databoutique

S končícím létem přichází horká fáze volební kampaně. V ní hraje důležitou roli sebeprezentace leaderů jednotlivých stran při veřejných vystoupeních i na sociálních sítích. Jestliže se podíváme na obsah facebookových stránek Andreje Babiše, Tomia Okamury, Petra Fialy, Ivana Bartoše a dalších, vidíme, že zásadní podíl na jejich obsahu mají fotografie. V námi zkoumaném období od 1.8. do 13. 9. 2021 patřilo fotkám mezi 61 % až 84 % obsahu stránek vybraných leaderů:

Název stránky Počet fotopostů Počet celkových postů Procentuální podíl
Ivan Bartoš 76 91 84 %
Tomio Okamura – SPD 237 292 81 %
Andrej Babiš 376 471 80 %
Petr Fiala 99 142 70 %
Vít Rakušan 63 99 64 %
Robert Šlachta 118 193 61 %

Pokud bychom se zaměřili na úspěšnost postů, pak skutečným králem „fotopostů“ bude Tomio Okamura. Z deseti nejvíce lajkovaných příspěvků v tomto období mu jich patří rovných osm, po jednom místě získali Petr Fiala a Robert Šlachta. (Metriku lajků volíme pro její relativní jednoduchost. U sdílení nebo komentování je větší šance, že se jedná i o negativní postoj uživatele, zatímco lajk bývá většinově pozitivní.)

Odpověď na otázku, proč není v první desítce stránka Andreje Babiše, tkví zřejmě v odlišné strategii publikování. Administrátoři premiérovy stránky totiž v námi sledované době publikovali 376 fotografií, což je nejvíce ze všech zkoumaných vzorků. Když se pak podíváme na to, kolik fotografie průměrně získávají lajků, naskytne se nám trochu jiný pohled:

Jméno stránky Průměrný počet lajků na fotce
Tomio Okamura – SPD 2 094
Andrej Babiš 1 072
Robert Šlachta 765
Vít Rakušan 760
Petr Fiala 598
Ivan Bartoš 489

I tady sice zůstává hegemonem Tomio Okamura, Andrej Babiš je však již na druhém místě. Samozřejmě tu do hry vstupuje i velikost stránek a další faktory, nicméně pokud jde o absolutní čísla, Andrej Babiš a Tomio Okamura svými průměrně úspěšnými posty získávají výrazně více lajků než ostatní.

V zájmu detailnějšího seznámení s tím, jak vypadá vizuální komunikace jednotlivých lídrů, jsme pro vás připravili sérii vizualizací. Na ose X je datum, kdy byl post publikován, na ose Y pak počet lajků, které získal.

Nejvíce odlišnou vizuální komunikaci používá Tomio Okamura: využívá estetiku takzvaných meme. Ty často obsahují nějakou postojovou deklaraci vůči určitému společenskému problému, například odpor k migraci či islámu. Andrej Babiš naopak mnohdy volí fotky z exteriéru, a to s lidmi z nejrůznějších sociálních skupin, většinou bývá neformálně oblečen. Podobně vystupuje i Robert Šlachta, který se na předvolebních mítincích a společných výletech často fotí s potenciálními voliči. Oproti tomu Petr Fiala kombinuje jak textový, tak i obrazový obsah. Prakticky vždy je ale v saku. Ivan Bartoš a Vít Rakušan mají komunikaci v mnoha ohledech podobnou a na fotografiích bývají nejednou spolu. Na rozdíl od komunikace Andreje Babiše se ale častěji představují nejen jako tandem, ale i v možných státnických rolích.

Ale posuďte sami…

Autor textu: Josef Šlerka
Autorka úvodní grafiky: Lenka Matoušková