andrej babis firmy

Zemědělská společnost v Doněcku, reprodukční klinika v Irsku, restaurace v Miami. Různá místa i druhy podnikání, všechny je ale spojuje skutečnost, že jsou nebo byly součástí majetkového impéria současného předsedy vlády Andreje Babiše. Skoro 800 firem, které do něj patří a patřily, se rozkládají prakticky po celém světě.

Server investigace.cz se mapování impéria AB věnuje od loňského léta, kdy zveřejnil první verzi databáze firem, jež jsou součástí premiérova holdingu. Letos na jaře ji rozšířil o seznam více než tisíce článků, které o jeho firmách vyšly v médiích. Dnes přidává interaktivní mapu těchto firem – ta přehledně ukazuje geografickou rozlehlost Babišových zájmů. U každé společnosti je pak možné si přímo rozkliknout její profil v databázi Impérium AB s podrobnějšími informacemi.

I když premiér před lety převedl svůj majetek do takzvaného svěřenského fondu, stále více zemí a institucí poukazují na to, že nadále zůstává osobou, jež má na ekonomických výsledcích těchto firem privátní zájem. Naposledy to byl německý Registr transparentnosti, podle kterého je Andrej Babiš veden jako skutečný vlastník Agrofertu. Německo se tak přidalo ke Slovensku a Velké Británii, které rovněž chápou současného českého premiéra jako osobu pořád ovládající Agrofert. K podobném názoru dospěla i Evropská komise při svém auditu, kdy konstatovala střet zájmů předsedy vlády. 

Domníváme se, že stále platí, že se Andrej Babiš nachází v několikanásobném střetu zájmů.

V první řadě má jako předseda vlády a šéf vítězného hnutí vliv na legislativní úpravy, které se jeho podnikání týkají. 

Za druhé jako předseda vlády jmenuje ministry a další veřejné činitele a ti pak mají vliv na přidělování dotací, jež jeho firmy pobírají. 

Za třetí se podílí na zastupování státu navenek, dále na sjednávání a ratifikaci mezinárodních smluv, takže má silný faktický vliv na zahraniční politiku, což se může odrážet na fungování jeho zahraničních firem.

Za čtvrté má Andrej Babiš jako konečný beneficient a osoba s rozhodujícím vlivem na Agrofert rovněž vliv na média patřící tomuto koncernu, tedy mimo jiné na deníky MF Dnes, Lidové noviny či Metro, ale také například na rozhlasovou stanici Rádio Impuls nebo facetelevizní stanici Óčko.

Z důvodu tohoto Babišova rozsáhlého vlivu je veřejným zájmem, aby bylo zřejmé a dobře viditelné, které firmy patří do jeho impéria, a to nejen v České republice, ale i v zahraničí.

Autor textu: Josef Šlerka, datový analytik a spolupracovník redakce investigace.cz
Autor úvodní grafiky: Lenka Matoušková

Vznik interaktivní mapy a rozvoj databáze Impérium AB podpořil Nadační fond nezávislé žurnalistiky.