Komu patří Česko: Od obytných domů ke skládce odpadu – příběh nevydařené spekulace s půdou v Černolicích

Lidé ze Všenor, Dobřichovic a Černolic kousek od Prahy řeší problém, neboť v blízkosti jejich domovů má vyrůst skládka. Firma Altstaedter Investments chtěla v Černolicích stavět domy a změnu orné půdy na stavební parcely se jí skutečně podařilo prosadit do územního plánu. Pak ale přišlo nové zastupitelstvo a s ním i nový územní plán, a z parcel se tak zase stala půda. Altstaedter část pozemků prodal, nový majitel tam chce vozit odpad.

Společnost Altstaedter Investments koupila rozsáhlé pozemky v obci Černolice společně s dalšími pozemky ve Všenorech a Dobřichovicích v roce 2007 za zhruba 33 milionů korun. Lokalita se nachází necelých třicet kilometrů od Prahy a zároveň je turisticky vyhledávaným cílem, leží totiž nedaleko chráněné krajinné oblasti Český kras. V téže době, kdy firma pozemky nakoupila, darovala obci Černolice deset milionů korun na vybudování kanalizace. Sponzorskou smlouvu, kterou má redakce investigace.cz k dispozici, za obec podepsal tehdejší starosta Milan Macela. Dar od společnosti Altstaedter byl však podmíněn změnou územního plánu, jež z orné půdy v majetku firmy udělá stavební pozemky, a hodnotu investice tím znásobí.

Smlouva de facto zavazovala obecní zastupitelstvo, jakým způsobem bude muset v budoucnu rozhodnout. Její uzavření schválilo vedení Černolic 22. března 2007. Změna územního plánu pak byla odsouhlasena 19. prosince 2012, tedy pět let od podpisu smlouvy. Z orné půdy o rozloze devět hektarů se tím pádem staly stavební parcely, na nichž chtěla Altstaedter Investments stavět rodinné domy. Podle informací Lidových novin měl projekt zahrnovat výstavbu třiceti rodinných domů a jednoho polyfunkčního objektu s byty, kde měla být i mateřská škola a obchod s pohostinstvím.

V roce 2013 se ale jeden z občanů Černolic obrátil na policii s podezřením na spáchané trestné činy v podobě porušení povinnosti při správě cizího majetku a zneužití pravomoci úřední osoby. Toho se mělo dopustit obecní zastupitelstvo, které v obci působilo v letech 2007 až 2012, protože rozhodovalo v zájmu developerů. Ve své výpovědi občan uvedl, že se změnou jedné části polního pozemku na stavební parcelu nesouhlasil Odbor životního prostředí v Černošicích. 

Aby však obec sponzorskou smlouvu s Altstaedter Investments dodržela, potřebovala do změny územního plánu zařadit i tento pozemek. Z výpovědi obyvatele Černolic vyplývá, že obec proto podala žádost o přezkoumání ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, jenž změnu územního plánu z orné půdy na stavební parcelu v této sporné lokalitě schválil pod podmínkou, že starosta obce prohlásí záměr výstavby rodinných domů za veřejný zájem. 

Proč to vedení obce učinilo, zdůvodnil v roce 2013 Lidovým novinám současný starosta (tehdy místostarosta) Pavel Schmidt. Podle něj místní zastupitelstvo muselo ctít podepsanou sponzorskou smlouvu a obec dodržovat své závazky. Ve smlouvě bylo totiž uvedeno, že vedení nebude klást projektu firmy Altstaedter Investments žádné překážky. 

Modrá – Pozemky firmy Altstaedter Investments, na kterých měly stát domy a byly součástí sponzorské smlouvy s obcí Černolice. Růžová – Pozemek s lesním porostem, který firma Altstaedter prodala firmě Matshark a má na něm vzniknout skládka. Zdroj: investigace.cz, https://www.cuzk.cz/

Z policejního spisu je zřejmé, že obyvatelům Černolic se záměr nelíbil, sepsali petici a chtěli vyvolat referendum, které by zavrhlo změnu územního plánu ve třech lokalitách. Proti návrhu referenda však hlasovali 4 ze 7 zastupitelů, a územní plán byl proto schválen. Policie věc odložila s tím, že nezjistila žádné skutečnosti, jež by nasvědčovaly spáchání trestného činu. 

Pro Altstaedter Investments byla změna územního plánu klíčová. Transformací orné půdy na stavební parcely by podle pořadu České televize Reportéři ČT cena pozemků stoupla až o 80 milionů korun. Noví zastupitelé, zvolení v roce 2010, ale se změnou územního plánu nesouhlasili. Zároveň u Krajského soudu v Praze napadlo několik obyvatel obce schválený územní plán a soud jej zrušil. Podle informací Mladé fronty podal během podzimu 2013 majoritní vlastník Altstaedteru Investments Jan Michal k soudu žádost o opatrovnictví obce neboli zbavení obce svéprávnosti. Michal argumentoval tím, že obec jedná proti svým zájmům, jelikož nová zástavba je v obecním zájmu. Soud jeho žádost zamítl, neboť developer nebyl účastníkem řízení.

Parlamentní listy pak publikovaly vyjádření zástupce developera, který prohlásil, že celá záležitost s opatrovnictvím měla být jen demonstrativním gestem. Informaci s žádostí o opatrovnictví dokládá i dokument, jejž zveřejnila obec Černolice na svých webových stránkách 31. října 2013. Proti tomu se společnost Altstaedter Investments ohradila s tvrzením, že obec poškozuje její dobré jméno, poněvadž s podáním návrhu o opatrovnictví nemá nic společného. 

Podle vyjádření, které redakci investigace.cz poskytl černolický starosta Pavel Schmidt, po soudním zrušení nového územního plánu došlo v obci v roce 2015 k referendu, v němž obyvatelé rozhodli, že původní územní plán měnit nechtějí a orná půda se na stavební pozemky měnit nebude. Starosta uvedl, že rozhodnutí obyvatel obec respektovala a na pozemcích se nestavělo.

Jelikož ale Altstaedter Investments nemohla v Černolicích provést plánovanou výstavbu, podala na obec žalobu a chtěla své peníze za sponzorský dar zpět. Jediným důvodem, proč deset milionů obci poskytl, byla změna orné půdy na stavební parcely. Soudní spor započal v roce 2012 a Krajský soud v Praze v roce 2020 rozhodl, že Černolice musí dar vrátit, protože porušily znění sponzorské smlouvy.

Černolice jsou lukrativní oblastí, což developery samozřejmě láká. Své pozemky měl v Černolicích i bývalý šéf Fotbalové asociace ČR Miroslav Pelta, který se rovněž pokusil změnit status jiné černolické orné půdy na stavební pozemek. U vlastnictví těchto pozemků podle katastru nemovitostí momentálně figuruje jen Peltova žena a manželé Vavruškovi. Jak uvádí webový portál euro.cz, Pelta si v Černolicích koupil pole a louky o rozloze téměř tří hektarů. A byť zastupitelstvo změnu územního plánu posvětilo v jeho prospěch, nakonec byl na základě podnětu několika černolických obyvatel plán soudem zrušen. Pelta je v současné době odsouzen za ovlivńování sportovních dotací k šestiletému vězení. Proti rozsudku se však odvolal k Vrchnímu soudu v Praze. 

K tomuto textu najdete podkladové dokumenty v Neprůstřelné sekci.

Přidejte se do Klubu neprůstřelných a získejte k nim přístup.

Nová skládka v Černolicích

Altstaedter Investments tak svých deset milionů korun vydobyla zpět a zůstaly jí pozemky v kategorii orná půda. Jednu ze svých parcel firma v roce 2018 prodala, a to téměř sedm hektarů lesního porostu, kde se před více než sto lety těžila hlína k výrobě cihel a nyní zde žije divoká zvěř i chránění živočichové. 

Les za milion korun koupila společnost MATSHARK s.r.o. Co tato firma reálně dělá, není jasné. Na adrese Jaurisova 515/4 v pražské Michli, kde sídlí, jsme žádné zaměstnance neobjevili. Podle obchodního rejstříku má na stejné adrese sídlo 2 995 firem. Na zvoncích bytovky jsou pouze jména obyvatel domu a vedle hlavních dveří se nachází centrální poštovní schránka pro všechny firmy s názvem „nejlepší sídla s.r.o.“ Na základě registru ekonomických subjektů zde má firma MATSHARK virtuální sídlo.

Podle dokumentů mapujících právě probíhající řízení o posuzování vlivu na životní prostředí společnost chtěla část lesního pozemku vykácet, vytvořit skládku a navozit tam 350 000 tun odpadu, poté by místo znovu zalesnila.

Majitel firmy MATSHARK Martin Šedivý ale redakci investigaci.cz vysvětlil, že se nejedná o skládku jako takovou, nýbrž o „využití a uložení výkopové zeminy“. Pozemek bude podle Šedivého nadále sloužit jako lesní, avšak bez provedení plánované rekultivace, která vrátí stav lesa do podoby před těžbou cihlářského jílu, by les údajně neplnil svou plnohodnotnou funkci. Se skládkou však nesouhlasí obec ani její obyvatelé, kteří proti jejímu vzniku sepisovali petice, což nám potvrdil starosta Černolic. 

