Podcast Odposlech investigace.cz

Představte si, že uzavřete roční nájemní smlouvu, aniž byste viděli byt, který si chcete pronajmout, nebo se přímo setkali s jeho majitelem. Právě takový postup Ministerstvo vnitra požaduje po cizincích, kteří přijedou do Česka. Potvrzení o zajištěném ubytování je nutnou podmínkou k tomu, aby mohl v Česku člověk podat žádost o vízum. Místo, na němž se cizinec chystá bydlet následující rok, musí ministerstvu vnitra nahlásit dokonce ještě před příjezdem do Česka. A v případě, že se tento člověk přestěhuje na novou adresu, má tři dny na to, aby tuto informaci osobně nahlásil Cizinecké policii.

Takto vzniklý problém s pronájmem bytu v Česku pomáhají cizincům řešit takzvaní obchodníci s adresami. Ti za pár tisíc korun ročně vystaví žadateli o vízum dokument, který potvrzuje, že má dotyčný kde bydlet. Jenže ve skutečnosti tento cizinec kde bydlet nemá. Podobnou službu se rozhodla skoro před dvaceti lety využít i naše reportérka Kristina Vejnbender, pocházející z Kazachstánu. Právě ona se tématu obchodu s adresami podrobně věnuje.

O obchodování s doklady o ubytování si s redaktorkou investigace.cz Kristinou Vejnbender povídal redaktor Jiří Slavičínský.

 

Více informací k obchodování s doklady o ubytování si můžete přečíst v našich článcích: