zuzana skoupilová

„Kauzu podobnou té, kterou popisujete v článku Výživné jako skvělý byznys, jsem se svou klientkou začala řešit v roce 2019,“ napsala investigaci.cz Zuzana Skoupilová. Tehdy pracovala pro státní Probační a mediační službu, nyní dělá poradkyni pro oběti trestných činů a dluhovou poradkyni ve spolku Restorativ. Vyučuje na Vyšší odborné škole Caritas v Olomouci a na Univerzitě Palackého. Svou motivaci, proč se ozvala, popsala slovy: „Ráda bych zabránila tomu, aby sociální pracovníci doporučovali VašeVýživné.cz a další podobné projekty samoživitelům. Je třeba, aby se o těchto věcech a jejích úskalích mluvilo.“

Matka se musí snažit

Kdy a za jakých okolností jste se s projektem VašeVýživné.cz potkala?

V září 2019, když jsem pracovala v Probační a mediační službě jako poradkyně pro oběti trestných činů. Kontaktovala mě klientka, jejíž bývalý partner byl ve vězení, protože neplatil výživné. Potřebovala dávky od státu, aby byla schopna postarat se v hmotné nouzi o své čtyři nezletilé děti. Úřadu práce proto musela doložit, že se snaží o zvyšování příjmů domácnosti. Úřad zajímalo, zda klientka usiluje o vymáhání výživného v exekuci.

Co znamená snažit se o zvyšování příjmů domácnosti?

Klientka pobírala rodičovský příspěvek, úřad práce jí tedy nepomáhal s hledáním zaměstnání, ani to po ní nepožadoval. Chtěl však po klientce, aby se domohla peněz, na které má nárok – konkrétně výživného.

Podmínkou toho, aby dostala dávky od státu, bylo vymáhat výživné v exekuci?

Výslovně takhle to v zákoně není. Zákon ukládá rodiči, který žádá o dávky pomoci v hmotné nouzi, že se sám musí snažit o co nejvyšší příjmy. Pokud existuje příjem, který by do domácnosti mohl přibýt, musí udělat maximum pro to, aby ho získal. Výklad úřadů práce je ale někdy tvrdší, než by podle mého názoru bylo nutné. V případě klientky bylo přece jasné, že bývalý partner povinnost neplní a kvůli neplacení výživného je ve vězení. Úřad práce ale po té paní chtěl, aby se snažila ještě víc a vymáhala dluh v exekuci.

Ženě, o které mluvíme, to bylo velmi nepříjemné, s bývalým partnerem nechtěla mít žádný kontakt ani nepřímo, přes vymáhání výživného. Proto ji zaujal leták projektu VašeVýživné.cz, kterého si všimla na úřadu práce.

Připadalo jí, že VašeVýživné.cz bude mezi ní a partnerem a k nepříjemnému kontaktu tak nedojde?

Přesně tak, na letáčku zhruba stálo: vymůžeme vaše výživné, nemusíte se o nic starat a nebude vás to nic stát. Telefonicky se s nimi proto spojila, dohodli se na spolupráci, poslala jim informace, které měla, uzavřeli dohodu, poté dala plnou moc advokátní kanceláři JUDr. Pavla Truxy a přestala se o to starat.

Tisícikoruna za tři a půl roku

A co bylo dál?

To všechno se stalo předtím, než jsme se potkali. Na výživné jsem se klientky logicky zeptala – jaká částka je jí hrazena, který exekutor ho vymáhá. Nedokázala odpovědět, říkala, že celou záležitost předala projektu VašeVýživné.cz, žádné peníze nedostala a nemá žádné informace. Přišlo mi to podivné. Společně jsme jim zavolaly na kontaktní telefon, operátorka call centra říkala, že o stavu vymáhání nic neví, a poradila, ať se obrátíme přímo na exekutorský úřad Juraje Podkonického.

Zuzana Skoupilová, poradkyně pro oběti trestných činů a dluhová poradkyně ve spolku Restorativ.

Žádné informace o tom, zda vymohli nějaké výživné, vám tedy nedali?

Nedali. Operátorce call centra jsem pak kladla ještě doplňující otázky, ptala jsem se na věci, co mi přišly podezřelé. Jak to, že jsou vedeny čtyři exekuce neboli na každé dítě zvlášť? Což náklady vymáhání zbytečně zvyšuje. Proč je vlastně potřeba, aby klientku zastupovala advokátní kancelář, dokonce po celou dobu exekuce? To stojí zbytečně další peníze. Operátorka odpovídala jen obecně a velmi diplomaticky, odnesla jsem si z toho dojem, že se jedná spíš o byznys než o pomoc samoživitelům.

