Evropská unie sestavila černou listinu daňových rájů

Jižní Korea, Spojené arabské emiráty, Trinidad a Tobago nebo ostrov Guam. I přes rozdílnost vyjmenovaných zemí mezi nimi můžeme najít určitou spojitost – všechny země se totiž na začátku prosince dostaly na černou listinu daňových rájů, které odmítají spolupracovat s Evropskou unií v boji proti daňovým únikům. Popudem pro sestavení seznamu byl tlak veřejnosti vyvinutý kolem zveřejnění dokumentů v kauzách známých jako Panama a Paradise Papers. Na seznam se „probojovalo“ celkem 17 zemí mimo EU (celý výčet na konci textu).

Od ledna 2017 probíhal rozsáhlý screening na popud Rady Evropské unie, který v několika fázích hodnotil spolupráci 92 zemí, včetně například Spojených států amerických nebo Číny, na boji s daňovými úniky. Každá země se posuzovala na základě 3 kritérií: daňové transparentnosti, spravedlivého danění a závazku dodržování opatření dohodnutých Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), jejichž cílem je zabránit zemím ve vzájemných krádežích daňových základů (tzv. eroze základu daně a přesouvání zisku – Base Erosion and Profit Shifting (BEPS)).

Na základě výsledků Rada EU zveřejnila na začátku prosince zprávu obsahující dvělistiny – černou (zmíněnou výše) a šedou. Druhá listina zahrnuje státy, které sice mají problémy s daňovými úniky, ale zavázaly se, že do konce roku 2018 (některé země nejdéle do roku 2019) vyhoví unijním požadavkům na transparentnost. Na šedou listinu se dostaly například Švýcarsko, Lichtenštejnsko nebo Turecko.

Zda trestem pro země na černé listině bude ztráta nároku na prostředky z fondů EU, omezení přístupu k mezinárodnímu financování nebo jenom prosté poškození jména daných zemí, se rozhodne na jednáních v příštích několika týdnech.

Seznam zemí na černé listině EU:
Americká Samoa, Bahrajn, Barbados, Grenada, Guam, Jižní Korea, Macao, Marshallovy ostrovy, Mongolsko, Namibie, Palau, Panama, Samoa, Spojené arabské emiráty, Svatá Lucie, Trinidad a Tobago a Tunisko.