Černý obchod s krvavým uhlím vede i do Česka

Válka jako úžasná příležitost ke zbohatnutí není pro různé šíbry novinkou. Nejinak je tomu v případě východní Ukrajiny a tamních uhelných zásob. Kšeftování s „černým zlatem“ z Donbasu pomáhá promazávat válečné soukolí a zároveň udržovat separatistické režimy při životě. Pašované uhlí putuje nejprve do Ruska a odtud do celého světa. Výnosný byznys přitom kontroluje hrstka firem napojená na oligarchu Serhije Kurčenka, který po revoluci na Ukrajině uprchl do Ruska, kde se dal do služeb nepřátelského státu. Podvodné kšeftaření s uhlím a kovy se však týká i pětice českých firem, které podle ruských celních dokladů s  Kurčenkovými společnostmi obchodovaly.

Doněcká pánev je hornickým srdcem Ukrajiny. Černé uhlí – zejména pak vysoce energetický antracit – se v místních dolech dobývalo po staletí.

Těžbu „černého zlata“ nepřerušil ani válečný konflikt, jenž propukl v roce 2014. Proruští separatisté za podpory Ruské federace toto území bohaté na nerostné suroviny fakticky odřízli od ústřední vlády v Kyjevě. Za frontovou linií – v samozvané Doněcké a Luhanské lidové republice – tak zůstala většina z více než 150 donbaských uhelných dolů. Záhy se ukázaly být cennou válečnou kořistí.

„4 000 000 tun černého zlata – Doněcké lidové republice!“ Zdroj: Wikimedia.org

Mezinárodní obchod s černým uhlím a kovy je totiž důležitým zdrojem financí pro samozvané republiky a umožňuje jim udržovat v běhu válečné soukolí. Podle oficiálních celních dokumentů Ruské federace, přes niž nelegální dodávky nerostného bohatství z Donbasu v současnosti putují do celého světa, měla hodnota kontrabandu od roku 2017 přesáhnout 280 milionů dolarů, tedy více než 6,5 miliardy korun. A to jsou pouze oficiální čísla, ve skutečnosti může být objem vyvezeného uhlí a kovů mnohem větší.

Společné pátrání americké nevládní organizace C4ADS a listu The Washington Post ozřejmuje, kdo z kšeftování s kradeným uhlím profituje a jak jsou na obchod navázány firmy z celého světa. Investigace.cz zjistila, že do černého byznysu bylo namočeno i pět českých firem a jejich mateřských společností v zahraničí.

Na uhelné frontě klid

Zahraniční média v posledních letech odhalovala, jak se těžba nerostného bohatství na konfliktem zmítaném Donbase postupně adaptovala na měnící se válečné podmínky.

Většinu místních uhelných dolů a hutí před válkou ovládal ukrajinský oligarcha Rinat Achmetov, známý vlastnictvím zdejšího fotbalového klubu FC Šachtar Doněck. Svůj značný vliv ale neztratil ani v prvních třech letech konfliktu, kdy byl schopen horníkům za bojovou linií nadále vyplácet mzdy a zajišťovat průjezdy vlaků s dodávkami uhlí uprostřed zuřícího boje. Na jaře 2017 ale železniční transport uhlí na ukrajinské území kontrolované Kyjevem začal blokovat Pravý sektor a další radikální uskupení ukrajinských nacionalistů, jejichž dobrovolnické prapory bojovaly po boku regulérní ukrajinské armády proti proruským separatistům. Důvodem jejich blokády byl výše zmíněný fakt, že separatisté z kšeftů  s lesklou hořlavou surovinou financují své vojenské operace a nákup zbraní.

Pouze 0,2 % lidí, kteří čtou naše kauzy, nás finančně podpoří.

Přidejte se k nám a pomozte nám bojovat proti organizovanému zločinu a korupci.

V dubnu 2017 byly stále zanedbanější uhelné doly „znárodněny“ samozvanými vládami v mezinárodně neuznané Doněcké a Luhanské republice, což je podle Ženevské konvence válečným zločinem. Dobývání antracitu na okupovaném území zároveň pokračovalo i na tzv. kopankách, tedy povrchové těžbě bez povolení úřadů a často i bez průmyslové techniky.

Po blokádě ze strany ukrajinských nacionalistů začalo donbaské uhlí proudit ve velkém opačným směrem – do Ruska. Na jeho železniční převoz získal od ruského ministerstva pro ekonomický rozvoj faktický monopol Serhij Kurčenko, čtyřiatřicetiletý ukrajinský oligarcha, který uprchl do Ruska po revoluci na kyjevském Majdanu.