Firma Altstaedter Investments chtěla stavět v oblasti „Na trubách“. Firma Matshark plánuje zavézt výkopovou zeminou část obce „Potoky III. Na cihelně“. Zdroj: Orientační mapa Černolic z roku 2008, https://cernolice.net/article/planky-a-letecke-snimky-obce-74

Pro úpravu terénu a zahrnutí již nepoužívaných dolů a těžebních míst se rekultivace skutečně běžně používá. V případě lesa u Černolic ale rekultivace proběhla samovolně, bývalá „cihelna“ za desítky let nečinnosti zkrátka sama zarostla. „Záměr je ve skutečnosti projektem na deponii odpadního materiálu ze stavební činnosti, který odstraní již probíhající přirozenou obnovu místního ekosystému a celý přírodní proces vrátí o sto let zpět,“ řekl investigaci.cz starosta Pavel Schmidt. 

Negativní vyjádření k výstavbě skládky redakci poskytly i sousední obec Všenory a město Dobřichovice. Podle všenorského starosty Romana Štěrby jde o komerční projekt maskovaný rekultivací území. „Pomáhali jsme se vznikem petice, starostové okolních obcí Černolice, Dobřichovice i Všenory se spojili a postupovali společně. Máme v tom podporu drtivé většiny našich obyvatel. Celý projekt by negativně ovlivnil životní prostředí a náš život,“ dodal pro investigaci.cz Štěrba. 

Se záměrem firmy MATSHARK nesouhlasí ani Středočeský kraj či Česká inspekce životního prostředí. Ta ve svém výstupu uvádí, že „navrhovanými ‚rekultivačními zásahy‘ by došlo ke zničení funkčního ekosystému (hospodářského lesa) včetně nemalých doprovodných stresových faktorů pro lidi, zvířata i rostliny dané lokality“. Ve zprávě se dále píše, že na zmíněném pozemku není v současné době co rekultivovat a celý záměr lze považovat za zcestný. Momentálně se tak čeká, jak výstavbu skládky na pozemku bývalé cihelny posoudí Oddělení posuzování vlivu na životní prostředí v rámci Středočeského kraje. 

Na dotaz investigace.cz, proč se firma rozhodla pozemek koupit, nám její majitel Martin Šedivý sdělil, že ve svém lese hodlá hospodařit. Na otázku, zda byla firma založena jen kvůli koupi pozemku, už její zakladatel neodpověděl. Z katastru nemovitostí vyplývá, že kromě pozemku v Černolicích MATSHARK nic jiného nevlastní. Investigace.cz se dotázala i společnosti Altstaedter Investments, zda je do záměru vybudovat skládku nějak zapojena, což firma odmítá. 

Co je Altstaedter

Společnost Altstaedter Investments vznikla v roce 2005 a jejím majoritním (85%) vlastníkem je Jan Michal. Komu patří zbývající podíl akcií, nelze dohledat, protože jejich hodnota nepřesahuje 20 % z celku, a jména menšinových akcionářů proto nemusejí být zveřejněna. Činnost společnosti spočívá v pronájmu a správě nemovitostí a pozemků, podniká rovněž v lesnictví, prodává dřevo a staví sruby. Dle poslední zveřejněné účetní závěrky z roku 2021 společnost disponuje pozemky a stavbami v hodnotě více než 900 milionů korun, nacházejícími se převážně v lukrativních oblastech Středočeského kraje od Brd k Posázaví.

Komu patří Česko, Lenka Matoušková
Článek vznikl v rámci projektu Komu patří Česko z grantu NFNZ – Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky.

Kromě podnikání s pozemky je společnost vlastníkem firmy na výrobu luxusního porcelánu THUN STUDIO, výrobního družstva Dipra či zámku Slapy s přilehlým lesem a statkem. Altstaedter Investments tak hospodaří na 1 400 hektarech slapského lesa patřícího k původnímu zámeckému panství. Ze svých lesů těží dřevo, které pak prodává jako palivo nebo z něj vyhotovuje stavební řezivo. Na webu nabízí i stavbu srubů na zakázku. Firma investuje i do cestovního ruchu a ve svém portfoliu má Penzion U Čápa v jižních Čechách a Resort Šarlota v Prosečnici. Ten je v budově sto let starého plicního sanatoria, z něhož společnost Altstaedter Investments vybudovala zdravotní centrum pro seniory.

Členem dozorčí rady společnosti byl od roku 2004 do roku 2009 právník a podnikatel David Michal, bývalý právník lobbisty Ivo Rittiga. Michal si v současné době odpykává šestiletý trest za krácení daní při prodeji pozemku v Hodkovičkách. V minulosti pracoval pro advokátní kancelář MSB Legal (dříve Šachta & Partners), po odsouzení ho Česká advokátní komora vyškrtla ze seznamu advokátů. 

Autorka textu: Gabriela Jezberová
Autorka úvodní fotografie: Lenka Matoušková
Text vznikl za finanční podpory Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky.