Nejdražší respirátory v Evropě se nakupovaly v Česku

Když na jaře vypukla první vlna epidemie covidu-19, celá Evropa propadla nákupnímu šílenství. Vlády pozastavily platnost pravidel pro zadávání veřejných zakázek a o překot se nakupovalo. Všechny dobré zvyky jako transparentnost nebo výběr té nejlepší nabídky tak vzaly za své. 

Edit: 13. listopadu 2020 – doplněno o vyjádření tehdejšího ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha.

Spolu s kolegy ze sítě investigativních novinářů OCCRP jsme se zaměřili na to, kdo, kolik a za co v Evropě utrácel. Česká vláda v chaotickém nakupování rozhodně nebyla sama, jedno šokující prvenství však získala. Za FFP2 respirátory byla ochotná zaplatit přes tisíc korun za kus (včetně DPH), což je v průměru desetinásobek ceny, za kterou respirátory nakupovaly další evropské země. 

Evropský nákupní košík

S kolegy z OCCRP jsme vytvořili databáze téměř 38 000 veřejných zakázek na nákup osobních ochranných pomůcek, jako jsou roušky a respirátory, plicní ventilátory, testovací nástroje a léky. Za období mezi únorem 2020 a říjnem 2020 tak v Evropě proběhly nákupy v hodnotě přes 567 miliard korun.

Celý kontinent nejvíce utrácel za osobní ochranné pomůcky a testy. Většina smluv na nákup těchto dvou položek byla přitom uzavřena okamžitě, bez jakékoli další soutěže.

Data jsme získali na základě infožádostí z regionálních databází veřejných zakázek i z databáze veřejných zakázek Evropské Unie Tenders Electronic Daily.

Data sice nejsou kompletní, protože země jako Dánsko, Nizozemsko nebo Belgie je odmítly poskytnout. Naznačují ale, za co přesně vlády utrácely veřejné peníze a kde se chovaly přinejmenším nestandardně. 

Respirační úlet

Například u nákupu výše zmíněných respirátorů vlády platily za ty samé respirátory FFP2 ceny mezi šesti a tisíci korunami za kus. Hranici tisícikoruny za jeden respirátor překonaly jen Česko a Ukrajina.

Konkrétně šlo o smlouvu mezi ministerstvem zdravotnictví jako objednatelem a společností Batist Medical, a. s., z Červeného Kostelce jako dodavatelem. Ministerstvo zdravotnictví uzavřelo v březnu 2020 smlouvu na dodávku jedenácti tisíc respirátorů FFP1 za 390 korun za kus a devíti tisíc respirátorů FFP2 za 866 korun za kus, obě položky jsou bez DPH. 

„Ministerstvo zdravotnictví muselo akceptovat tyto cenové podmínky s cílem, aby zajistilo vysoce nedostatkové respirátory pro zdravotníky. Pokud by existovala dostupná levnější alternativa, rozhodně by ji ministerstvo zvolilo,“ vysvětlila jarní situaci mluvčí resortu zdravotnictví Gabriela Štěpanyová pro Seznam zprávy.

„Jednotkovou cenu 866 Kč Ministerstvo zdravotnictví původně akceptovalo na začátku března u první malé urgentní objednávky 9000 kusů, kterou měla společnost Batist Medical okamžitě k dispozici a mohla ji ministerstvu obratem dodat, aby mohlo okamžitě zásobit nemocnice, ve kterých respirátory této třídy zásadně chyběly a zdravotníci tak byli v riziku nákazy. Následně jsme však tlačili na její snížení, což se nám podařilo s dodavatelem nakonec vyjednat. Výsledná cena 1ks respirátoru tak byla snížena na 641,83 Kč z původních 866 Kč,“ vysvětluje tehdejší ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. I se slevou to ale byly jedny z nejdražších FFP2 respirátorů v Evropě.

Tato jedna zakázka byla sice v celém datasetu, který ukazuje, za kolik Česko nakupovalo respirátory, výjimkou, nicméně data jasně ukazují, že česká vláda ochotněji platila za respirátory vyšší částky než ostatní země. 

Na škále cen v rozmezí 20 eurocentů (přibližně pět korun) až 37 eur (přibližně tisíc korun) sice Česko nakupovalo i ty nejlevnější respirátory FFP2, později se ale ukázalo, že jde o chybnou klasifikaci a dodány byly ústenky s jen minimální schopností odfiltrovat viry, tím pádem pro zdravotníky naprosto nevyhovující.

Ve výsledku tak Česko platilo oproti dalším evropským zemím za respirátory nadprůměrné ceny.

Data k celé Evropě si můžete prohlédnout v anglické verzi článku zde.
Autoři textu: Pavla Holcová s přispěním Lukáše Nechvátala, Adriana Homolova a Dada Lyndell (OCCRP)
Autor úvodní infografiky: OCCRP
Tento text vznikl díky finanční podpoře čtenářů, jako jste vy. Přidejte se do klubu Sester a bratrů v triku.