  • Serhij Kurčenko: oligarcha ve státních službách

Investigativní tým Al Jazeery v roce 2018 popsal, jak Kurčenko každodenně cestuje ze svého moskevského domova do kanceláře v jednom z nejvyšších mrakodrapů: v koloně pěti vozů, s 18člennou ozbrojenou ochrankou, rušičkou mobilů a vlastní záchrankou. O svůj život se údajně bojí od nepříjemné schůzky s jistým čečenským podnikatelem. Není se čemu divit, za sebou má dost rozporuplnou kariéru.

Kurčenkova hvězda začala strmě stoupat v roce 2012. Ve svých 27 letech nashromáždil jmění okolo 400 milionů dolarů – z chudé charkovské rodiny se údajně vypracoval na vrchol sám díky obchodování s půjčkami, nemovitostmi a zejména plynem, za což si u médií vysloužil přezdívku „plynový král Ukrajiny“. Jako správný ukrajinský oligarcha si do svého portfolia časem pořídil i fotbalový klub – FC Metalist Charkov.

Ukrajinská revoluce v únoru 2014 ale na Kurčenkovu legendu o self-made podnikání vrhla jiné světlo. Spolu s někdejším prezidentem Viktorem Janukovyčem a dalšími prominenty korupcí prolezlého režimu – proti jehož zvůli nasazovali Ukrajinci v ulicích vlastní životy – uprchl do Ruska. Ukrajinští vyšetřovatelé a novináři rozkryli mimo jiné jeho těsné vazby na Oleksandra Janukovyče, syna bývalého prezidenta, nebo Arťoma Pšonku, syna tehdejšího generálního prokurátora. Kurčenkovo pohádkové zbohatnutí najednou nabylo jiného významu: měl sloužit jako „Janukovyčova peněženka“ a zásobovat věrchušku režimu hotovostí z bezedné pokladny.

Po úprku do Ruska zmrazila Evropská unie veškerý Kurčenkův majetek ve svých členských státech, majetek mu byl zabaven i v domovské Ukrajině. V roce 2015 se dostal i na sankční seznam Spojených států – kvůli podpoře proruských separatistů na východní Ukrajině. Jeho napojení na Kreml a ruské tajné služby ostatně potvrdila i uniklá konverzace z e-mailů Vladislava Surkova, jednoho z nejbližších spolupracovníků Vladimira Putina a „kurátora“ separatistických republik ovládaných Moskvou. Pomocí firem jako je Gaz Aljans nebo Vněštorgservis má Kurčenko dodnes napomáhat financování mezinárodně neuznaných režimů v Doněcku a Luhansku.

Zdroj: youtube.com

S Kurčenkem spojená firma – Gaz Aljans – se tak stala středobodem vysoce výnosného podnikání, které kromě Ženevské konvence odporuje i ukrajinským zákonům. Ty totiž obchod se subjekty z okupovaných území zakazují. Kvůli probíhajícímu konfliktu navíc ukrajinská celní správa nemá možnost dodávky kontrolovat a kyjevská pokladna zároveň přichází o nemalé finanční částky z daní. I proto se Kurčenko а Gaz Aljans objevili na sankčních seznamech Spojených států i Evropské unie.

Ani mezinárodní sankce však výrazněji neohrozily rafinovaný systém vývozu černého antracitu a kovů z válečné zóny a jejich re-export z Ruska do celého světa.

Dobře promazané soukolí

Obchod s černým uhlím na straně okupovaného území má pod kontrolou faktické vedení dvou separatistických republik. Podle C4ADS k tomu využívá dvě „státní“ společnosti – Ugol Donbassa v Doněcku a Antracit v Luhansku.

Většinu donbaského uhlí v současnosti oficiálně dováží asi desítka ruských firem. Podle ruských médií totiž přišla Kurčenkova firma Gaz Aljans v loňském listopadu o monopolní postavení – kvůli stížnostem konkurenčních ruských firem v Kremlu.

I tak ale hraje v exportu uhlí i nadále prim Kurčenko a s ním spojované firmy – kromě Gaz Aljans jde ještě o Vněštorgservis, First Logistics Company LLC a Center for Effective Logistics Solutions LLC. Jak popsala reportáž Deníku N, tyto a podobné firmy měly na Ukrajině ukradený antracit mísit s ruským a na základě zfalšovaných dokumentů ho přeprodávat dále do světa.

