Co je Dubai Unlocked?

Zdroj: James O’Brien/OCCRP

Mezinárodní investigativní projekt Dubai Unlocked odhaluje, jak se Dubaj stala magnetem pro osoby podezřelé z trestné činnosti, které zde ukrývají své peníze v nemovitostech. Unikátní data ukazují rozsah problému v celosvětovém měřítku. Novináři z více než 70 redakcí světa mapovali majetek lidí, kteří byli odsouzeni nebo obviněni z trestných činů, figurují na sankčních seznamech, jsou veřejně známými činiteli či jejich spolupracovníky. V tomto textu najdete odpovědi na nejzákladnější otázky ohledně mezinárodního investigativního projektu Dubai Unlocked. Přehled všech textů, které k projektu Dubai Unlocked vydává redakce investigace.cz najdete na tomto odkazu.

Dubai Unlocked je mezinárodní projekt mapující vlastnictví a využívání nemovitostí v Dubaji. Ultramoderní město v Perském zálivu je díky svým luxusním plážovým klubům, špičkovým obchodům a mrakodrapy zvlněnému panoramatu známé jako přitažlivá destinace boháčů a slavných osobností z celého světa. Laxní předpisy však z jeho trhu s nemovitostmi učinily také magnet pro jinou třídu globálních elit: trestně stíhané nebo vyšetřované osoby, uprchlíky před zákonem, politické představitele a sankcionované osoby, které se snaží ukrýt své peníze v zahraničí.

Spolupráce 74 médií z 58 zemí na projektu Dubai Unlocked odhaluje, kdo v tomto finančním centru vlastní co a jak se město otevřelo stovkám lidí obviněných z trestné činnosti po celém světě. Dubai Unlocked odhaluje i několik českých podnikatelů, kteří jsou nebo v minulosti byli vyšetřováni za finanční kriminalitu.

Co přináší Dubai Unlocked nového?

Dubaj je již řadu let označována za globálně hlavní místo praní špinavých peněz, zejména prostřednictvím trhu s nemovitostmi.

Zatímco jiná vyšetřování se zaměřovala na vlastníky nemovitostí z určitých regionů a zemí, projekt Dubai Unlocked je prvním svého druhu, jenž vlastnictví dubajských nemovitostí mapuje v celosvětovém měřítku, a to díky novému souboru uniklých majetkových záznamů pocházejících převážně z let 2022 a 2020.

Novináři identifikovali desítky dubajských vlastníků nemovitostí, o nichž se domníváme, že je ve veřejném zájmu publikovat jejich jména i příběhy. Jde o osoby obviněné z praní špinavých peněz a bossy drogových kartelů, o politické osobnosti nařčené z korupce či o podnikatele sankcionované za financování terorismu.

Proč je Dubaj centrem praní špinavých peněz?

Dubaj není jediným místem, kde zločinci a kleptokrati legalizují své peníze prostřednictvím nemovitostí. Podle odborníků je však atraktivní hned z několika důvodů.

Až donedávna emirát neměl s mnoha zeměmi smlouvy o vydávání osob, což z něj činilo cílovou destinaci pro uprchlíky před zákonem z celého světa. Ačkoli instituce Spojených arabských emirátů (SAE) v posledních letech posílily spolupráci se zahraničními orgány činnými v trestním řízení, stále jsou známé nedůslednými reakcemi na žádosti o extradice.

Podle Radhy Stirling, advokátky a obhájkyně lidských práv, která vede organizaci pro právní pomoc Detained in Dubai, používají orgány SAE vysoce postavené podezřelé osoby jako „páky“ k vyjednávání. „Když úřady tvrdí, že důležité osoby zatkly nebo jim zmrazily majetek, může to být jen pro účely tiskových zpráv,“ vysvětlila pro OCCRP.

Dalším z důvodů je benevolence některých dubajských realitních makléřů. Na původ finančních prostředků svých klientů se ptají minimálně. Až do roku 2022 neměli tamní realitní agenti, makléři a právníci povinnost hlásit úřadům velké hotovostní transakce nebo transakce s kryptoměnami.

A konečně, trh s dubajskými nemovitostmi je jedním z nejžhavějších na světě a poskytuje širokou škálu investičních příležitostí. Vzhledem k rostoucí hodnotě nemovitostí představují takto investované peníze způsob, jak nejen vyprat nelegální finanční prostředky, ale také dosáhnout dalších zisků.

