Ministerstvo zemědělství jsme stejně jako ostatní ministerstva oslovili prostřednictvím zákona o svobodném přístupu k informacím. Po deseti dnech jsme obdrželi časový rozpis nutný k získání údajů i částku, kterou ministerstvo svoji práci ohodnotilo. 

Z výše uvedeného vyplývá, že čas potřebný pro vyhledání a zpracování požadovaných informací za období devíti let činil 1 629 minut (27 hodin a 9 minut). Tato doba byla vynásobena hodinovou sazbou 300 Kč/hod podle sazebníku úhrad nákladů za poskytování informací. Výsledná výše úhrady za poskytnutí informace tedy činí 1 629 × 300 = 8 145,– Kč,“ reagovalo po měsíci na naši žádost o informace ministerstvo zemědělství.

Když jsme se zeptali, jak přišli k tak detailní minutáži své práce, dorazila následující odpověď:

Vámi požadované informace se týkají velkého počtu podkladů za období devíti let, které lze získat pouze fyzickým procházením jednotlivých materiálů a vypsáním předmětných informací. Přehled, který jste nám jako vzor poslala v příloze, by stejně cenu neovlivnil, neboť abychom mohli vytvořit excelovou tabulku, museli by naši pracovníci nejprve všechny doklady projít a z toho vypsat položky týkající se reklamy/inzerce. Ministerstvo nemělo a nemá povinnost požadované údaje za předmětné období vést v elektronické podobě a ani nedisponuje soupisem či souhrnným přehledem Vámi požadovaných údajů. Časový údaj spočívá ve vyhledávání jednotlivých podkladů ze všech útvarů MZe,“ odpověděl tiskový mluvčí ministerstva Vojtěch Bílý.