Uniklá data odhalují fungování anti-trans hnutí v USA, vliv má i v Česku

Dokumenty zveřejněné letos na jaře ukazují zákulisní fungování americké konzervativní lobby bojující proti rovným právům pro transgender osoby. Data přinášejí podrobné informace o tom, jak američtí zákonodárci a aktivisté připravovali zákony omezující práva těchto osob. O úniku informoval web Mother Jones. Stopy jednoho ze zúčastněných hnutí, think-tanku Alliance Defending Freedom (ADF), vedou i do Česka a střední Evropy.

V březnu na internet unikla e-mailová konverzace amerického republikánského zákonodárce Freda Deutsche a skupiny aktivistů a lobbistů. Zprávy odhalily, jak vznikal návrh zákona omezující práva transgender lidí, jenž následně inspiroval podobná opatření po celých Spojených státech amerických. E-maily také dokládají úzkou spolupráci mezi americkými konzervativními skupinami vystupujícími proti osobám označovaným zkratkou LGBTQ+.

Americký právník Chase Strangio, zaměřující se na rovná práva pro transgender osoby, upozorňuje, že uniklá data naznačují i výrazný posun americké veřejné diskuze. Zatímco dříve anti-trans aktivisté stáli spíše stranou a neměli místo v běžné veřejné debatě, nyní jsou v USA její nedílnou součástí. „Mluvit nenávistně o trans lidech na veřejnosti je zcela normální,“ dodává Strangio.

Anti-trans zákony

Jedním z hlavních témat uniklých e-mailů je takzvaná péče potvrzující gender, jež je poskytovaná trans dětem. Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) jde o péči zahrnující sociální, psychologické i lékařské intervence, poradenství a blokátory puberty, hormonální léčbu či chirurgické zákroky. Zmíněné operace se ale v USA na trans mládeži pod 18 let provádějí jen vzácně.

Lékaři se přitom shodují, že péče potvrzující gender má zásadní význam pro podporu trans dětí a výrazně u trans osob snižuje míru sebevražd.

Právě proti této péči mířil návrh zákona Freda Deutsche, který v minulosti býval prezidentem protipotratové skupiny South Dakota Right to Life a poté úspěšně kandidoval do Sněmovny reprezentantů Jižní Dakoty.

Jeho legislativní úsilí začalo v srpnu 2019, kdy poslal osmnácti aktivistům, lékařům a právníkům e-mail s návrhem zákona týkajícího se lékařské péče u trans dětí. Šlo o takzvaný „Vulnerable Child Protection Act“ (Zákon na ochranu zranitelných dětí). Lékaři poskytující dětem mladším 16 let péči potvrzující gender by podle něj měli být kriminalizováni.

Deutsch kolem sebe postupně vybudoval poradní skupinu, která mu v letech 2019 a 2020 s návrhem zmíněného zákona pomáhala. Konzultanti rovněž diskutovali o různých lobbistických materiálech a způsobech, jak legislativní návrhy mířící proti právům trans lidí podpořit.

„Bůh je s námi“

E-mailových konverzací s Deutschem se zúčastnila i právnička Vernadette Broyles, která je spojena s konzervativní křesťanskou organizací Aliance bránící svobodu (Alliance Defending Freedom, ADF). V e-mailech se objevuje i několik dalších adresátů z tohoto think-tanku.

Mezinárodní křesťanská organizace ADF sdružuje až 3 700 amerických ultrakonzervativních právníků. Ti se snaží ovlivňovat judikaturu v USA i ve světě tak, aby byla „v souladu s božím slovem“. Argumentují obhajobou „náboženské svobody“ a bojem proti diskriminaci křesťanů. Tito právníci chtějí udržet „dveře otevřené pro šíření evangelia skrze transformaci právního systému“.

