Andrej Babiš se musí omluvit novinářce Holcové

Krajský soud v Praze pravomocně rozhodl o tom, že Andrej Babiš se musí omluvit investigativní novinářce a šéfredaktorce investigace.cz Pavle Holcové za nepravdivá tvrzení, která o ní zveřejnil na sociální síti Facebook. Jde o přelomový rozsudek, jenž může mít dopad na politiky a novináře po celé Evropské unii. Vznikl totiž judikát, který definuje zodpovědnost politiků za dehonestující posty a následnou veřejnou debatu na jejich sociálních sítích.

Andrej Babiš má soudem uloženo na své facebookové stránce do tří dnů od nabytí platnosti rozsudku zveřejnit omluvu ve znění: „Omlouvám se paní Pavle Holcové za neoprávněný zásah do jejích osobnostních práv způsobený zveřejněním nepravdivého příspěvku pod titulkem ‚Došlo Whatsappem‘ na internetové stránce www.facebook.com/AndrejBabis ze dne 2. 4. 2022. Ing. Andrej Babiš.“ Krajský soud nařídil omluvu zveřejnit po dobu sedmi po sobě jdoucích kalendářních dnů. Znění celého rozsudku najdete zde.

Krajský soud v Praze pravomocně rozhodl o tom, že Andrej Babiš se musí omluvit investigativní novinářce a šéfredaktorce investigace.cz Pavle Holcové. Zdroj: investigace.cz

V dubnu 2022 publikoval tehdy už bývalý premiér Andrej Babiš na své facebookové stránce koláž s fotografií Pavly Holcové a textem nazvaným „Došlo Whatsappem“. Zpráva zněla: „Pokud by se Babiš opovážil kandidovat na prezidenta, tak už je dávno s panem Sorosem domluvené, že na něho týden před volbami zase našijeme nějakou nepravdivou špínu. Posledně to zabralo. Pan Soros byl velmi spokojený!“

Příspěvek reagoval na mezinárodní novinářskou kauzu Pandora Papers, v jejímž rámci investigace.cz zveřejnila v říjnu 2021 průkazné informace o tom, že Andrej Babiš nakupoval nemovitosti ve Francii přes řetězec offshorových firem a tyto majetky pak nikdy nepřiznal ve svém majetkovém přiznání, od politiků zákonem vyžadovaném. Babiš následně ve svém pravidelném videoblogu tvrdil, že Pavla Holcová mu prohrála říjnové volby. Samotný text, v němž byla popsána celá kauza, kdy přes firmy na Britských Panenských ostrovech, Washingtonu a Monaku investoval skoro 400 000 000 korun neznámého původu, ale Babiš nikdy nerozporoval. Dnes je za tento nákup nemovitostí vyšetřován francouzskou prokuraturou.

Už soud prvního stupně nařídil text smazat protože „kritika žalobkyně rozhodně nemohla vyvolat seriózní diskusi, byla odvetou za kauzu Pandora Papers a byla evidentně šířena s úmyslem poškodit žalobkyni“. Odvolací soud přidal i povinnost omluvy.

Přestože Andrej Babiš se svým marketingovým týmem tento příspěvek nevytvořil, ale jen sdílel, soud přihlédl k tomu, že „žalovaný je bývalým předsedou vlády, kandidátem na funkci prezidenta republiky, je předsedou významné politické strany, poslancem Parlamentu ČR, vlastníkem řady významných celostátních médií, a tedy osobou veřejně činnou s velkým vlivem na veřejné mínění a tomu odpovídá i významně větší počet sledujících. Žalovaný si mohl a měl být vědom, že jeho příspěvek povede k nenávistným reakcím vůči žalobkyni, přesto nikterak debatu nemoderoval, nemírnil, nevysvětloval, že se, jak začal tvrdit až v tomto řízení, údajně jedná jen o legraci a nadsázku.“

Soud prvního stupně se také vyjádřil k tomu, že Andrej Babiš měl pod svým příspěvkem moderovat nenávistné komentáře, které se vztahovaly k osobě Pavly Holcové: „Vzhledem ke komentářům pod příspěvkem měl mít žalovaný přinejmenším pochybnost o tom, že příspěvek je čtenáři vnímám jako pravdivý, a měl vyvinout potřebné úsilí k vysvětlení svého postupu, což však neučinil, přestože byl žalobkyní k jeho dobrovolnému odstranění vyzván.“

„Jsem přesvědčena o tom, že se jako novináři dodržující etické standardy máme postavit politikům, kteří nám až příliš často malují terče na záda a ponoukají své fanoušky k tomu, aby nás šikanovali,“ vyjádřila se k rozsudku Pavla Holcová.

„Soud potvrdil, že žalovanému nešlo o seriózní veřejnou diskusi, ale že se dopustil zlovolného utoku,“ doplnil advokát novinářky Tomáš Němeček.

Tématem zodpovědností za nenávistné debaty pod posty politiků na sociálních sítích se letos zabýval i velký senát Evropského soudu pro lidská práva. Ten 5. května 2023 ve věci Sánchez proti Francii shledal, že „trestněprávní postih stěžovatele nepředstavuje porušení jeho práva na svobodu projevu dle čl. 10 EÚLP“, tedy uznal, že politici mohou být trestně zodpovědní za své posty na sociálních sítích a nenávistné reakce, které vyvolávají.

Autor textu: redakce investigace.cz
Zdroj úvodní grafiky: Čau lidi!