Dostala už vaše klientka nějaké peníze z výživného?

První a zatím jediná platba – za zhruba tři a půl roku – jí přišla před měsícem, bylo to zhruba tisíc korun. Výživné na její čtyři děti je přitom asi osm tisíc korun měsíčně. Kolik exekutor vymohl, zda a jakou si vzal odměnu a kolik dostal advokát, to zatím nevíme, nemáme vyúčtování. Klientka řeší vážnou situaci v rodině, což je pro ni momentálně priorita. Vyúčtování budeme chtít, jakmile se její situace zlepší. Dá se však předpokládat, že nějakou částku si exekutor nechal, víme totiž, že bývalý partner začal ve vězení pracovat, ani poté ale klientce žádné peníze nechodily.

Zároveň víme, že kdyby chtěla z projektu VašeVýživné.cz odejít, stálo by ji to desítky tisíc korun. Operátorka call centra nám ve zmíněném telefonickém rozhovoru řekla, že kdyby chtěla exekuci zastavit a přejít k jinému exekutorovi, musela by hradit náklady, které již vznikly – zhruba čtyřicet tisíc korun. Rozhovor proběhl v roce 2019, lze tedy předpokládat, že dnes bude částka ještě vyšší.

Když to shrneme, vymahači mají v tomto případě peníze jisté – pokud se s nimi rozejde, zaplatí je matka, nebo si je budou brát od otce z dlužného výživného? Má otec vůbec šanci dluh někdy umořit? Nebo mají vymahači zaručený příjem po celý jeho život?

Myslím, že takovou šanci už otec nemá. Už teď je dluh velký, každý měsíc se navíc o osm tisíc korun běžného výživného zvyšuje a otec má nízké příjmy. Je velmi pravděpodobné, že pokud nevyhraje v loterii nebo něco nezdědí, bude dlužníkem po celý zbytek života a částka se bude neustále zvyšovat. Doufám ale, že ani exekutor snad nebude mít bezbřehou touhu po výdělku, aby si donekonečna účtoval nějaké náklady, když vlastně nedělá žádné speciální aktivity – nechodí do domácnosti, nezabavuje, nedraží. Obstavit účet nebo provádět srážky ze mzdy nic moc nestojí.

Exekutor má volnost

Co konkrétně vám na projektu VašeVýživné.cz vadí?

Především je zbytečné, aby klienta zastupoval advokát, navíc po celou dobu exekuce. Plnou moc od klienta využije advokát v první fázi k tomu, že podá návrh na zahájení exekuce. Ostatně už tady, v tuto první chvíli, je zastupování zbytečné. Pokud má rodič samoživitel rozsudek na výživné – nejčastěji ho získá při rozvodu, protože nejdřív se musí vypořádat péče o děti, ale získat ho mohou i nesezdaní partneři –, opravňuje ho tento dokument sám o sobě k zahájení exekuce. Zákony jsou nastavené tak, aby vymáhání výživného bylo co nejjednodušší a nejrychlejší. Rodič jenom vezme rozsudek na výživné a sám se s ním může obrátit na kterýkoliv exekutorský úřad. Podle mých zkušeností pak většina exekutorských úřadů podá sama návrh na zahájení exekuce. Rodiče to nic nestojí, nemusí dokonce ani nic sepisovat. Exekutor si nebere ani zálohu na svou odměnu, v jiných případech to obvykle dělá, ale výživné je výjimkou.

https://www.investigace.cz/vyzivne-jako-skvely-byznys/

Takže možný postup je docela jednoduchý, vezmu rozsudek a předám ho exekutorovi?

Ano, rozhodně k tomu nejsou třeba služby nějakého komerčního zprostředkovatele. VašeVýživné.cz je podle mě jen sběrna klientů pro spřízněné advokáty a exekutory.

Advokát Pavel Truxa, kterému dávají klienti projektu VašeVýživné.cz plnou moc k zastupování, podle vás ví, že jim tahá peníze z kapes zbytečně?

To musí určitě vědět. Stejně tak musí vědět, že pokud podal kvůli výživnému čtyř dětí stejných rodičů čtyři návrhy na zahájení exekuce a nežádal jejich sloučení, zbytečně se tím zvyšují náklady. I toto je dost na hraně.

Exekutor má nárok na odměnu ve výši 15 procent z vymáhané částky. Může si ji vzít dřív, než začne posílat peníze rodiči?

