Kontrolní mise EU v zemi kozla zahradníka

Pirátský europoslanec Mikuláš Peksa byl jedním z šestičlenné mise Výboru Evropského parlamentu pro rozpočtovou kontrolu (CONT), která přijela letos v únoru do Česka především kvůli střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO). Zpráva z cesty této šestice, vedené předsedkyní zmíněného výboru Monikou Hohlmeier, je téměř hotová. Vyplývá z ní, že unijní pravidla, jež mají zabránit střetu zájmů, České republika nesplňuje.

mikuláš peksa
Zdroj: Facebookový profil Mikuláše Peksy

Co obsahuje zpráva z vaší české kontrolní mise?

Je to asi deset stran textu a dvacet stran příloh, které charakterizují, co jsme viděli, a dávají doporučení, jak problémy řešit. Zatím je to jen návrh zprávy, všichni účastníci naší mise se k ní momentálně mohou vyjadřovat. Proto bych považoval za nekorektní návrh zprávy zveřejňovat, počkejte si na finální verzi. Ta by měla být hotova koncem dubna, až zprávu odsouhlasí všichni účastníci mise.

Překvapilo vás něco jako člověka, který zná české poměry lépe než vaši zahraniční kolegové?

Filozofií mise bylo prozkoumat jednotlivé stupně kontroly získávání a utrácení evropských peněz. Šli jsme tak po celém řetězci, chtěli jsme vidět, zda mechanismus předcházení střetu zájmů je opravdu funkční. Mise mi dala věci do kontextu, pomohla mi pochopit, jak je celý systém nastavený a co jsou jeho problematické části. Podle mého názoru je to především nedokonalé převedení evropské směrnice proti praní špinavých peněz do českého práva a nedostatečné pravomoci Nejvyššího kontrolního úřadu.

Co konkrétně je špatně?

Směrnice proti praní špinavých peněz ukládá zřízení rejstříku, ve kterém je u každé firmy zapsáno, kdo je takzvaným koncovým vlastníkem, konečným uživatelem výhod. Takový rejstřík v Česku sice existuje, ale není dobře nastaven. Zapisuje se do něj na základě čestného prohlášení, nikdo přitom neověřuje, zda jsou zapsané údaje pravdivé. Rejstřík navíc není veřejný, nahlížet do něj mohou jen vybrané úřady. Například na Slovensku je tento rejstřík nastavený daleko lépe. To bezzubé nastavení rejstříku pochází z minulého volebního období, implementaci evropské směrnice mělo na starost ministerstvo financí, které tehdy řídil Andrej Babiš.

Co najdu v českém rejstříku, když si zadám Agrofert, respektive svěřenské fondy, do kterých ho Andrej Babiš vložil, a co ve slovenském?

Ve slovenském rejstříku je mezi konečnými uživateli výhod Andrej Babiš. Co najdete v českém nevím, nemám k němu přístup. Předpokládám ale, že tam bude uvedený správce svěřenských fondů. Mohu jen spekulovat o tom, že správce dal čestné prohlášení pro zápis do rejstříku, aby premiéra zbavil odpovědnosti.

A v čem jsou nedostatečné pravomoci Nejvyššího kontrolního úřadu?

Úřad smí zkontrolovat příjemce dotace. Když se však jedná třeba o dceřinou firmu, nesmí už kontrolovat matku. Například by mohl jako příjemce dotace kontrolovat Farmu Čapí hnízdo, ale už ne Agrofert, kdyby byla Farma součástí tohoto holdingu.

Pouze 0,2 % lidí, kteří čtou naše kauzy, nás finančně podpoří.

Přidejte se k nám a pomozte nám bojovat proti organizovanému zločinu a korupci.