EU prodělává na evropských daňových rájích

Nezávislá mezinárodní síť Tax Justice Network (TJN), zabývající se výzkumem a analýzou daňové a finanční regulace, varuje, že země Evropské unie přicházejí ročně o 27 miliard dolarů (678,5 miliardy Kč) na daních od amerických firem, které zneužívají zákon a převádí své zisky do zemí s nízkou korporátní daní z příjmu. Existence takových daňových rájů pro nadnárodní firmy tak může ohrozit například financování následků koronavirové pandemie.

Velké americké společnosti zneužívají zákon a převádějí své zisky do států EU, jež nabízejí velmi nízké korporátní daně. Tímto krokem tratí většina členských zemí Evropské unie ročně více než 17 miliard dolarů (427 miliard Kč) na daních z příjmu. Ze stávající situace naopak profitují Velká Británie, Švýcarsko (není členem EU) a Lucembursko, které nabízejí sazby daně od 10 do 0,8 procent. K této, už tak dost vysoké částce, je třeba přičíst i 10 miliard dolarů ročně (251,5 miliardy Kč), které se „ztratí“ v Nizozemsku. Jedná se přitom o peníze, jež  by mohly být použity na financování vědy a výzkumu, zdravotnictví nebo právě při řešení následků současné pandemie.

Tajnůstkáři ve světě financí

Členské státy Evropské unie si přitom rizika spojená s daňovými ráji zjevně uvědomují – svědčí o tom například před pár dny přijaté rozhodnutí Dánska, Polska a Francie neposkytovat finanční pomoc s následky pandemie firmám, které jsou registrované v daňových rájích. Italský premiér Giuseppe Conte minulý týden v rozhovoru pro nizozemský De Telegraaf Nizozemsko ostře kritizoval. Nazval je „podivným daňovým rájem“ a uvedl, že jeho „dumpingová politika (snižování cen jako forma konkurence – pozn. red.) jen přispívá k tomu, aby se v Nizozemsku registrovalo čím dál tím více firem“. Evropská ekonomika zkrátka nemůže růst, jestliže existují zadní vrátka ve formě daňových rájů. A právě obnova ekonomiky bude v nejbližší době velmi důležitá.  

Spočítáme vám to

Tax Justice Network provedla analýzu dat publikovaných Spojenými státy, která ukazují, kde přiznávaly americké firmy zisky za roky 2016 a 2017. Namísto toho, aby zisky vykazovaly v zemích, kde je vytvořily, přesunuly v roce 2017 zisky v hodnotě 115 miliard dolarů (2,8 bilionu Kč) do Spojeného království, Švýcarska, Lucemburska a Nizozemska, kde jsou sazby daně z příjmu korporací v praxi mnohem nižší. Činí tak proto, aby mohly v jiných evropských zemích  přiznat méně vydělaných peněz a zaplatit tak o miliardy méně na daních z příjmu. Samotné Spojené království, Nizozemsko, Švýcarsko a Lucembursko jsou společně odpovědné za polovinu světového vyhýbání se placení daní z příjmu. 

Reálný zisk vs. Očekávaný zisk jednotlivých zemí Evropy, zdroj: The Tax Justice Network

Zpráva dále upřesňuje rozložení daňových úniků. Za největší ztráty na korporátních daních z příjmu je odpovědné Lucembursko – více než 12 miliard dolarů ročně (300,3 miliard Kč) – následuje Nizozemsko s 10 miliardami (250,5 miliardy Kč), Švýcarsko se 3 miliardami (75,1 miliardy Kč) a Spojené království s 1,5 miliardami dolarů (37,6 miliard Kč) ročně. Nejvyšší daňové úniky pak byly nahlášeny v zemích, které pandemie koronaviru postihla nejvíce – Francie, Německo, Itálie a Španělsko.

Níže uvedená tabulka ukazuje země Evropské unie podle ztrát přímo zapříčiněných vyhýbáním se placení daní z příjmu. Podstatný je druhý sloupec, jenž prezentuje změnu ve výnosech dané země (tzn. o kolik méně země vybrala na korporátních daních z příjmu). Částky jsou uvedeny v miliardách dolarů.

Ztráty jednotlivých zemí Evropy v důsledku vyhýbání se daním, zdroj: The Tax Justice Network

Evropské daňové ráje nejen že připravují ostatní evropské země o zisky z korporátních daní z příjmu, navíc ochuzují zbylé členské státy i o peníze, které by vybraly, kdyby státy jako Lucembursko, Nizozemsko a Velká Británie měly nastavenou běžnou výši daní. Americké firmy se tedy nejen srocují v daňových rájích a platí daně z příjmu jen tam, ale zároveň platí daně tak nízké, že na tom prodělává celá EU. Lucembursko v tomto směru „plýtvá“ nejvíce – ročně vybere na daních z příjmu amerických firem jen 0,4 miliardy dolarů (10 miliard Kč). Za každý dolar, který Lucembursko vybere, přijde Evropská unie o 32 dolarů (za každých 25 Kč ztrácí  800 Kč). Nizozemsko, které vybere na daních asi 2 miliardy dolarů, připraví EU o 10 miliard dolarů ročně (50 miliard Kč vybráno, 250 miliard Kč ztráta).

Co jsou to daňové ráje? Vysvětlíme!

Co s tím?

Jak může Evropská unie proti zneužívání daňových rájů bojovat? Prvním krokem by mohla být dlouho připravovaná reforma jednotného způsobu danění pro celou EU (například the Common Consolidated Corporate Tax Base). Převádění profitu do daňových rájů by se stalo nepotřebným, protože by každý musel platit daně tam, kde nabyl zisků, nikoli tam, kde zisky přiznal.

Dalším způsobem, jak zlikvidovat daňové ráje, by bylo zavedení minimální daně z příjmu v celé EU ve výši 25 procent nebo více – navýšení daní z příjmu pro firmy, které profitují z pandemie, by navíc poskytlo Evropské unii dostatek prostředků na řešení následků krize spojené s covid-19. Jednotlivé země by také měly vypracovávat zprávy, které by zajistily transparentnost i pro nadnárodní společnosti. Tax Justice Network v tomto směru vytvořila pětistupňový test, jenž může snadno prověřit, zda daná společnost „ulívá“ své zisky do jiné země.

V době pandemie se více než kdy jindy ukazuje, že je na čase skutečně dobře sledovat, kam výdělky z dané země tečou – protože „odteklé“ peníze by jednotlivé státy mohly použít právě na podporu svých obyvatel, namísto podpory těch nejbohatších.

Autor článku: Zuzana Šotová

Autor úvodní fotografie: Flickr CC