Koronavirus: Strach versus svoboda

Česká republika, Slovensko a Polsko hledají při boji s pandemií koronaviru pomoc v nových technologiích. Zavádějí různé aplikace pro chytré telefony, které sledují pohyb lidí, aby se tak zvýšila jejich bezpečnost a přísná opatření se mohla uvolnit. Co ale nastane v okamžiku, až pandemie, během níž se vytvoří účinný systém bezprecedentního sledování občanů, skončí? Moderní technologie vyvolávají naději a zároveň i oprávněné obavy ohledně soukromí a osobních dat.

Chytrá karanténa. To je název projektu, který plánuje Ministerstvo zdravotnictví ČR zavést po Velikonocích. Roman Prymula, ministrův náměstek zodpovědný za chytrou karanténu, jej propaguje jako „způsob, jak rychle zvládnout epidemii a šíření infekce v rámci populace“. Chytrá karanténa je nápad českých IT společností sdružených pod názvem Covid19CZ, které poskytují vládě technickou pomoc. Testování chytré karantény začalo již v pondělí 30. března na jižní Moravě, kde se infekce covidu-19 prozatím šíří jen mírně.

„Pokud bych měla zdůraznit náš hlavní cíl, shrnula bych to takto: využít chytré technologie se souhlasem infikovaného člověka, a to jen jako pomoc hygienikovi k zastavení nákazy při hledání rizikových lidí. Nikoli pro kontrolování lidí, jestli zůstávají doma a dodržují karanténu. To je na zodpovědnosti každého člověka,“ řekla Irena Zatloukalová, mluvčí iniciativy Covid19CZ reportérům investigace.cz.

Koronavirus: Lidi mají právo chránit své soukromí i za pandemie

Chytrá karanténa je založena na mapování pohybu nakažené osoby za posledních pět dní na základě údajů od mobilních operátorů a údajů z kreditní karty. Takzvaná „vzpomínková mapa“, jež z těchto dat vznikne, by měla pomoci hygienikům, kteří ji pak během epidemiologického šetření krok za krokem procházejí s infikovanou osobou. Souhlas této osoby je nezbytný pro poskytnutí údajů od „třetích stran“ (mobilních operátorů a bank). Pokud občan odmítne, hygienik epidemiologického šetření postupuje stejným způsobem jako dosud – kladením otázek, na které infikovaný odpovídá.

„Víme, že lidská paměť není neomezená a pamatovat si, kdy jste byla nakupovat a kolik tam bylo okolo lidí, je celkem složité. Do tohoto systému vstupují data od třetích stran jenom tehdy, pokud k jejich poskytnutí dáte souhlas. Víme, že rizikový je kontakt na více než 15 minut a na vzdálenost menší než dva metry, typický příklad je fronta v obchodě,“ vysvětluje výhodu vzpomínkové mapy Irena Zatloukalová.

Negativní zpětnou vazbu na použití vzpomínkové mapy nejčastěji dostává Covid19CZ od novinářů, kteří kritizují zejména zásah do osobních údajů a možnost jejich zneužití. Zatloukalová na druhou stranu tvrdí, že při testování aplikace jim souhlas se sdílením dat zatím nikdo poskytnout neodmítl. Když byli lidé obeznámeni s tím, že jejich osobní data budou sloužit pouze jako pomoc epidemiologům, byli mnohem ochotnější souhlas udělit. K údajům má přístup pouze hygienik, který s infikovaným dělá epidemiologické šetření. Po souhlasu osoby se mu data objeví v počítači a po ukončení hovoru se vymažou buď okamžitě, nebo nejpozději v následujících šesti hodinách.

„Doufám, že to bude venku co nejdříve. Naším záměrem je, aby byly co nejmenší škody jak na lidských životech, tak na ekonomice. Opatření v Česku jsou hodně tvrdá a spoustě lidí virus způsobí problémy. Z naší strany je technologické řešení nachystané, můžeme začít s provozem okamžitě. Ale teď potřebujeme, aby ho začali používat hygienici. Je to pro ně velká změna a potřebují chvíli, aby si zvykli,“ odhaduje začátek chytré karantény Zatloukalová.

Kdo vede chytrou karanténu?

Vláda zřídila Centrální řídící tým covid-19, jenž má chytrou karanténu na starost. Organizaci zastřeší armáda a jejím cílem bude koordinovat činnost ministerstev (zdravotnictví, vnitra a obrany) s regiony a iniciativou Covid19CZ.

Lidem, kteří se setkali s infikovanou osobou, bude doporučena krátkodobá karanténa. „Budou identifikováni jako takzvané ‚žluté osoby‘ a do několika hodin za nimi přijede odběrový tým,“ prohlásil Roman Prymula. „Máme limit, který je dán třemi dny. To znamená, že každý člověk by měl být v tomto systému do tří dnů ošetřen,“ uvedl Prymula na webových stránkách vlády. Negativně testovaní lidé se budou moci vrátit do normálního života, ti pozitivní zůstanou ve 14denní karanténě.

Armáda přidělí na projekt 253 vojáků a 82 kusů techniky. Potenciálně infikovaným lidem bude odebírat vzorky 33 odběratelských týmů. Vojáci a hasiči posílí regionální hygienické stanice a budou také dezinfikovat oblasti, kde se nakažená osoba pohybovala.

Sdílej polohu dobrovolně

Kromě vzpomínkové mapy vyvinula IT skupina Covid19CZ i novou funkci mobilní aplikace Mapy.cz. Její uživatelé mohou dát svolení ke sdílení své polohy. Pokud se vyskytnou na místě, kde se mohli s infikovanou osobou setkat, aplikace jim pošle upozornění.

„Od doby, kdy byla aplikace spuštěna, tedy za jeden týden, dobrovolně sdílelo polohu 750 000 lidí. Nechrání tím jenom sebe, ale i ostatní, a zamezují tak dalšímu šíření. Strach z toho, že můžete někomu dalšímu ublížit, je mnohem větší než strach ze sdílení vašich dat,“ řekla k tématu Irena Zatloukalová. Údaje o poloze uživatele budou anonymní a oddělené od ostatních funkcí mapy. Uživatelé se proto nemusí do aplikace přihlašovat a jejich data tak zůstanu anonymizovaná.

IT odborníci z iniciativy Covid19CZ nabídli státu pomoc dobrovolně bez nároku na honorář. Celý systém vyvíjejí dobrovolníci a firmy a do projektu investují vlastní zdroje.

Pouze 0,2 % lidí, kteří čtou naše kauzy, nás finančně podpoří.

Přidejte se k nám a pomozte nám bojovat proti organizovanému zločinu a korupci.