Podvodníci vydělávají na falešných biopalivech

Podvodníci zneužívají politiku Evropské unie v oblasti ochrany klimatu tím, že vydávají levná tradiční biopaliva za drahá, kterým se říká pokročilá nebo biopaliva druhé generace. Novináři z OCCRP nyní objevili propojení mezi podvodnou společností Sistem Ecologica z Bosny a Hercegoviny a stíhanými nizozemskými podnikateli, kteří si falešným označením biopaliv přišli na několik milionů eur. V současnosti jsou největším dovozcem pokročilých biopaliv čínské společnosti, jež hlavně v Německu budí stejné podezření. České úřady téměř žádné podvody s biopalivy nezaznamenaly, zároveň ale přiznávají, že kontrola zahraničních dodavatelů je složitá. 

V září 2008 společnost Sistem Ecologica z Bosny a Hercegoviny prohlašovala, že se stane první společností v zemi, která bude vyrábět biopaliva druhé generace z odpadního oleje. Procedura je sice dražší, ale tato paliva pak mají nižší emise než biopaliva tradiční. Majitelé firmy, Američané bosenského původu Nenad Kokanović a Borivoj Vukadinović, tehdy slibovali, že jejich závod bude denně vyrábět až sto tun biopaliv, jež tehdejší vláda plánovala použít k pohonu nových ekologických autobusů.

Společnosti se skutečně dařilo. V následujících letech své podnikání rozšířila do zahraničí a začala svůj produkt vyvážet do zemí Evropské unie. Jen v roce 2017 podle údajů bosenského daňového úřadu prodala do EU bionaftu v hodnotě přibližně třiceti milionů eur (cca 724 milionů kč). Takovou částku společnost vydělala díky tomu, že svůj výrobek označila jako biopalivo druhé generace. Produkt měl být vyroben z použitého kuchyňského oleje, který údajně z USA vyvážely firmy propojené s majiteli Sistem Ecologica Kokanovićem a Vukadinovićem.

Jenže na začátku roku 2018 si francouzští a slovinští celníci všimli něčeho zvláštního – biopalivo společnosti Sistem Ecologica bylo na palivo tohoto typu mimořádně kvalitní, což podle bývalého bosenského daňového inspektora Nenada Kojiće naznačuje, že nebylo vyrobeno z použitého kuchyňského oleje, ale z tradičních surovin: sóji či palmového oleje. Ty jsou levnější, avšak škodlivé pro životní prostředí.

Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF) tedy zahájil vyšetřování. Na jeho příkaz chorvatští celníci otestovali celkem devět kontejnerů, jež byly na cestě z USA do továrny Sistem Ecologica. Laboratorní výsledky podezření francouzských a slovinských celníků potvrdily – obsahem kontejnerů nebyl žádný použitý kuchyňský olej, nýbrž hotová tradiční bionafta. Společnost tedy falšovala dokumenty, aby se vyhnula placení cel ve výši milionů eur. Nakonec se také ukázalo, že přístroje v její továrně jsou v havarijním stavu, tudíž ani nebylo možné, aby použitý kuchyňský olej zpracovávaly.

Mezitím této společnosti v roce 2020 bosenské úřady neobnovily licenci. Vyšetřování ale stále probíhají na úrovni EU i v Bosně. Nové šetření novinářů z Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), z Follow the Money, Center for Investigative Reporting a belgického média De Tijd odhalilo, že Sistem Ecologica dodávala palivo dalším podvodníkům s biopalivy, a to nizozemskému podnikateli Corneliu Bunschotenovi, kterého už policie vyšetřovala za provozování obchodů, během nichž se rovněž vydávala levná tradiční biopaliva za drahé druhy nové generace. Nakonec byl odsouzen k dvaceti měsícům ve vězení za podvod, padělání a praní špinavých peněz. Potrestán byl i Gianni Rivera, jenž pro něj pral špinavé peníze. Dalším z vyšetřovaných je Wilfred Hadders, ředitel nizozemské společnosti vyrábějící biopaliva Sunoil Biodiesel, která měla využívat padělané certifikáty na bionaftu.

Čtyři společnosti, jež tito muži vlastnili nebo v nich pracovali, nakoupily v průběhu několika let tisíce tun falešně označených biopaliv právě od Sistem Ecologicy. Podle propočtů OLAF tato společnost mimo to prodala více než 115 tisíc tun do devíti zemí EU včetně Francie, Německa či Itálie. Její palivo koupilo sedmnáct společností – od malých firem až po maďarský gigant MOL. „Zda společnost dodávala biopaliva i do Česka, nám není známo,“ uvedl zástupce tiskové mluvčí Generálního ředitelství cel Petr Pour.

