Impérium AB

Žebříček Forbesu řadí Andreje Babiše mezi českými miliardáři na 4. místo s odhadovaným majetkem kolem 70 miliard korun. Firmy, které jsou a byly na Andreje Babiše navázané, ať již v minulosti přímo, nebo dnes prostřednictvím svěřenských fondů AB private trust I a AB private trust II, tvoří širokou spleť propojených subjektů u nás i v zahraničí. I když samotný premiér tvrdí, že na tyto firmy nemá vliv, podle nejvyššího žalobce Pavla Zemana lze dospět k závěru, že Andrej Babiš je nejen konečným beneficientem těchto fondů, ale i osobou, jež na ně má vliv přímo rozhodující. Podle serveru iRozhlas eviduje Andreje Babiše jako skutečného vlastníka i Velká Británie. Jako jednoho z konečných uživatelů výhod ho registruje i slovenský Registr partnerů veřejného sektoru.

Andrej Babiš se tak nachází ve střetu zájmů hned několikanásobně. V první řadě má jako předseda vlády a šéf vítězného hnutí vliv na legislativní úpravy, které se týkají jeho podnikání. 

Za druhé jako předseda vlády jmenuje ministry a další veřejné činitele a ti mají pak vliv na přidělování dotací, které jeho firmy pobírají. 

Za třetí se podílí na zastupování státu navenek, dále na sjednávání a ratifikaci mezinárodních smluv, takže má silný faktický vliv na zahraniční politiku, což se může odrážet na fungování jeho zahraničních firem.

Za čtvrté má Andrej Babiš jako konečný beneficient a osoba s rozhodujícím vlivem na Agrofert vliv na média patřící tomuto koncernu, tedy mimo jiné na deníky MF Dnes, Lidové noviny či Metro, ale také například na rozhlasovou stanici Radio Impuls nebo televizní stanici Óčko.

Díky tomuto Babišovu rozsáhlému vlivu je veřejným zájmem, aby bylo zřejmé a dobře viditelné, které firmy patří do jeho impéria, a to nejen v České republice, ale i v zahraničí. Proto vznikl projekt Impérium AB, který na způsob Wikipedie mapuje za pomoci veřejných informačních zdrojů firmy spojené s Andrejem Babišem v České republice i v zahraničí. Databáze je dostupná na adrese: https://imperiumab.investigace.cz

Rozhodli jsme se také doplnit informace a údaje o dotacích dohledatelných z veřejných zdrojů u nás i v cizině pro tyto firmy nejen v ČR, ale v celé Evropské unii.

Jako zdroj jsme použili tyto dotační databáze:

  • Hlídač státu, který konsoliduje data o dotacích českým subjektům jak ze zemědělských fondů EU, tak z ostatních fondů ESIF.
  • Farmsubsidy.org, která konsoliduje data o dotacích ze zemědělských fondů EAFRD a EAGF všech členských zemí EU aktuálně do roku 2013.
  • Subsidystories.eu, kde jsou zveřejněna konsolidovaná data o části příjemců dotací z ESIF fondů převážně z období 2007–2013, a to ze všech členských zemí EU.
  • Ekosystém.Slovensko.Digital, který zpracovává mimo jiné data ze systému ITMS2014+, tedy data o dotacích slovenským subjektům z ESIF fondů za období 2014–2020.

Zatím se bohužel nejedná o kompletní přehledy dotací, ale o dotace spojené s evropskými zemědělskými, strukturálními a investičními fondy. Pro toto zaměření jsme se rozhodli zejména kvůli tomu, že zatím neexistuje ucelený a strukturovaný přehled, které dotace společnost Agrofert dostává. Na stránkách Agrofertu se sice nachází stránka Daně a dotace, obsahující informaci o investičních dotacích a o tom, že Agrofert vrací na jednu korunu z těchto dotací do rozpočtu osm korun, avšak jedná se pouze o investiční dotace a do peněz vrácených do rozpočtu započítává nejen daně společnosti, ale také sociální a zdravotní pojištění svých zaměstnanců. O něco lepší jsou informace z výročních zpráv Agrofertu, které uvádějí přehled základních informací o přijatých dotacích, avšak tyto informace jsou pouze kusé a často neobsahují data o struktuře těchto dotací.

Díky naší databázi tak lze získat přehled o původu a struktuře dotací v celkové výši dosahující skoro 11 miliard korun za období let 2007 až 2020. Nejvíce z nich jde za firmami z České republiky (jedná se 9,5 miliard korun). Mezi společnostmi, které získaly zahraniční dotace, jsou například slovenské firmy s dotacemi za 1,2 miliardy korun, ale i firmy v Maďarsku a Německu.

Projekt Impérium AB vznikl v rámci semináře Open Source Intelligence and Investigation na FF UK pod vedením Pavly Holcové a Josefa Šlerky. Databázi chceme poskytnout jako nástroj a pomůcku pro novináře i veřejnost. Budeme se ji snažit pravidelně aktualizovat a rozšiřovat. Přístup do ní má každý, pro rozšířenou verzi je ale nutné se kvůli GDPR registrovat. Přístup dostanou všichni, kteří o to požádají a jejichž činnost splňuje základní etická pravidla novinářské práce. Pokud máte o přístup k případné editaci či k podrobnějším údajům zájem, pište na adresu Niny Kodhajové (nina@investigace.cz).

Pokud v databázi najdete chybu nebo k ní máte věcné a faktické komentáře či návrhy na její rozšíření, prosím, napište nám na info@investigace.cz.

Josef Šlerka, vedoucí oboru Studia nových médií

Autorka úvodní grafiky: Lenka Matoušková