Dopad blokování na konspirační a dezinformační weby

Po šesti týdnech od počátku blokování konspiračních a dezinformačních webů jsou dostupná první data o reálném dopadu tohoto opatření. Vyřazené weby, které sice dále publikují na nových doménách, přišly přibližně o polovinu návštěv. U webů blokovaných jednotlivými provozovateli internetového připojení se pak návštěvnost snížila také v průměru na polovinu. Existují však výjimky. 

V reakci na napadení Ukrajiny Ruskem vyřadilo sdružení CZ.NIC z registru českých domén osm webů. To v praxi znamená, že pokud zadáte kupříkladu www.aeronet.cz, správce domén nepřeloží název domény na číselnou hodnotu, která je skutečnou adresou serveru, a obsah se nenačte. Na obsah vyřazených webů se tak čtenář nedostal i bez ohledu na to, kdo je jeho poskytovatel internetu a kde se k internetu připojuje.

O několik dní později pak Národní centrum kybernetických operací při Vojenském zpravodajství požádalo české připojovatele k internetu, aby zablokovali přístup k dalším internetovým adresám. Blokování je ale na rozhodnutí každého z připojovatelů a záleží tedy jen na nich, jestli se na webovou stránku dostanete, nebo ne. Někteří zablokovali pouze pár webů ze seznamu, jiní skoro všechny. Navíc bylo a je možné toto blokování technicky obejít pomocí takzvané VPN, tedy prostředků pro efektivní skrývání údajů o skutečném místě připojení.

Po více než šesti týdnech od této události jsou veřejně dostupná první data služby SimilarWeb, z nichž lze alespoň částečně odhadnout, jak moc byla daná opatření účinná. Osm webů, které byly zcela vyřazeny z dostupnosti, jsou domény aeronet.cz, protiproud.cz, ceskobezcenzury.cz, prvnizpravy.cz, czechfreepress.cz, voxpopuliblog.cz, exanpro.cz a skrytapravda.cz.

Reakce jejich provozovatelů byly různé. Pět webů svůj provoz prozatím ukončilo. Společnost Easy Communications, s. r. o., která provozuje První zprávy, začala pro publikování svého obsahu používat další ze svých webů, a to Regionální novinky. Weby Aeronet a Protiproud se přesunuly na nové domény aeronet.news a protiproud.info, jež nejsou pod kontrolou českého správce domén CZ.NIC. 

Porovnání počtu návštěv („visits“) na původních a nových doménách tak ukazuje, jak se návštěvnost změnila. Podle dat služby Similar Web vidíme propad přibližně o 50 %.

únor (stará doména) březen (nová domén) Oproti minulému měsíci v %
Aeronet 1 800 000 846 000 47 %
Protiproud 718 000 311 800 43 %

Propad na polovinu počtu návštěv zaznamenala i česká mutace ruského státního kanálu Sputnik News, jehož blokování bylo součástí sankčního balíčku Evropské unie. Na rozdíl od domén vyřazených CZ.NIC v tomto případě nedošlo k vyloučení domény z registru, ale k nařízení blokovat přístup k této doméně (a dalším jazykovým mutacím) po celé Evropě. Počet návštěv české mutace Sputniku tak klesl z 3,7 milionu v únoru 2022 na 1,7 milionu v březnu. To znamená, že blokování není zcela úspěšné. Z detailních dat ale plyne, že oproti minulosti má doména české mutace Sputniku nyní nejvíce přístupů ze Slovenska.

Celá řada poskytovatelů připojení k internetu pak rovněž přistoupila k dobrovolnému blokování přístupu ke konspiračním webům. Stalo se tak na žádost státu. Na stránkách iRozhlas.cz si můžete sami zkontrolovat, které z domén jsou z vašeho počítače takto blokované. Jak ale ukazují data z webu SimilarWeb, u většiny konspiračních a dezinformačních webů až na pár výjimek přesto došlo v březnu 2022 k zásadnímu poklesu návštěvnosti.

doména únor březen Oproti minulému měsíci v %
cz24.news 992 100 1 200 000 121 %
ac24.cz 974 800 927 600 95 %
protiproud.cz 718 000 117 900 16 %
pravyprostor.cz 589 300 121 000 21 %
prvnizpravy.cz 536 800 106 000 20 %
novarepublika.cz 474 400 123 700 26 %
zvedavec.org 456 800 195 600 43 %
nwoo.org 429 700 95 600 22 %
czechfreepress.cz 256 600 59 800 23 %
skrytapravda.cz 124 400 19 500 16 %
rukojmi.cz 111 400 33 900 30 %
pravdive.eu 109 800 62 100 57 %
ceskobezcenzury.cz 90 000 15 300 17 %
outsidermedia.cz 88 900 111 300 125 %
necenzurovanapravda.cz 70 100 129 900 185 %
svobodnenoviny.eu 69 700 58 900 85 %
celkem 6 092 800 3 378 100 55 %

Drtivá většina webů, blokovaných poskytovateli připojení, se propadla o zhruba 40 až 80 %. I když SimilarWeb může zvlášť u menších webů přinášet ne zcela přesné údaje, i tak se jedná o propady zásadní.

Výjimku tvoří čtyři stránky, u nichž návštěvnost stagnovala, nebo dokonce rostla. V těchto případech je tedy blokování méně úspěšné. Dva z nich jsou menší weby, jejichž návštěvnost je v celkovém počtu zanedbatelná. Zbylé jsou naopak ve vybrané skupině největší. Jedním z nich je AC24, tedy web, který v minulosti aktivně šířil texty ruského Sputnik News či čínské propagandy. Druhým je CZ24 News. Zatímco AC24 patří k webům, jež se po invazi snaží zbavit podezření z šíření proruské propagandy, CZ24 News ji naopak aktivně produkuje jako například v článku Ukrajina je zbraň. Americká zbraň proti Rusku a dalších podobných.

CZ24 navíc z větší části nepřináší vlastní články, ale soustředí se na agregování textů z řady menší webů, a to jak z české, tak slovenské konspirační a dezinformační scény. Tomu odpovídá i struktura návštěvnosti. Detailnější rozbor přístupů poukazuje na to, že 61 % pochází ze Slovenska a pouze 33 % z České republiky. To je proti únoru výrazný propad. Ten byl zřejmě způsoben tím, že někteří poskytovatelé blokovali připojení webové stránky. Nicméně i pouhá třetina z více než 1 200 000 návštěv řadí tento web mezi nejvíce navštěvované šiřitele ruské propagandy v Česku.

Blokování přístupů na vybrané domény, vyřazování dalších z registrů domén či celounijní zákazy ruských státních kanálů vyvolaly velkou domácí debatu, v níž zaznívá celá řada argumentů od těch, jež varují před ohrožením svobody slova, až po konstatování, že taková opatření nejsou technicky účinná. Jak ale ukazují data, zatím účinná jsou.

Autor textu: Josef Šlerka

Metodologie:

„Visits“ nejsou unikátní návštěvníci. Na to je třeba při interpretaci stále dávat pozor, měří totiž počty zobrazení stránek a nejde je převádět na počty unikátních uživatelů. Na webu SimilarWeb si lze přečíst následující definici: „SimilarWeb počítá návštěvu (‚relaci‘) webové stránky, když návštěvník navštíví jednu nebo více stránek. Následná zobrazení jsou zahrnuta do stejné návštěvy, dokud uživatel není neaktivní déle než 30 minut. Pokud se uživatel po 30 minutách stane opět aktivním, počítá se to jako nová návštěva. Nová relace začne také o půlnoci.“