Zneužití evropské politiky klimatu

Podle belgických celníků se společnosti v EU stávají oběťmi zločinců prodávajících falešná biopaliva často. „Podvody s bionaftou jsou téměř vždy organizovány na mezinárodní úrovni a zahrnují několik členských států, ale také několik třetích zemí,“ komentovali situaci belgičtí celníci v prohlášení pro OCCRP. „Bohužel dovozce, bez ohledu na to, zda o podvodu věděl, nese spoluodpovědnost za vyhýbání se placení cla.“

Sistem Ecologica a zmínění nizozemští podnikatelé jsou obviněni ze zneužívání jedné ze stěžejních politik EU v oblasti klimatu, jejímž cílem je omezit emise z dopravy. Toho chce Unie dosáhnout mimo jiné i přimícháváním biopaliv vyrobených z již použitých materiálů – nejčastěji kuchyňského oleje – do benzínu či nafty. Obzvlášť důležitá jsou v tomto směru pokročilá biopaliva vyráběná z odpadu, jako je například zmíněný použitý kuchyňský olej, lůj a další zbytkové tuky, které už jinak nelze využít. Tradiční biopaliva – řepka, sója či obiloviny – jsou nyní omezena, protože se dají prvotně využít v potravinářském odvětví.

Podle článku OCCRP se díky zlaté horečce způsobené vysokými investicemi do oblasti pokročilých biopaliv vytvořil systém lákající nejrůznější podvodníky. Tato biopaliva jsou totiž výrazně dražší a současně je lze jen těžko rozeznat od těch tradičních. Podvodníkům stačí pár drobných úprav v dokumentech, aby navýšili hodnotu zásilky o miliony eur nesprávným označením, například že pochází právě z použitého kuchyňského oleje. Zároveň existuje malá šance, že budou přistiženi, neboť kontroly jsou složité a probíhají zřídkakdy. Sója, palmový olej nebo řepka, z nichž se vyrábějí tradiční biopaliva, jsou považovány za natolik škodlivé pro životní prostředí, že se EU dohodla na jejich postupném omezování a do roku 2030 je hodlá z této produkce zcela vyřadit. Kvůli podvodům se ale do Evropské unie stále mohou nepozorovaně dostat.

Čínští dodavatelé ve stopách Sistem Ecologica?

Poptávka po biopalivech druhé generace je nyní v Evropě vysoká. V současnosti pochází velká část z nich od čínských výrobců. Podle serveru německé veřejnoprávní rozhlasové a televizní společnosti Deutsche Welle se dovoz biopaliv z Číny v první polovině roku 2023 ve srovnání s předchozím rokem přibližně zdvojnásobil, což vyvolává podezření nejen v řadě společností zaměřených na biopaliva, ale i mezi auditory. Elmar Baumann, výkonný ředitel Německého sdružení průmyslu biopaliv, ve svém článku pro Tagespiegel Background uvedl, že je sporné, zda čínští výrobci skutečně zvýšili výrobní kapacitu pokročilé bionafty v tak krátkém časovém úseku.

„V této souvislosti je zajímavé, že čínský vývoz bionafty z palmového oleje pocházejícího z Indonésie a Malajsie se podle informací z trhu za poslední dva roky zvýšil téměř desetinásobně,“ napsal Baumann. „Existuje proto podezření, že došlo k přejmenování bionafty z palmového oleje na pokročilou bionaftu.“

Německo se podle agentury Reuters proto rozhodlo požádat Evropskou komisi, aby prošetřila tok údajně podvodných biopaliv do Evropské unie a posílila kontrolu obchodu s palivy, jež vyvolávají podezření. „Komise musí prověřit, zda jsou splněna kritéria udržitelnosti a úspory emisí skleníkových plynů,“ uvedl pro Reuters mluvčí EU a potvrdil, že obvinění se prošetřují. Evropská komise rovněž sdělila, že záplava potencionálně pochybného dovozu bionafty z Číny do Evropy by mohla vyvolat kolaps celého odvětví biopaliv v EU.

Případy podvodů s biopalivy se ale řeší i na lokální úrovni. Jak informovala Deutsche Welle, důkazy o údajně falešných biopalivech z Číny se v březnu dostaly k německým zemědělským úřadům pověřeným certifikací biopaliv. Úřady zahájily oficiální vyšetřování a podaly žalobu na některé dovozce u státního zastupitelství v Bonnu.

Ani německá vláda, ani Evropská komise však zatím nenašly dostatek důkazů, které by vedly k rozuzlení případů. Po kontrolách tří závodů na výrobu bionafty v Evropě však úřady odebraly jedné ze společností certifikaci.

Zatím se zdá, že České republiky se podvody s falešnými biopalivy příliš nedotýkají. „Podle informací na současném trhu v ČR nedochází k významným podvodům v této oblasti,“ řekla investigaci.cz tisková mluvčí Ministerstva průmyslu a obchodu Miluše Trefancová.

Z pohledu mluvčího Generálního ředitelství cel Petra Poura je však celní kontrola biopaliv zahraničních dodavatelů obtížná. „Co se týče zahraničních dodavatelů biopaliv, je složité ověřit, zda se jimi vydaná prohlášení o shodě zakládají na pravdě a mají oporu v prohlášeních vydaných jejich dodavateli (ať již dodavateli biopaliv, nebo biohmoty pro výrobu biopaliv),“ sdělil investigaci.cz.

Autorka české verze textu: Barbora Šturmová
Zdroj úvodní grafiky: canva.cz