Ministerstvo obrany do inzerce v médiích začalo investovat až v roce 2014. V letech 2012 a 2013 inzerovalo pouze v časopise ATM o Armádě ČR. Silový resort vysvětluje nízkou míru inzerce „omezením náboru vojáků a rozpočtovými důvody“. Právě potenciální zájemci o službu v armádě jsou jednou z cílových skupin, na kterou resort svými propagačními aktivitami cílí. Tiskové oddělení využívá širokou škálu forem a prostředků, včetně placené reklamy. 

Ve větším měřítku začala spolupráce s médii až v roce 2016 pod vedením Martina Stropnického (za ANO). Největší částku, přes 3 miliony korun, utratilo ministerstvo v roce 2017, což představovalo téměř 6 % z celkového rozpočtu resortu v daném roce.

Proč ministerstvo obrany investovalo najednou (roky 2016, 2017, 2018) obrovské množství peněz do reklamy? Petr Sýkora z tiskového oddělení náhlý nárůst vysvětluje plněním vládního programu: „Nárůst souvisí s intenzivním rekrutačním procesem. V uvedených letech se resortu dařilo plnit vládou stanovené rekrutační cíle, kdy do armády každý rok přicházely cca dva tisíce nových vojáků. V letošním roce v armádě slouží 25 tisíc vojáků. Cílem vlády je dosažení početního stavu 30 tisíc vojáků, proto také rekrutační proces a jeho podpůrné aktivity pokračují i nadále.“

Resort má podle naší analýzy několik velkých mediálních partnerů. O mediálním zastřešení rozhoduje Odbor komunikace. 

„Ten při zpracování cílů, obsahové náplně, volbě sdělovacích prostředků, časování i regionů, kde se kampaň uskuteční, spolupracuje s Agenturou personalistiky Armády ČR, která nábor do armády v resortu zastřešuje,“ vysvětluje Petr Sýkora.

*V kruhovém grafu nejsou zohledněny: servis České tiskové kanceláře za více než 360 tisíc korun, inzerce na sociálních sítích za 730 tisíc korun a inzerce na pracovních portálech za 11 tisíc korun. V roce 2016 si sumu 50 tisíc korun rozdělily dva portály – novinky.cz a idnes.cz. Jelikož se jedná o dva různé vydavatelské domy, nebyla tato suma zohledněná v grafu vlastníků, protože ministerstvo nedisponuje přesnými částkami.