Igor Ivanko Zdroj: investigace.cz

Exekutor Igor Ivanko neposlal Všeobecné zdravotní pojišťovně (VZP) desítky milionů korun, které vymohl od jejích dlužníků. Ačkoli je to v takových případech běžné, trestní oznámení na něj VZP nepodala. Argumentovala stanoviskem ministerstva spravedlnosti. To se proti tomu ale ohradilo.

Ministerstvo se brání

„Ministerstvo spravedlnosti neinstruovalo VZP k tomu, aby nepodala trestní oznámení,“ napsalo ministerstvo na Twitteru krátce poté, co investigace.cz zveřejnila článek „Exekutor Ivanko neposlal VZP peníze, které vymohl“.

Igor Ivanko vymáhá dluhy pro největší zdravotní pojišťovnu od roku 2011. Zaměstnanci pojišťovny ale pojali podezření, že neposílá vše, co od dlužníků vybral. V roce 2017 proto ředitel VZP Zdeněk Kabátek požádal ministerstvo spravedlnosti, aby provedlo kontrolu jeho exekuční činnosti.

Ministerští kontroloři zjistili, že exekutor Ivanko část peněz neposílal pojišťovně zhruba čtyři a půl roku. Proto chtěli exekutora pohnat před kárný senát Nejvyššího správního soudu.

Jenže tento soud mezitím v kauze jiného exekutora rozhodl, že od chvíle, kdy je zjištěn problém, do podání kárné žaloby nesmí uplynout více než půl roku (předtím se pracovalo s tříletou lhůtou). Nově judikovanou půlroční lhůtu ministerstvo nevědomky propáslo. „Proto jsme se omezili na uložení výtky, abychom přijali alespoň nějaké opatření,“ napsali nám do investigace.cz.

Mimořádně závažné

Tiskový mluvčí ministerstva spravedlnosti Vladimír Řepka:

 

Ministerstvo spravedlnosti sdělilo VZP skutečnost, že k pozdní výplatě vymoženého plnění docházelo déle než 4 a půl roku a rozsah prodlení jednoznačně vedl k závěru, že byla ze strany soudního exekutora zásadním způsobem zanedbána kontrola jeho zaměstnanců při výplatě dílčích plnění oprávněnému. Ministerstvo spravedlnosti bylo z těchto důvodů připraveno ministryni spravedlnosti navrhnout podání kárné žaloby na soudního exekutora JUDr. Igora Ivanka.

 

Nejvyšší správní soud však v jiné věci vedené pod sp. zn. 15 Kse 5/2018 vydal dne 10. 9. 2019 rozhodnutí, jímž zastavil kárné řízení proti jinému soudnímu exekutorovi, jelikož žaloba byla podána opožděně. V tomto rozhodnutí kárný senát nově a překvapivě dospěl k závěru, že kárná žaloba na soudního exekutora musí být podána ve lhůtě 6 měsíců ode dne, kdy se navrhovatel dozvěděl o rozhodných skutečnostech týkajících se kárného provinění.

 

S ohledem na toto rozhodnutí Nejvyššího správního soudu již nebylo možné pro výše uvedená pochybení úspěšně podat kárnou žalobu proti soudnímu exekutorovi JUDr. Igoru Ivankovi. Zjištěná pochybení byla s ohledem na výše uvedené soudnímu exekutorovi dle ust. § 7a exekučního řádu vytknuta. Podaná stížnost byla shledána důvodnou.

 

Není tedy pravdou, že bychom konstatovali, že se nejedná o závažné porušení. Problematiku jsme považovali za mimořádně závažnou, nicméně s ohledem na nové rozhodnutí NSS, a tím pádem i plynutí lhůt pro podání kárné žaloby, již tuto nebylo možné úspěšně na základě výsledků kontroly podat. Proto jsme se omezili na uložení výtky, abychom přijali alespoň nějaké opatření za toto pochybení.

 

VZP jsme nikdy neinstruovali v tom smyslu, že nemají podávat trestní oznámení.

Právě tím, že Ivanko unikl kárné žalobě a dostal jen výtku, zdůvodnila VZP fakt, že na něj nepodala trestní oznámení. „Dle informace ministerstva spravedlnosti nebyly splněny procesní podmínky pro podání kárné žaloby na JUDr. Ivanka,“ oznámila mluvčí pojišťovny Viktorie Plívová. „Na základě toho VZP upustila od myšlenky podat na soudního exekutora JUDr. Ivanka trestní oznámení.“

Ministerstvu se ale tvrzení, že by mělo být příčinou toho, že pojišťovna nepodala trestní oznámení, ani trochu nelíbilo. Přimělo ho k už citované reakci na Twitteru, že „VZP neinstruovalo k tomu, aby nepodala trestní oznámení“. „Skutečnost, že nakonec nebyla podána kárná žaloba, byla v tomto ohledu bez významu,“ dodává mluvčí ministerstva Vladimír Řepka.

Pojišťovna byla k exekutoru Igoru Ivankovi nebývale vstřícná. Trestní oznámení na něj nepodala. Naopak s ním uzavřela dvě dohody o uznání dluhu a způsobu jeho úhrady, podle kterých bude zhruba 33 milionů korun splácet. Jiní exekutoři přitom kvůli zpronevěře a zneužití pravomoci skončili ve vězení. „Nepamatuji si případ, kdy by za tohle nebyl exekutor odsouzen,“ řekl předseda kontrolní komise exekutorské komory Jiří Prošek.

VZP by stále ještě trestní oznámení na Igora Ivanka podat mohla. Na dotaz, zda tak přece jen neučiní, pojišťovna neodpověděla.

Zato ministerstvo spravedlnosti koná. „Problém považujeme za mimořádně závažný, proto se jím dále intenzivně zabýváme,“ napsal investigaci.cz mluvčí Vladimír Řepka. „V tuto chvíli probíhá u soudního exekutora Ivanka mimořádná kontrola.“

Autorka textu: Hana Čápová
Autor fotografie: Lukáš Nechvátal

Líbil se vám tento text? Podpořte redakci investigace.cz

Financování získáváme z mezinárodních grantů a nadací na podporu nezávislé žurnalistiky, ale žádný z těchto zdrojů není jistý. Jedinou jistotu nám dává pravidelná finanční podpora od vás, našich čtenářů. Pokud vám naše práce dává smysl, budeme rádi, když ji podpoříte. Číslo účtu: 6688088/5500