„Politika města má druhotný účinek v tom, že zajišťuje zhodnocení majetku všech pochybných osob a podnikatelů,“ vysvětlil Colin Powers, vedoucí pracovník a šéfredaktor nezávislé neziskové výzkumné organizace Noria MENA Program.

Podle ekonomů z The EU Tax Observatory a norského Centra pro daňový výzkum, kteří analyzovali uniklé údaje, mělo zahraniční vlastnictví na dubajském trhu s bydlením v roce 2022 odhadovanou hodnotu 160 miliard dolarů (tedy více než 3,7 bilionu korun).

Odkud data o nemovitostech v Dubaji pocházejí?

Záznamy o nemovitostech, jež jsou základem tohoto projektu, pocházejí z mnoha úniků dat, většinou z dubajského pozemkového úřadu a také ze společností poskytujících veřejné služby. Dohromady tato data nabízejí podrobný přehled o stovkách tisíc nemovitostí v Dubaji a informace o jejich vlastnictví nebo využití, a to převážně z let 2020 a 2022.

Údaje získala nezisková organizace Center for Advanced Defense Studies (C4ADS) se sídlem ve Washingtonu, která se zabývá výzkumem mezinárodní kriminality a konfliktů. Poté je poskytla norskému finančnímu portálu E24 a organizaci Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP). Oba subjekty pak koordinovaly investigativní projekt s desítkami médií z celého světa. Za Českou republiku se na projektu exkluzivně podílela investigace.cz.

Data obsahují informace o majitelích nemovitostí a další identifikační údaje, jako je datum narození, číslo pasu či státní příslušnost. V některých případech uniklá data přibližují nájemce místo vlastníků.

Jak byla data ověřena? Co o nich víme a co nevíme?

Novináři použili tyto údaje jako výchozí bod pro zkoumání situace v oblasti vlastnictví nemovitostí v Dubaji zahraničními vlastníky. Strávili měsíce ověřováním totožnosti osob, které se v uniklých datech objevily, a také potvrzováním jejich vlastnického statusu, přičemž využívali oficiální záznamy, otevřené zdroje a další uniklé soubory dat. Do projektu zahrnuli pouze osoby, jejichž totožnost bylo možné nezávisle potvrdit z jiných zdrojů.

K ověření, zda tyto osoby jsou i nadále vlastníky nemovitostí, byl také použit oficiální dubajský katastr nemovitostí. V některých případech novináři nemohli zjistit aktuální stav vlastnictví, obvykle proto, že nemovitost byla nedávno prodána. Proto bylo vynaloženo další úsilí, aby se potvrdilo, že daná osoba skutečně stále vlastní nějakou další nemovitost v Dubaji, což znamenalo i procházení databází realitních transakcí a pronájmů.

Podle čeho jsme vybírali, na jaké osoby se zaměřit?

Novináři zveřejnili majitele dubajských nemovitostí pouze v případech, kdy to bylo ve veřejném zájmu. Jedná se o osoby, které byly odsouzeny nebo obviněny z trestných činů, čelí sankcím nebo jsou veřejně známými činiteli či jejich spolupracovníky. Dále pak o ty, co jsou obviněny z korupce nebo své nemovitosti před veřejností skrývají.

Rozhodli jsme se nepsat o celebritách ani jiných soukromých osobách, jež tato kritéria nesplňují.

Co Dubaj udělala pro řešení praní špinavých peněz v realitním sektoru?

Pověst Spojených arabských emirátů utrpěla velkou ránu, když globální organizace Financial Action Task Force (FATF), která dohlíží na boj proti praní špinavých peněz, v březnu 2022 tamní systém boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu označila za nedostačující.

Tento krok, ohrožující pověst Dubaje jako předního finančního centra, vyvolal soustředěné úsilí institucí SAE vedoucí ke zpřísnění legislativy a zvýšení spolupráce se zahraničními orgány činnými v trestním řízení v oblasti vydávání osob.

Podle úřadů SAE realitní agenti, makléři a poskytovatelé finančních služeb zintenzivnili hlášení podezřelých transakcí a celková hodnota pokut uložených orgány pro boj proti praní špinavých peněz se od roku 2022 trojnásobně zvýšila.

Počet nahlášených transakcí však stále představuje jen nepatrný zlomek uskutečněných obchodů a ohlašovací povinnost realitních kanceláří se v současné době vztahuje pouze na prodeje, takže nájemní aktivity ve městě pořád zůstávají černou dírou.

Autor textu: OCCRP / česká verze: Zuzana Šotová
Autor úvodní grafiky: James O’Brien/OCCRP