Novinařina, která otřásá světem. Deset let odkrývání finančních tajemství nejmocnějších

Třetí duben je důležitým novinářským výročím, a to především pro Mezinárodní konsorcium investigativních novinářů (ICIJ), jehož součástí je i investigace.cz. Někteří si toto datum možná pamatují jako den, kdy v roce 2016 došlo k prvním odhalením v kauze Panama Papers v médiích po celém světě. Jde ale také o datum, kdy byla o tři roky dříve publikována původní investigace ICIJ týkající se daňových rájů, označovaná jako Offshore Leaks či „Tajemství na prodej“.

Případ Offshore Leaks dovedl australského novináře Gerarda Rylea do Washingtonu, D.C., kde se stal ředitelem ICIJ. Investigace offshorového systému spojila více než stovku reportérů, kteří jako jeden tým pracovali na rozsáhlé databázi uniklých informací o finančních podvodech. Právě tito novináři jsou průkopníci systému rozsáhlé vzájemné spolupráce založené na datech, jež se stala důležitým pilířem novinářské práce ICIJ.

Gerard Ryle v rozhovoru popisuje, jaký dopad měly články týmu ICIJ za posledních deset let, ale i to, jak tato práce změnila jeho život i životy lidí po celém světě.

Kdy jste se poprvé dozvěděl o skrytém světě offshorových financí a paralelní ekonomice, která uvnitř tohoto prostředí funguje?

Na offshorové daňové ráje jsem poprvé narazil, když jsem pracoval jako investigativní reportér v Austrálii, tedy několik let předtím, než jsem se dostal do čela ICIJ.

Mezinárodní konsorcium investigativních novinářů (ICIJ) je nezisková organizace sdružující špičkové investigativní novináře z celého světa. Specializuje se na přeshraniční zločin týkající se odhalování korupce, daňových úniků a dalších nezákonných praktik veřejných institucí i firem. ICIJ je považováno za jedno z nejvýznamnějších světových sdružení investigativních novinářů a výsledky jeho práce mají značný dopad na společenské dění a politická rozhodnutí.

ICIJ sehrálo klíčovou roli v odhalení tzv. Panama Papers v roce 2016 a tzv. Pandora Papers v roce 2021. V rámci Panama Papers došlo k úniku obrovského množství dokumentů z panamské advokátní firmy Mossack Fonseca, která se specializovala na zakládání offshorových společností pro své klienty. Tato společnost byla podezřelá z toho, že poskytovala služby k legalizaci daňových úniků a praní špinavých peněz. Na odhalení obrovské sítě offshorových společností spolupracovalo v rámci ICIJ na 370 novináři z více než 70 zemí. Díky těmto únikům bylo odhaleno mnoho prominentních osobností, včetně politiků, celebrit a podnikatelů, kteří využívali služeb Mossack Fonseca k legalizaci daňových úniků a praní špinavých peněz.

ICIJ pracovalo na této operaci více než rok a výsledkem bylo odhalení mnoha korupčních praktik a finančních podvodů. Vlna veřejného rozhořčení a tlak na vlády po zveřejnění nelegálních praktik politiků vyústila v nutnost přijmout řadu opatření na boj proti korupci a praní špinavých peněz. Na analýzách dokumentů z Pandora Papers a Panama Papers spolupracovala v rámci ICIJ i redakce investigace.cz.

Pokud chcete podpořit investigativní práci ICIJ, přispějte tady.

Začalo to okolo roku 2006 případem muže, jenž tvrdil, že vynalezl jakousi kouzelnou tabletu. Poté, co ji člověk vhodil do palivové nádrže vozidla, měla zázračně odstranit toxické emise a také výrazně snížit spotřebu paliva. Tableta v Austrálii vzbudila značný rozruch, upoutala pozornost mnoha nejvlivnějších lidí i celebrit v zemi a investoři do ní vložili celkem 60 milionů dolarů. Byl to však obrovský podvod. Vynálezce pilulky prodával miliony bezvýznamných akcií společnosti sídlící na Britských Panenských ostrovech, aniž by dodržoval řádné finanční protokoly.

Mnoho investorů věřilo, že se z nich stanou milionáři. Pamatuju si, že jakmile se celé schéma rozpadlo a lidem došlo, že byli podvedeni, jeden z akcionářů mi tvrdil, že se mi nikdy nepodaří prolomit utajení, jež té podvodnické společnosti poskytuje systém offshorů. Tohle byla výzva, které by žádný investigativní novinář neodolal.

Když jste v ICIJ začínali řešit původní uniklá data z Offshore Leaks, napadlo vás, že je to začátek investigativní práce, která bude nakonec trvat deset let?

Poté, co jsem napsal knihu o společnosti na zmíněné kouzelné tabletky, mě kontaktoval zdroj a nabídl mi velmi podrobné informace o tom, jak jsou nastavené finanční struktury na Britských Panenských ostrovech i v dalších daňových rájích. Brzy nato jsem získal 2,5 milionu záznamů pocházejících od dvou poskytovatelů offshorových služeb, tedy od firem, které zřizují offshorové účty v daňových rájích pro lidi, co mají nějaká finanční tajemství.

