Nové české úlovky v panamské síti

Ryan Chittum, Will Fitzgibbon, Jakub Šimák, Lukáš Nechvátal, Pavla Holcová

Dva roky poté co skandál známý jako Panama Papers otřásl světem offshorových financí, jsou k dispozici nové uniklé dokumenty z někdejší panamské právnické firmy Mossack Fonseca. Ty odhalují finanční detaily o další řadě významných osobností z celého světa, včetně fotbalové superhvězdy Lionela Messiho, rodiny argentinského presidenta nebo bývalého vysokého představitele Kuvajtu obviněného z vyrabování tamního státního systému sociálních dávek.

Z dokumentů lze také vyčíst, jak se firma Mossack Fonseca usilovně snažila zmírnit dopady úniku informací a na poslední chvíli zjistit totožnost svých skutečných klientů.

Celkem 1,2 milionu dokumentů je datovaných několik měsíců před dubnem 2016, kdy Mezinárodní konsorcium investigativních novinářů (International Consortium of Investigative Journalists, ICIJ) a více než 100 jeho mediálních partnerů zveřejnilo původní kauzu Panama Papers. Část nově uniklých dokumentů je datována až do prosince 2017. Dokumenty byly předány mnichovské redakci Süddeutsche Zeitung, která je sdílela s ICIJ. Jediným tuzemským členem ICIJ je investigace.cz.

Zakladatelé Mossack Fonseca, Jürgen Mossack a Ramón Fonseca, neposkytli novinářům z ICIJ odpovědi na žádné konkrétní otázky. V tiskovém prohlášení právníků z června 2016 je pouze uvedeno, že právní firma, její zaměstnanci ani její zakladatelé “se nikdy nepodíleli na nezákonných aktivitách.”

ČESKO

Po propuknutí skandálu známého jako Panama Papers kancelář Mossack Fonseca zjistila, že nezná reálné vlastníky u většiny společností, které spravuje. Nastalo horečnaté dohledáváni koncových vlastníků firem. Panamské ústředí kanceláře vyvinulo značný tlak na to, aby se dozvěděli jména aspoň části konečných uživatelů výhod offshoreových společností. V novém úniku dokumentů se 113 osob přímo týká Česka.

Papírový tygr Jiří Malivánek

Jiří Malivánek je – alespoň na papíře – jedním z nejbohatších českých průmyslníků. Podle nově uniklých panamských dokumentů je totiž tento chrudimský fyzioterapeut koncovým majitelem firem Mostalina Investments S.A. a Watergardens Corporations. Tyto firmy, které jsou registrované v daňovém ráji na Seychelách, spravují akcie desítek českých firem včetně těch, které patří pod konglomerát ČKD.

Papírový miliardář Malivánek přitom nebydlí v honosné rezidenci, nýbrž v panelákovém bytě na okraji historického centra Chrudimi. Schůzku odmítl s tím, že s novináři z investigace.cz si mluvit nepřeje, a že vlastnictví Mostaliny je jeho ˶soukromou záležitostí”.

Jeho možnou roli v mezinárodních majetkových strukturách popisuje jeho bratr Petr Malivánek přes svého právníka:

“Klient si je vědom, že jeho bratr Jiří poskytoval v České republice tzv. nominee služby. V nijak dramatickém rozsahu, rozhodně se nejednalo o stovky společností. Klient nemá žádné informace o tom, že by podobnou aktivitu vyvíjel jeho bratr Jiří Malivánek u zahraničních společností. Nicméně to nemůže vyloučit s ohledem na to, že jeho bratr Jiří Malivánek je od dětství dobrým přítelem Ing. Pavla Petroviče, který se dlouholetou a intenzivní spoluprací s firmou Mossack&Fonseca nijak netají.”

Jeho známí jej popisují jako schopného zdravotníka, který nepůsobí příliš sebevědomě. Otázkou je, nakolik vědomě či dobrovolně se stal vlastníkem desítek českých průmyslových firem a nakolik si je vědom případných právních důsledků, které problematické vlastnictví s sebou může nést.

Advokátka Petra Stupková k tomu dodává: “Takzvaný “nominee service” je možné za splnění zákonných podmínek poskytovat i v Česku, ale to neznamená absenci odpovědnosti za obchodní vedení.”

