Nejvyšší výdaje za reklamu uvedlo ministerstvo školství. Druhý největší resort co do výše výdajů (pro rok 2019 více než 210 miliard korun) utratil v letech 2010 až 2018 za reklamu skoro 177 milionů korun, roční částka se pohybovala od zhruba 560 tisíc korun v roce 2012 až po téměř 80 milionů v roce 2015.

Podle ředitele odboru vnějších vztahů a komunikace Ondřeje Macury však nešlo o reklamu na samotný úřad či jeho politické kroky, ale o „povinnou publicitu“, která se váže k čerpání z evropských fondů.

Na publicitu operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání tak v letech 2016 až 2018 šlo více než 48 milionů korun. Například za tvorbu televizních spotů dalo ministerstvo skoro 13 milionů korun, za jejich vysílání pak zaplatilo televizím ČT1, Nova a Prima dohromady zhruba 23 milionů korun, zbylé peníze putovaly na mediální kampaně v tištěných a internetových médiích.

V tiskové zprávě k vysílání spotů ministerstvo uvedlo, že jejich cílem je představit „dobré příklady učitelské praxe, téma vysokých škol, výzkumu či rovného přístupu ke vzdělávání“ a „zvýšit povědomí o aktuálních výzvách operačního programu“, tedy o tom, kdo a na co může žádat peníze (celkem 75 miliard korun z fondů Evropské unie).

Ředitel komunikace Ondřej Macura zároveň zdůrazňuje, že o propagaci nerozhoduje samo ministerstvo školství, ale takzvaný monitorovací výbor programu, ve kterém jsou i zástupci jiných ministerstev a odborné školské veřejnosti. A zdůrazňuje, že se povedla: „Z průzkumu veřejného mínění vyplývá, že Výzkum, vývoj a vzdělávání je nejznámější operační program, mediální kampaň byla tedy velmi úspěšná.“

Nejvyšší částku, bezmála 80 milionů korun, investovalo ministerstvo do reklamy v roce 2015. Tehdy šlo o propagaci předchozích operačních programů, Výzkum a vývoj pro inovace a Vzdělávání pro konkurenceschopnost. V té době vedl resort Marcel Chládek (ČSSD) a jak už jsme uvedli, Nejvyšší kontrolní úřad propagační strategii ministerstva následně kritizoval.

Jinou reklamu než tu spojenou s evropskými fondy ministerstvo podle Ondřeje Macury nedělá. „Chodí nám nabídky, noviny nám nabízejí třeba půl stranu, ale my to nevidíme jako nutnost,“ říká. „Stačí nám vydávat tiskové zprávy a zvát novináře na tiskové konference.“ Resort podle Macury reklamní kampaň ani v blízké budoucnosti neplánuje.

*V kruhovém grafu nejsou zohledněny: inzerce v České televizi za více než 6 milionů korun v roce 2017 a téměř 1,5 milionu v roce 2018.