Ministerstvo vnitra je jedním z resortů, které do reklamy v minulých letech investovaly minimálně. Podle tiskového oddělení se jedná „především o běžnou reklamu/inzerci v médiích, v minulosti šlo například o videospoty, reklamní články v tisku, propagační kampaň na sociálních sítích“.

Do roku 2014 však resort vnitra investoval do medializace větších projektů statisícové částky. Například na propagaci Informačního systému základních registrů a Centrálního místa služeb – Komunikační infrastrukturou informačních systémů veřejné správy. Oba projekty inzerovala výhradně Česká televize za téměř 4,3 milionu korun v roce 2013. Nosným propagačním projektem roku 2012 byl Registr obyvatel, do kterého vnitro nasypalo přes 760 tisíc korun. Reklamní kampaň se objevila i v Lidových novinách, MF Dnes a v Metru a dále v časopisech Týden a Reflex.

Jakou má tedy ministerstvo vnitra strategii a kdo o reklamě rozhoduje? Na naše otázky tiskové oddělení odpovědělo poměrně stroze. 

„Investice do reklamy se vždy odvíjí od potřeby jednotlivých projektů. Způsob propagace většinou navrhují sekce, které mají konkrétní projekt na starosti,“​ napsal Jiří Korbel z odboru tisku a public relations. 

*V kruhovém grafu nejsou zohledněny: inzerce na sociálních sítích za více než 40 tisíc korun a inzerce na pracovních portálech za téměř 600 tisíc korun.