Člověk, co umí dělat nabídky: Zeev Ofer

Zeev Ofer byl mezi lety 2001 – 2006 členem dozorčí rady firmy Falkon Capital. Tedy firmy, která od českého státu v roce 2001 odkoupila zbytkovou pohledávku českého státu vůči Ruské federaci (pocházející ještě z éry Sovětského svazu) ve výšce sto miliard korun, a to za částku zhruba pětinovou, tedy dvacet miliard. Tato kauza je dodnes považována za jeden z největších záhad české politiky a i nadále vyvolává více otázek než odpovědí. A to zejména ohledně reálných vlastníků firmy Falkon Capital, role tajných služeb během vyjednávání transakce a ohledně samotného znění smluv mezi firmou Falkon Capital a Českou republikou, které nikdy nebyly odtajněny.

V nových dokumentech Panama Papers je Zeev Ofer majitelem seychelské společnosti Rosemount International Inc., která založila stejnojmennou dceřinou společnost ve Finsku. Vzhledem k tomu, že finská dceřinka byla založena v lednu roku 2018, nejsou o ní známy další skutečnosti.

Tiskař z Litvy: Aldas Motijeunas

Tento litevský podnikatel je v současné době stíhaný za podvod s fytosanitárními certifikáty. Těmito certifikáty se musí prokázat každý, kdo chce obchodovat s rostlinami a rostlinnými produkty na mezinárodní úrovni.

Podle zjištění litevského Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality měl Aldas Motiejunas tyto certifikáty padělat v Česku ve velkém a posílat do Litvy. Tam je následně přes společnost Vantra prodával místním přepravním společnostem. Peníze z prodeje posílal na účet offshoreové společnosti Norton Holdings s účtem v Litvě. Podle předběžných údajů si tímto způsobem vydělal minimálně okolo 3 milionů eur (přibližně 81 milionů korun).

Litevská kriminálka prohledala Motiejunasův dům, auto a kanceláře vedení společnosti Vantra. Během těchto razií zabavila dokumenty společnosti Norton Holdings, padělané fytocertifikáty a okolo 40 tisíc euro (přibližně milion korun). Na základě důkazů byl Aldas Motiejunas dán do vazby, odkud byl po dvou dnech po zaplacení kauce ve výši 10 tisíc euro propuštěn. Vyšetřování nadále pokračuje.

Podnikatelé se sluncem: Petr Ondřej a Michal Bažant

Podle dokumentů, které poslalo do USA české státní zastupitelství, byli Michal Bažant a Petr Ondřej vyšetřováni pro zpronevěru, praní peněz a podvod ve firmě CE Solar s.r.o. V té byl Michal Bažant od června 2009 do prosince 2010 jednatelem a celkem ji během této doby měl připravit o více jak 83 milionů korun.

V nových dokumentech Panama Papers má Petr Ondřej firmu Gandorf Invest INC, která je registrovaná přímo v Panamě a je 99 procentním vlastníkem společnosti Cormack Trade LLC se sídlem ve Washingtonu.

Se skořápkovou firmou Cormack Trade měl podle Krajského státního zastupitelství v Brně Bažant uzavřít jménem CE Solaru smlouvu o zprostředkování služeb. Jen pár dní před uzavřením této smlouvy společnost Cormack Trade zplnomocnila Michala Bažanta spolu s Petrem Ondřejem k založení bankovního účtu Cormacku v Lichtenštejnsku a k jeho následnému spravování a provádění finančních transakcí. O dva měsíce později přišla od Cormacku faktura za zprostředkovatelské služby ve výši přes milion eur. Peníze doputovaly na lichtenštejnské konto zřízené u Valartis Bank AG.

V Česku ji přes panamskou pobočku Mossack Fonseca zakládala česká firma Waberia, a to v roce 2016, tedy v době, kdy Petr Ondřej i Michal Bažant už byli vyšetřováni policií pro možnou zpronevěru a praní peněz. Když si v březnu roku 2017 v kanceláři Mossack Fonseca všimli, že spravují firmu vyšetřovaným lidem, okamžitě se dožadovali vysvětlení ze strany českých partnerů, tedy Waberie.

Zaměstnanci Waberia odpověděli, že oni ve své databázi nenašli žádnou informaci, která by naznačovala, že by Petr Ondřej mohl být výšetřovaný, a tedy nevědí, kde je problém. Kancelář Mossack Fonseca to ale vyhodnotila jinak a v květnu 2017, tedy po více než roce fungování, firmu Gandorf Invest zrušila.

Podle posledních dostupných informací nebyli Petr Ondřej ani Michal Bažant nikdy odsouzeni. V mezinárodní databázi LexisNexis, která shromažďuje dokumenty z právních a mediálních zdrojů a kterou využívají manažeři pro obchodní rozhodování, jsou ale označeni jako vysoce rizikoví obchodní partneři. V současnosti mají další společnosti v Německu a Rumunsku.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.