Vladimir Ujba působil jako šéf ruské Federální biomedicínské agentury (FMBA), později náměstek ministra zdravotnictví a od roku 2020 je prezidentem Komijské republiky, autonomního státu, který se rozkládá na severovýchodě evropské části Ruska

V českém obchodním rejstříku ale Ujba figuruje pod svým původním jménem Valentin. Svou první českou společnost Vilas s.r.o. Ujba a jeho tehdejší manželka Irina založili už v roce 1999. Firma měla sídlo na pražské adrese Rooseveltova 892/49 v Bubenči, kde v té době bydlela obchodní partnerka manželů, Natalia Bagdasaryan. Právě jí Ujba s manželkou vystavili plnou moc na dobu tří let ve všech věcech spojených s jednáním firmy.

Propojení s touto firmou se Ujba zbavil až v červnu 2020, kdy do voleb na místo prezidenta Komi zbývaly pouhé tři měsíce. Nejdříve udělil plnou moc synu Arťomovi, aby jej zastupoval jako jednatel firmy. Arťom Ujba poté převedl otcův padesátiprocentní podíl ve firmě na Irinu Ujbu a ta v září 2020 zahájila řízení o likvidaci společnosti.

Druhá manželka Vladimíra Ujby, Galina Kazakova, se ukázala být ještě schopnější podnikatelkou. V Rusku vlastní 75% podíl ve společnosti Novy Byt LLC, což je farma ve vesnici Afanasovo v Kalužském regionu. Dalších 25 % společnosti patří její byznysové partnerce Světlaně Bijatově.

V roce 2007 založila Kazakova karlovarskou společnost s názvem Starodávné tradice s.r.o. O šest let později převedla i tuto společnost na Bijatovu a v roce 2019, kdy se pro jejího manžela Ujbu otevřela příležitost nastoupit do vyšší politické funkce, Starodávné tradice přešly do vlastnictví jistého britského podnikatele Ganiho Abaydildinova.

Změna ve vlastnictví firmy Starodávné tradice však pro Ujbu neznamenala ztrátu kontroly nad jejími majetky. V den, kdy byla společnost přepsána na Ganiho Abaydildinova, byl do jejího čela jmenován podnikatel Sergej Gnatyuk s trvalým pobytem v Moskvě. Podle Jednotného státního rejstříku právnických osob Ruska působí v Moskevské oblasti pouze jeden podnikatel tohoto jména. Je likvidátorem společnosti Azimut-S LLC, kterou vlastní Galina Kazakova. Ve skutečnosti tak Gnatyuk spravuje podnik s aktivy ve výši 31,8 milionu rublů, v přepočtu skoro 13 milionů korun.

Do nedávné doby vlastnila firma Starodávné tradice velký areál o rozloze 1 555 metrů čtverečních na karlovarské adrese Slovenská 477/5, kde sídlí soukromá internátní škola angličtiny Carlsbad International School. Roční školné tam činí 906 tisíc korun. V současnosti není stránka školy přístupná.

Nově patří celý areál pražské realitní firmě KV Petr Reality. Jednou ze společníků firmy je Barbora Polanská, která loni na Starodávné tradice podala insolvenční návrh. Ve stejnou dobu byl Gnatyuk odvolán z funkce jednatele.

Aktuální informace o zařazení osoby na mezinárodní sankční seznamy a do databází politicky exponovaných osob najdete zde.

Autorka textu: Kristina Vejnbender
Zdroj úvodní fotografie: Wiki Media. Autor: Himak11

Medailonek vznikl v rámci projektu KremRule, jehož cílem je zpřehlednit a katalogizovat majetky ruských oligarchů a klíčových spolupracovníků prezidenta Vladimira Putina v Česku. Jde o lidi, kteří z velké části drží Putina při moci, slouží jako prostředníci pro jeho soukromé investice nebo drží strategické pozice v silových složkách a tajných službách. Pokud se chcete podílet na dalším mapování majetku ruských oligarchů v Čechách, podpořte nás. Jakákoliv částka nám velmi pomůže. Děkujeme.