Zanedlouho mi začalo být jasné, že firma na kouzelné pilulky je pouhá špička gigantického ledovce. Objevily se totiž informace o tisících dalších takových společnostech po celém světě. Předtím se ještě nikomu nepodařilo do tohoto tajného světa proniknout. A mně od toho světa právě v tu chvíli někdo předal klíče.

Zároveň jsem věděl, že to není případ, který by mohl vyřešit jediný novinář. Došlo mi, že jde o začátek dlouhé cesty. Musel jsem udělat přesný opak všeho, co mě jako investigativního novináře učili — tedy sdílet informace s dalšími kolegy. Nikdo nemohl tušit, jak dlouho tato cesta potrvá a že během ní přijdeme na zcela nový způsob novinářské práce.

Jak vzpomínáte na ten dubnový den před deseti lety, kdy jste publikovali první ze série investigativních článků „Tajemství na prodej“?

V paměti mi zůstaly neustále zvonící telefony. ICIJ tehdy byla maličká organizace, jež fungovala ve stísněných kancelářích s výhledem na uličku plnou popelnic. Odtud jsme se snažili nějak zvládnout všechnu tu pozornost, kterou nám v tu chvíli věnoval celý svět.

Lze nějak vysledovat přímou linku vedoucí mezi původním souborem dat a následnou investigací ICIJ v průběhu posledních deseti let? Mám na mysli kauzy, jako jsou Panama Papers a Pandora Papers.

Od naší první spolupráce před deseti lety vede přímá linie ke všemu, co se dělo později. Vzpomínám si, že jsem tehdy řekl, že „úniky dat plodí jen další úniky“. Nejenže jsme novinářům ukázali, jaké výhody má sdílení informací, ale první offshorový projekt také vedl k celé řadě dalšího prošetřování finančních tajemství, přičemž každé z nich odstartovala nějaká předchozí investigace. Brzy nato jsme do této problematiky pronikli hluboko v případech jako China Leaks, Luxembourg Leaks a Swiss Leaks. Právě Luxembourg Leaks potom spustily Panama Papers a ty zase následnou investigaci Paradise Papers.

Panama Papers

Panama Papers byl mezinárodní novinářský projekt založený na bezprecedentním úniku informací z panamské advokátní kanceláře Mossack Fonseca.Tisíce dokumentů odhalily, jak firma využívala své služby k legalizaci daňových úniků a praní špinavých peněz pro své klienty. Únik dat byl největší v historii, přičemž bylo zveřejněno více než 11,5 milionu dokumentů, které se týkaly více než 214 tisíc offshorových společností.

Tento skandál zasáhl mnoho prominentních osobností, včetně politiků, celebrit a podnikatelů z celého světa. Uniklé dokumenty ukázaly, jak byly tyto offshorové společnosti využívány k anonymizaci vlastnictví firem, legalizaci finančních aktivit, které byly často spojeny s nezákonnými praktikami, jako jsou korupce, daňové úniky a praní špinavých peněz. Panama Papers vyvolaly silnou veřejnou reakci a zvýšily tlak na vlády, aby přijaly opatření k boji proti korupci a daňovým únikům. Tento skandál také otevřel debatu o nutnosti transparentnosti finančních transakcí a o nutnosti reformy globálního daňového systému.

Nakonec mě kontaktoval zdroj s nabídkou 12 milionů záznamů. Z těch se stal projekt Pandora Papers, největší mezinárodní novinářský projekt v historii. Spolupracovalo na něm přes 600 novinářů ze 150 zpravodajských médií z více než stovky zemí.

Vzpomínáte si na nějaký konkrétní moment, jenž vám ulpěl v paměti za uplynulých deset let, kdy probíhala investigace daňových rájů — nebo který je skoro až neuvěřitelný?

Stále ve mně probouzí vztek ta obrovská míra korupce, kterou se nám podařilo odhalit, zejména pak u politiků. Je to systém udržující neuvěřitelnou propast mezi těmi, kdo mají majetek, a těmi, kdo ho nemají. Jde také o systém, jenž usnadňuje nejrůznější druhy trestné činnosti. Takový systém si zaslouží být odstraněn.

Jak se podle vás situace změnila za posledních deset let, tedy od chvíle, kdy byly publikovány výsledky vaší první investigace? A co ICIJ chystá do budoucna?

Myslím, že jsme se naučili dělat naši práci lépe, protože z každé investigace jsme si vzali nějaké ponaučení. Náš model spolupráce a sdílení informací jsme přenesli i na další důležitá témata, jež si vyžádala naši pozornost — od nefunkčních lékařských implantátů přes podsvětí mezinárodní diplomacie až po ničení životního prostředí v globálním měřítku — a za tu dobu jsme stihli vyškolit stovky novinářů.

Dokud bude docházet k nepravostem, budeme pokračovat v novinařině, která otřásá světem.

 

Zdroj textu: ICIJ
Autorka české verze: Mahulena Kopecká

Zdroj úvodní fotografie: ICIJ