Serhij Kurčenko a s ním spojované firmy. Zdroj: C4ADS, http://c4ads.org/

„Zločinci jsou v tomhle zpravidla velmi vynalézaví. O tom, že jsou dodávky uhlí z Donbasu vcelku výdělečným, byť riskantním byznysem, se poměrně dobře ví,“ říká Karel Svoboda, odborník na ekonomiku postsovětských států z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.

Donbaský antracit tak spolu s ruským uhlím putuje například do Běloruska, Turecka, Polska, Severní Koreje nebo i Česka.

Uhlí do české schránky

Podle ruských celních dokumentů mělo za takové dodávky uhlí či kovů zaplatit i pět českých firem nebo jejich mateřských společností v Británii. Jejich seznam získala investigace.cz od nevládní organizace C4ADS, jež se zabývala analýzou ruských celních dat v mezinárodních databázích.

Tři z pětice českých subjektů jsou odštěpné závody britských firem zřízené v letech 2017 až 2018. Tyto společnosti nevykazují žádné účetní uzávěrky, což je v Česku sice protizákonné, ale zároveň tento prohřešek proti pravidlům není dostatečně sankcionován. Taková situace pak firmy příliš nemotivuje k transparentnímu zveřejňování svých hospodářských výsledků.

Podle údajů v obchodním rejstříku měly české odštěpné závody podnikat buď v nemovitostech, nebo v  blíže nespecifikovaném byznysu. Jejich vedoucími byly ve všech třech případech občané Ukrajiny, jejich zřizovateli pak britské mateřské společnosti s nejasnou vlastnickou strukturou. Právě ty měly v letech 2016–2019 zaplatit za údajné dodávky tisíce tun uhlí Kurčenkovým firmám Center for Effective Logistics Solutions a Gaz Aljans. V souhrnu šlo o více než 125 milionů korun.

„Postsovětský prostor obecně není zrovna nejjistějším prostředím, neuznané republiky s jejich ‚elitami‘ spíše připomínají mafiánské struktury. Čili, nízké standardy i v rámci tohoto prostoru. Všechny ty obchody mi přijdou hodně podivné. Používání schránek a nastrčených firem je tady docela ‚logické‘ – nikdo s tím nechce být spojován, nechce na sebe upozornit. A pokud se dá taková činnost schovat, je přirozené, že to dělají,“ říká Svoboda.

Čtvrtou českou firmou je akciovka Moravskoslezské drátovny se sídlem v Ostravě. Podle ruských celních dokumentů měla v roce 2018 obdržet dvě zásilky kovových produktů v hodnotě 6,6 milionů korun. Příjemcem platby měl být Kurčenkův Gaz Aljans. Ivo Kužusznik, jediný člen představenstva ostravské firmy, popřel, že by firma Gaz Aljans někdy byla jejich dodavatelem. „V tomto období jsme z Ruska nic nenakupovali, tudíž nevím, jak jsme se jako firma ocitli v exportní databázi,“ řekl Kužusznik investigaci.cz.

Pětici českých subjektů uzavírá firma Brookhaven s.r.o. se sídlem na Starém Městě v Praze. Ta měla od Center for Effective Logistics Solutions obdržet deset tisíc tun uhlí za téměř 50 milionů korun. Jediným současným jednatelem i společníkem firmy je Litevec. Firmu dříve vlastnila panamská společnost Halford Properties S.A. se sídlem v budově advokátní kanceláře Mossack Fonseca, která nechvalně proslula v aféře Panama Papers. Společnost Brookhaven s.r.o. od roku 2014 nezveřejnila ani jednu účetní uzávěrku.

  • MILERTON TRADING LIMITED, odštěpný závod
  • METAL TRADING EUROPE LTD, odštěpný závod
  • LORRY UNIVERSAL LP, odštěpný závod
  • MORAVSKOSLEZSKÉ DRÁTOVNY a.s.
  • BROOKHAVEN s.r.o.

MILERTON TRADING LIMITED je britská firma sídlící v malé vesnici nedaleko Londýna. Podle ruských celních dokumentů obdržela firma od Kurčenkova CENTER FOR EFFECTIVE LOGISTICS SOLUTIONS LLC (CFELS) 217,5 tun uhlí za 28 353 dolarů (přibližně 669 000 korun). Americký Úřad pro kontrolu zahraničních aktiv (Office of Foreign Asset Control) na ni uvalil sankce za podporu Doněcké a Luhanské lidové republiky.

