Nezákonná investorská víza na Kypru

Minulé úterý byla zveřejněna úřední zpráva vyšetřování kyperské vlády, která odhalila, že více než polovina pasů vydaných v rámci kyperského systému zlatých víz neboli „občanství za peníze“ byla udělena nezákonně. Ve zprávě výboru je zmíněno také vyšetřování investigace.cz a OCCRP ohledně společnosti Nicos Chr. Anastasiades & Partners, jež z poloviny patřila prezidentu Nikosi Anastasiadisovi, než svůj podíl krátce před nástupem do funkce v roce 2013 převedl na své dvě dcery.

Na Kypru byl vytvořen zvláštní výbor, jemuž předsedal bývalý předseda Nejvyššího soudu Myron Nicolatos. Výbor při vyšetřování systému „občanství za peníze“ odhalil 6 779 pasů, které Kypr vydal bohatým cizincům. U více než poloviny z nich nebylo splněno některé z požadovaných kritérií na udělení investičních víz, jakými jsou například investice na Kypru v minimální hodnotě 2 milionů eur (50 milionů korun) nebo vlastnictví soukromé rezidence v ceně nad 500 000 eur (13 milionů korun).

Uniklé dokumenty ukazují na propojení firem kyperského prezidenta s ruskou pračkou peněz Troika

Program „občanství za peníze“ byl zahájen v roce 2007 a atraktivním se stal poté, co se v roce 2013 dostal k moci prezident Nikos Anastasiadis. Kvůli zjevným nesrovnalostem, odhaleným médii, a následné kritice ze strany Bruselu program v roce 2020 skončil.

V předběžné a více než 500stránkové zprávě výboru stojí, že proces byl chybný od samého začátku až do konce, přičemž „zcela chyběla“ databáze, která by žadatele o víza prověřovala. Kabinet přijímal žádosti poté, co je přezkoumala ministerstva financí a vnitra, a často byly přijaty i ty s „nedostatečným šetřením nebo odůvodněním a v rozporu se základními zásadami spravedlnosti“.

Ve zprávě se rovněž píše, že ministerstvo financí mnohdy schvalovalo nezpůsobilé žádosti pouze na základě velikosti investice a že vláda nesprávně interpretovala zákon.

Většina pasů byla udělena za vlády prezidenta Nikose Anastasiadise a jejich majiteli se stali převážně Rusové.

Cyprus Papers: kterak bohatí ke kyperskému občanství přišli 

Výbor zjistil, že mezi kontroverzními žádostmi o občanství schválenými v roce 2017 bylo i pět uchazečů, jež zastupovala advokátní kancelář zčásti vlastněna příbuznými prezidenta – což členům kabinetu, kteří rozhodovali, nebylo sděleno.

Jednalo se o výše zmíněnou společnost Nicos Chr. Anastasiades & Partners, v níž svůj poloviční vlastnický podíl prezident Nikos Anastasiadis převedl na své dcery. Tato společnost byla zapletena i do kauzy převodu podezřelých peněz ruských miliardářů Alexandra Abramova a Alexandra Frolova do sítě firem, sloužících k ukrývání majetku, vyhýbání se daním nebo k praní špinavých peněz.

Desítky těchto fiktivních společností dostaly název „Troika Laundromat“, neboť je provozovali zaměstnanci nezávislé odnože ruské investiční banky Troika Dialog, umožňující svým klientům převádět miliardy dolarů z Ruska na Západ.

Ruská pračka značky Troika

Autorka textu: Lara Dihmis, OCCRP
Překlad: Nina Kodhajová
Autor úvodní fotografie: Baigal Bamba, Flickr CC