (ARRP). Ten umožňuje vícero členským zemím podávat a vyřizovat žádosti o sledování, zadržení nebo předběžné zmrazení nelegálních výnosů z trestné činnosti. Odhaduje se, že v současné době je vyšetřovacími orgány zachyceno méně než 1 % finančních prostředků z trestné činnosti, jež mezinárodním finančním systémem protékají. 

Centrum bude rovněž koordinovat operace a činnosti zaměřené na telekomunikační podvody a jiné typy podvodů sociálního inženýrství, praní špinavých peněz a korupci ve sportu. IFCACC dále poskytne své odborné znalosti dalším projektům INTERPOLu, které se zabývají oblastmi trestné činnosti spojené s korupcí nebo s finanční kriminalitou, jako je například obchodování s lidmi či trestná činnost v oblasti životního prostředí. 

Vzhledem k tomu, že nelegální využívání virtuálních aktiv, zejména kryptoměn, v posledních letech značně vyspělo a je nyní rozšířenou metodou, která páchání trestné činnosti usnadňuje, IFCACC se rovněž zaměří na organizace poskytující operativní podporu při praní špinavých peněz spojené s virtuálními měnami. 

„Díky tomuto specializovanému centru budeme nyní schopni národní policii pomoci při sledování těchto penězi lépe než kdykoli předtím, dokážeme zachytit nezákonné finanční prostředky dříve, než zmizí, a zatknout pachatele, ať už se skrývají za obrazovkou, nebo za veřejnou funkcí,“ uvedl pro INTERPOL Rory Corcoran, zastupující ředitel IFCACC.

 

Autorka textu: Nina Kodhajová
Autor úvodní fotografie: ČTK/AP/Kamran Jebreili – na fotografii Jürgen Stock