majetky Daniela Křetínského

Podnikatelské struktury středoevropských oligarchů jsou rozsáhlé, neprůhledné a zasahují do mnoha zemí. Jejich moc a vliv jsou proto zastřené stejně jako jejich majetek, o kterém sice existují záznamy, ale jsou rozptýleny v různých evropských i mimoevropských registrech. Z toho důvodu přicházíme s již v pořadí druhou částí databázového projektu Impérium. „Impérium DK” se věnuje podnikatelským aktivitám Daniela Křetínského. Je tak dalším krokem, který má pomoci pochopit, jakým způsobem ve střední Evropě dochází k monopolizaci ekonomické, politické a mediální moci.

Před rokem a půl jsme spustili první část databázového projektu s názvem Impérium. Ta se týkala tenkrát čtvrtého nejbohatšího muže České republiky – Andreje Babiše. Tehdy se nám podařilo najít téměř 800 firem, jež byly s Babišem nějak spojeny, a zmapovat dotace v hodnotě skoro 19 miliard korun, které tyto firmy získaly. Projekt Impérium, soustřeďující informace o majetku a firmách vlivných českých oligarchů, jsme tentokrát rozšířili o muže, jenž Andreje Babiše na čtvrtém místě nejbohatšího Čecha předběhl. „Impérium DK”  je dostupná na adrese: https://imperiumdk.investigace.cz/

Projekt Impérium není jen přehledná databáze, ale celá sada nástrojů, jež mají pomoci s informacemi o majetku a společnostech významných osob nebo skupin. 

Impérium AB

Projekt se skládá ze tří hlavních částí. Tou první je databáze v podobě Google tabulky obsahující všechny údaje o obchodních strukturách vybrané osoby, které se nám zatím podařilo dohledat. Následuje MediaWiki, což je rozhraní, jenž umožňuje komukoli procházet databázi v uživatelsky známém prostředí. A nakonec jsou to skripty, které nabízejí především způsob, jak předávat data z databáze do Wiki. Ty jsou dostupné na adrese: https://github.com/Investigace/project-empire

Tyto nástroje jsme připravili pro každého, kdo bude mít v budoucnu zájem podobný projekt realizovat. Na GitHub se krok po kroku dozvíte, jak postupovat a co všechno je k vytvoření přehledné databáze potřeba. 

Databázi nadále rozšiřujeme a aktualizujeme.

Autoři projektu: Jan Vlček, Nina Kodhajová, Josef Šlerka
Autorka grafiky: Lenka Matoušková

Databázi podpořila Evropská komise v rámci pilotního programu Stars4Media.