V České republice založila MILERTON TRADING LIMITED odštěpný závod 2. května 2018, jeho vedoucím a jediným jednatelem je Serhij Burdejnyj z Ukrajiny. Firma nevykazuje žádné účetní závěrky, tudíž není jasné, zda je aktivní. Její obor podnikání také není blíže specifikován.

METAL TRADING EUROPE LTD je britská společnost se sídlem v Londýně. Odštěpný závod v České republice založila 5. května 2018 a jeho oblast podnikání je blíže nespecifikována. Odštěpný závod nevykazuje žádné účetní závěrky, tudíž není jasné, zda a jak je firma aktivní. Vedoucím závodu je ukrajinský občan Tenhiz Bakuradze, zakladatel londýnské METAL TRADING EUROPE LTD.

Tenhiz Bakuradze je většinovým podílníkem ve společnosti GLOBAL TRAST LP, která podle ruské exportní databáze zaplatila Kurčenkově Gaz Aljans za dodávku uhlí 5 252 390,33 dolarů (124,1 milionů korun) a to mezi 1. lednem 2016 a 30. květnem 2019. Gaz Aljans byla umístěna na sankční seznam amerického Úřadu pro kontrolu zahraničních aktiv (Office of Foreign Asset Control) za podporu Doněcké a Luhanské lidové republiky.

LORRY UNIVERSAL LP je skotská společnost se sídlem v Dundee. Společnost mezi 11. a 31. prosincem 2019 obdržela dodávky antracitového uhlí od CENTER FOR EFFECTIVE LOGISTICS SOLUTIONS LLC o hmotnosti 29,625,500 kg za neznámou cenu. Americký Úřad pro kontrolu zahraničních aktiv (Office of Foreign Asset Control) na ni uvalil sankce za podporu Doněcké a Luhanské lidové republiky.

V České republice byl založen odštěpný závod LORRY UNIVERSAL LP dne 24. října 2017. Sídlí v Praze 10. Činností závodu je pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor. Vedoucím závodu je ukrajinský občan Ihor Švec. Společnost nevydává účetní závěrky, tudíž není jasné, zda a jak je aktivní.

MORAVSKOSLEZSKÉ DRÁTOVNY, a.s. je česká firma založená 1. srpna 2001 se sídlem v Ostravě. Podle ruské exportní databáze obdržela od společnosti Gaz Aljans kovové produkty v hodnotě 279 263,02 dolarů (6,605 milionů korun) a to ve dnech 30. 1. 2018 a 7. 8. 2018. Gaz Aljans byla umístěna na sankční seznam amerického Úřad pro kontrolu zahraničních aktiv (Office of Foreign Asset Control) za podporu Doněcké a Luhanské lidové republiky.

MORAVSKOSLEZSKÉ DRÁTOVNY, a.s. mají jediného člena představenstva Ivo Kožusznika a jediným členem dozorčí rady je Adam Konkolski. Na dotaz o obchodech s Gaz Aljans LLC pan Kožusznik reagoval tak, že firma nikdy nebyla a není dodavatelem MORAVSKOSLEZSKÉ DRÁTOVNY, a.s. a že „v tomto období z Ruska nic nenakupovali, tudíž neví, jak se jako firma ocitli v exportní databázi“.

BROOKHAVEN s.r.o. je česká firma založená 18. března 2014 se sídlem v Praze 1. Podle ruských celních dokumentů obdržela od CENTER FOR EFFECTIVE LOGISTICS SOLUTIONS LLC (CFELS) 9 755 tun uhlí za 2 097 330,00 dolarů (49,6 milionů korun). Americký Úřad pro kontrolu zahraničních aktiv (Office of Foreign Asset Control) na ni uvalil sankce za podporu Doněcké a Luhanské lidové republiky.

BROOKHAVEN s.r.o. podle obchodního rejstříku podniká v pronájmu nemovitostí, bytů a nebytových prostor a další blíže nespecifikované činnosti. Jejím jediným jednatelem a majitelem je Ilja Musijčiuk z Litvy. Firma nevykazuje žádné účetní závěrky, tudíž není jasné, zda a jak je aktivní. Společnost byla dříve vlastněna panamskou firmou Halford Properties S.A.

Existuje tak podezření, že zmíněné české odštěpné závody mohly například fungovat jako prázdné schránky, přes které nekontrolovatelně protékaly či protékají peníze. Bez posouzení hospodářských výsledků to však i kvůli nefunkčnosti českých kontrolních mechanismů nelze potvrdit.

Autoři článku: Jakub Šimák, Zuzana Šotová
Autor fotografie: Ludwik Janiuk / Pixabay