Vladimir Ujba působil jako šéf ruské Federální biomedicínské agentury (FMBA), později náměstek ministra zdravotnictví a od roku 2020 je prezidentem Komijské republiky, autonomního státu, který se rozkládá na severovýchodě evropské části Ruska

V českém obchodním rejstříku ale Ujba figuruje pod svým původním jménem Valentin. Svou první českou společnost Vilas s.r.o. Ujba a jeho tehdejší manželka Irina založili už v roce 1999. Firma měla sídlo na pražské adrese Rooseveltova 892/49 v Bubenči, kde v té době bydlela obchodní partnerka manželů, Natalia Bagdasaryan. Právě jí Ujba s manželkou vystavili plnou moc na dobu tří let ve všech věcech spojených s jednáním firmy.

Propojení s touto firmou se Ujba zbavil až v červnu 2020, kdy do voleb na místo prezidenta Komi zbývaly pouhé tři měsíce. Nejdříve udělil plnou moc synu Arťomovi, aby jej zastupoval jako jednatel firmy. Arťom Ujba poté převedl otcův padesátiprocentní podíl ve firmě na Irinu Ujbu a ta v září 2020 zahájila řízení o likvidaci společnosti.

Druhá manželka Vladimíra Ujby, Galina Kazakova, se ukázala být ještě schopnější podnikatelkou. V Rusku vlastní 75% podíl ve společnosti Novy Byt LLC, což je farma ve vesnici Afanasovo v Kalužském regionu. Dalších 25 % společnosti patří její byznysové partnerce Světlaně Bijatově.

V roce 2007 založila Kazakova karlovarskou společnost s názvem Starodávné tradice s.r.o. O šest let později převedla i tuto společnost na Bijatovu a v roce 2019, kdy se pro jejího manžela Ujbu otevřela příležitost nastoupit do vyšší politické funkce, Starodávné tradice přešly do vlastnictví jistého britského podnikatele Ganiho Abaydildinova.

Změna ve vlastnictví firmy Starodávné tradice však pro Ujbu neznamenala ztrátu kontroly nad jejími majetky. V den, kdy byla společnost přepsána na Ganiho Abaydildinova, byl do jejího čela jmenován podnikatel Sergej Gnatyuk s trvalým pobytem v Moskvě. Podle Jednotného státního rejstříku právnických osob Ruska působí v Moskevské oblasti pouze jeden podnikatel tohoto jména. Je likvidátorem společnosti Azimut-S LLC, kterou vlastní Galina Kazakova. Ve skutečnosti tak Gnatyuk spravuje podnik s aktivy ve výši 31,8 milionu rublů, v přepočtu skoro 13 milionů korun.

Do nedávné doby vlastnila firma Starodávné tradice velký areál o rozloze 1 555 metrů čtverečních na karlovarské adrese Slovenská 477/5, kde sídlí soukromá internátní škola angličtiny Carlsbad International School. Roční školné tam činí 906 tisíc korun. V současnosti není stránka školy přístupná.

Nově patří celý areál pražské realitní firmě KV Petr Reality. Jednou ze společníků firmy je Barbora Polanská, která loni na Starodávné tradice podala insolvenční návrh. Ve stejnou dobu byl Gnatyuk odvolán z funkce jednatele.

Aktualizace 11.9.2023

Vladimir Ujba pořád zastává pozici guvernéra ruské republiky Komi, ačkoli podle ruského serveru Versija patří mezi nejvíce kritizované guvernéry současnosti. K tomu přispívá i jeho arogantní vystupování vůči veřejnosti. Například na stížnosti obyvatel vesnice, kde došlo k úniku ropy do řeky, Ujba prohlásil: „Nepotřebujete žádného Putina. Jsem Váš Putin.“ Politik aktivně podporuje válku v Ukrajině a často cestuje na okupovaná území. Republika Komi dokonce „převzala patronát“ nad luhanským městem Roveňky a podle úřadů pracuje na jeho obnově. Toto prohlášení vyvolává pobouření mezi obyvateli republiky, kteří začali na sociálních sítích sdílet fotografie místních zničených silnic a dlouhodobě neopravených nemocnic a škol.

Redakce již informovala, že česká firma Starodávné tradice, která patřila Ujbově manželce Galině Kazakově, skončila v roce 2021 v insolvenci. Insolvenční návrh podala bývalá majitelka firmy Karlovarská účetní Barbora Polanská, od níž si Starodávné tradice v minulosti půjčily 50 milionů korun. Celková výše pohledávky, jež byla kryta majetkem firmy, činila přes 133 milionů korun. Mezi věřitele se následně přihlásily Galina Kazakova, její ruská obchodní partnerka Světlana Bijatova a kyperská společnost Alloka Capital Group Limited, jejímž jednatelem je někdejší jednatel Starodávných tradic Volodomyr Alurdos. Úhrnná částka tří údajných závazků, jež měly vzniknout v roce 2013, činila 270 milionů korun. Jednalo se tak o skupinu věřitelů s potenciálně největšími hlasovacími právy v rámci insolvenčního řízení.

Insolvenční správce však koncem minulého roku vyvrátil pravost těchto pohledávek a soud mu dal za pravdu. Důvodem byl nedostatek důkazů potvrzujících vznik těchto závazků. Insolvenční správce rovněž upozornil na spojení těchto věřitelů s původními vlastníky firmy. Ve stejnou dobu se dostala do insolvence i mezinárodní škola Carlsbad International School, která sídlila na pozemku vlastněném Starodávnými tradicemi.

Aktuální informace o zařazení osoby na mezinárodní sankční seznamy a do databází politicky exponovaných osob najdete zde.

Autorka textu: Kristina Vejnbender
Zdroj úvodní fotografie: Wiki Media. Autor: Himak11

Medailonek vznikl v rámci projektu KremRule, jehož cílem je zpřehlednit a katalogizovat majetky ruských oligarchů a klíčových spolupracovníků prezidenta Vladimira Putina v Česku. Jde o lidi, kteří z velké části drží Putina při moci, slouží jako prostředníci pro jeho soukromé investice nebo drží strategické pozice v silových složkách a tajných službách. Pokud se chcete podílet na dalším mapování majetku ruských oligarchů v Čechách, podpořte nás. Jakákoliv částka nám velmi pomůže. Děkujeme.