Tady je situace komplikovaná. Dá se předpokládat, že exekuce poběží velmi dlouho, a není jisté, zda by exekutor vůbec něco dostal, kdyby čekal, až vymůže celý dluh na výživném a teprve potom požadoval svou odměnu. Vymáhá peníze po dlužníkovi, který je insolventní – velmi neschopný platit nebo velmi schopný se placení vyhýbat. Je proto pochopitelné, že na začátku chce vymoci také něco pro sebe, alespoň nějakou zálohu na odměnu.

Exekutor není povinen nejdříve vymoci dluh a teprve pak vymáhat svou odměnu?

Rozhodně ne, exekutor v tom má volnost, sám se může rozhodnout. Praxe jednotlivých exekutorských úřadů při vymáhání výživného je velmi různorodá, zajímala jsem se o to. Žádný standardní postup tady neexistuje. Někdo vymůže pro sebe jen zálohu a souběžně s tím část peněz od začátku posílá rodiči, někdo si nejprve vymůže základní taxu 15 procent z vymáhané částky a pak posílá peníze rodiči. Nikdy jsem se ale nesetkala s tím, že by exekutor jako v projektu VašeVýživné.cz vymáhal nejdřív odměnu pro sebe a zároveň i pro advokáta.

Říkáte, že požádat o exekuci výživného je jednoduché. Proč má tedy projekt VašeVýživné.cz tolik klientů?

Lidé nemají dost informací. A to nejen samoživitelé. Když řeknu studentům, se kterými se potkávám na Vyšší odborné škole Caritas a na Palackého Univerzitě, že žádost o exekuci nevyžaduje žádné investice ani velkou energii, také se diví. Je to zkrátka byznys s lidskou neinformovaností a zoufalstvím.

Skvělá zpráva

Letáky projektu VašeVýživné.cz jsou na úřadech práce, sociálkách, proto budí důvěru. Úředníci státu o něm nepochybují?

Operátorka call centra mi v rozhovoru, o kterém jsem mluvila, řekla takovou větu: že nechápe, proč se o to tak starám a proč jsem tak rozhořčená, když jejich projekt má záštitu ministerstva vnitra. To jsem ale na stránkách projektu VašeVýživné.cz nenašla, chlubí se tam záštitou ministerstva práce a sociálních věcí. Předpokládám, že úřednice a úředníci vystavili letáky v dobré víře, že jde o co nejjednodušší a nejefektivnější postupy pro rodiče samoživitele, a víc už o tom nepátrali.

Mají vůbec chuť pátrat?

V tomto směru mám alespoň dobrou zkušenost s úřadem práce, na který chodí moje klientka. Paní vedoucí se se mnou osobně sešla, pobavily jsme se o praktikách projektu VašeVýživné.cz a o tom, že to zřejmě není jediná aktivita směrem k samoživitelům s podobnými praktikami. Pracovnice úřadu měly zájem o další informace, zpracovala jsem jim stručný materiál, nabídla kontakty na neziskové organizace, které dělají zdarma dluhové poradenství. Domluvily jsme se, že jim udělám školení. Jsou přetížené, kvůli papírování nemají dost času na práci pro klienty.

Od července začne platit zákon o náhradním výživném s podmínkou, že stát jej bude platit, jestliže rodič předtím využije „všech zákonných možností“ – včetně podání návrhu na exekuci. Ministerstvo práce odhaduje, že náhradní výživné se bude týkat 24 tisíc dětí ročně. Jak to udělat, aby rodiče nenaletěli?

Už jsem se dívala na stránky projektu VašeVýživné.cz, kde se vede velmi intenzivní kampaň směrem k těmto rodičům. Myslím, že se o něco podobného budou snažit i další společnosti. Vidím to jako velmi rizikové. Ideální by bylo, pokud by například ministerstvo práce a sociálních věcí rovněž rozjelo intenzivní kampaň s informacemi pro rodiče samoživitele, jak se dá vymáhat výživné. Kroky, které jsem před chvílí popsala, jsou přitom velmi jednoduché a nic nestojí.

Petr Sýkora, jeden z bratrů, kteří stojí za projektem VašeVýživné.cz, tvrdil, že s exekutory vyjednal, že se každá vymožená částka bude od začátku dělit na 85 procent pro rodiče a 15 procent pro exekutora. Je to férové řešení?

To je skvělá zpráva. Pokud by tak to změnily praktiky, připadalo by mi to hodně fér. Ověřit si to ale mohou jen rodiče, měli by se o vymáhání aktivně zajímat, dotazovat se na to, v jakém poměru se peníze dělí, a žádat o vyúčtování.


Autorka článku: Hana Čápová
Zdroj úvodní fotografie: Zuzana Skoupilová