Aliance bránící svobodu často hájí a prosazuje zákony namířené například proti manželství pro všechny nebo omezující práva trans lidí. Mimo to její zástupci navrhovali i povinnou sterilizaci trans lidí v Evropě. Hnutí také vypracovalo koncept zákazu potratů ve státě Mississippi, návrh se následně stal důležitým argumentem kauzy, v níž byl zrušen rozsudek Roe vs. Wade. Tento justiční precedent poskytoval ženám právo na přerušení těhotenství během prvního trimestru. Aliance momentálně figuruje v americkém soudním sporu o celostátní zákaz potratové pilulky mifepriston.

ADF si vysloužila označení „nenávistná skupina“ od neziskové organizace Southern Poverty Law Center, zaměřující se na občanská práva a monitorování extremistických skupin.

Podle Thomase Lecaque, experta z Grand View University, jde v jejich případě o jazyk křesťanského nacionalismu a lidí, kteří „silně věří tomu, že vykonávají boží vůli a bojují ve svaté válce“. Lecaque si myslí, že vymazat existenci transgender lidí je pro ně svého druhu náboženský imperativ. „Je fascinující, že tato skupina, která má tolik peněz, velkou moc ve státních institucích a měla na své straně i prezidenta (Trumpa), se chová jako někdo, kdo je v tomto souboji legendárním malým Davidem.“

Že se podobný svatý boj skutečně vede, dokládá i jeden z uniklých e-mailů, v němž zmíněná právnička Broyles psala Deutschovi: „Věř tomu, že mnoho lidí se teď za tebe modlí. Necouvej a neboj se. Věz, že Pán je při tobě.“ A nebyla jediná. I další zúčastnění právníci a lobbisté si posílali „požehnání“ a „modlitby“ či vzkazy o tom, že „Ďábel nikdy nespí“ a „Bůh je s námi“.

ADF ve střední Evropě

Na začátku dubna 2019 proběhl na půdě Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR seminář pořádaný organizací Aliance pro rodinu. Tento konzervativní spolek v Česku dlouhodobě lobbuje například proti manželství pro všechny či proti tomu, aby páry stejného genderu mohly adoptovat děti. Aktuálně vystupuje proti surogátnímu mateřství.

Akce ve sněmovně probíhala pod záštitou předsedy ústavněprávního výboru Marka Bendy (ODS), poslance Aleše Juchelky (zvolený za hnutí ANO) a poslance Marka Výborného (KDU-ČSL), kteří Alianci pro rodinu dlouhodobě podporují. Cílem bylo „dosáhnout společenské, kulturní, sociální a legislativní podpory pro rodinu založenou na manželství muže a ženy“ neboli zakotvit tuto definici manželství v české ústavě. Seminář podpořila výše popsaná americká Aliance bránící svobodu (ADF).

Ve sněmovně vystoupila i členka ADF International (ADFI), právnička Adina Portaru, působící jako hlavní právní poradkyně této organizace v Evropě. Mluvila o manželství, rodině a pravomocích Evropské unie. „Je nám ctí být dnes v Parlamentu ČR a moci zde mluvit o tématu manželství a rodiny,“ vyjádřila se Portaru.

ADF byla aktivní i na Slovensku. V roce 2014 podpořila slovenskou Alianciu za rodinu u tamního Ústavného soudu při prosazování referenda týkajícího se manželství a rodiny.

Referendum mělo posílit definici manželství jako svazku muže a ženy. Součástí se stal i požadavek, aby adoptivní rodiče byli manželé a aby měly děti právo neúčastnit se vyučování v oblasti sexuální výchovy v případě, že by to bylo v rozporu s jejich náboženským či filosofickým přesvědčením. ADF pak poslala Ústavnému súdu SR právní stanovisko, v němž se tvrdí, že tyto otázky nijak neomezují základní práva a svobody a zaměřují se na potvrzení platného právního stavu. Referendum na Slovensku nakonec v únoru 2015 skutečně proběhlo. Zúčastnilo se ho ale pouze 21,41 % voličů a bylo tedy neplatné.

ADF International má své zástupce také ve slovenské vládě. Na konzervativní právnickou organizaci je totiž napojená i slovenská politička Zuzana Brixová, která v současnosti pracuje v odboru rovnosti žen a mužů na Ministerstvu práce, sociálních věcí a rodiny.

Víra, jež nese plody

Organizace, jako je Alliance Defending Freedom, dosahují svých cílů jak v USA, tak v Evropě. Podle novinářů z Mother Jones uniklá data jasně ukazují, jak se vliv těchto uskupení v USA za poslední roky zvýšil. To naznačují i opatření zaváděná v současnosti po celých Spojených státech a omezující rovná práva LGBTQ+ lidí.

V roce 2023 bylo ve 49 amerických státech prezentováno celkem 543 návrhů zákonů mířících proti rovným právům trans lidí.

Výše zmíněný Fred Deutsch dlouhodobě prosazuje anti-trans legislativu. Jeho návrh zákona byl v Jižní Dakotě v roce 2020 nejdříve zamítnut, postupem času ale inspiroval zákony proti trans lidem v jiných státech. Podle webu Mother Jones alespoň 18 amerických států projednávalo návrhy zákonů obsahující pasáže velmi podobné Deutschovu dokumentu. Různé varianty jeho zákona pak byly zavedené nejméně v devíti dalších státech.

Republikán Deutsch v Jižní Dakotě letos nakonec vyhrál a guvernérka Kristi Noem podepsala aktualizovanou verzi jeho návrhu zákona. Nedávno obdobný zákon odhlasoval také Texas.

Mezinárodní síť křesťanských právníků

ADF postupně získala zastoupení v mezinárodních lidskoprávních institucích, třeba v OSN nebo v Evropském parlamentu, Radě Evropy či u Evropského soudu pro lidská práva. Skupina se s argumentem obrany „náboženských svobod“ a boje proti diskriminaci křesťanů snaží blokovat zákony a rozsudky, které se týkají liberálního přístupu k potratům či rovným právům LGBTQ+ lidí.

Jak už bylo řečeno, vliv ADF se šíří i mimo USA, a to prostřednictvím jejich mezinárodní větve ADF International. Podle informací Open Democracy nalila ADF miliony dolarů do subjektů roztroušených po celém světě. Jenom v Evropě měl think-tank utratit od roku 2015 až 15 milionů dolarů. ADF International navíc v Bruselu pět lobbistů, mimo jiné i zmíněnou Adinu Portaru, jež navštívila Česko. Na lobbingu v Evropě utrácí až 580 tisíc eur ročně (asi 13,7 milionu korun).

Například v Česku ADF v roce 2011 poslala právní stanovisko vládě v případě poskytování umělého přerušení těhotenství občanům cizích členských státu EU. V roce 2017 pak skupina na zasedání Rady pro lidská práva při OSN předložila doporučení týkající se omezení práva na potrat v Česku a také ustavení definice manželství jako svazku muže a ženy. Doporučovala rovněž upuštění od možnosti adopcí pro páry stejného pohlaví. Když pak v roce 2018 Evropský výbor pro sociální práva řešil stížnost podanou na Česko ohledně úřední změny pohlaví, která byla u nás podmíněná sterilizací trans člověka, ADF se postavila proti tomu, aby Česko povinnost sterilizace zrušilo. České ministerstvo spravedlnosti ale letos rozhodlo, že sterilizace už povinná nebude.

V Polsku je pak ADF International úzce napojená na ultrakonzervativní katolickou právní organizaci Ordo Iuris. Bývalá lobbistka ADF Alice Neffe navíc pracovala v kanceláři polského zmocněnce vlády pro rovné zacházení (předtím na podobné pozici pracoval kandidát z Ordo Iuris).

Organizace je spojená i s mezinárodní konferencí Agenda Europe, která sdružuje asi 350 neziskových organizací, jež „brání hodnoty života, rodiny a náboženské svobody“. Na jejich akce mimo jiné jezdí i zástupci české Aliance pro rodinu či Hnutí pro život.

 

Autorka textu: Mahulena Kopecká