Zlatá brána do Evropy: Malta

Nový datový únik ukázal, že superbohatí Rusové, Číňané a Saúdové si zajistili neomezený přístup do EU prostřednictvím maltského systému „občanství za peníze”. Stačí, když v zemi místo povinných 12 měsíců stráví nejméně tři týdny a provedou několik povrchních úkonů, aby dokázali skutečné spojení s Maltou, a ta jim na oplátku zajistí své občanství. Argumenty odpůrců těchto „zlatých víz“ podporují i policejní vyšetřovatelé, podle nichž vlastnictví druhého nebo třetího pasu velmi ulehčuje případné páchání trestné činnosti jako například odklánění daní nebo praní špinavých peněz. Mimo to umožňuje i vytváření nových identit, přístup do úslužných bankovních systémů nebo jednoduše investování finančních prostředků, na jejichž pravý původ se daný úředník zbytečně neptá.

Únik tisíců e-mailů a dokumentů společnosti Henley & Partners (globální poradenská společnost v oblasti občanství a pobytu se sídlem v Londýně) poskytuje nebývalý vhled do systému takzvaných „zlatých pasů“. 

Datový únik odhaluje, jak někteří žadatelé, kteří se snažili koupit maltský pas prostřednictvím systému „občanství za peníze“, dokázali vytvořit iluzi, že v zemi „bydlí“ celý rok skrze pronajaté byty, jež ale nechávají po většinu roku prázdné. Jiným uchazečům o maltské doklady zase díry v systému umožňují prokázat požadované „skutečné spojení“ s Maltou, byť v zemi strávili třeba jen pár týdnů na dovolené a udělali několik povšechných gest. Například si na Maltě pronajali jachtu či přispěli na některou tamní charitu.

Zveřejnění těchto informací pravděpodobně znepokojí Evropskou komisi, která nedávno zahájila úvodní kroky potenciálního soudního řízení proti Maltě právě ohledně prodeje zlatých pasů. Komise obvinila Maltu z prodeje občanství – což umožňuje plný přístup do EU jednotlivcům s minimálním nebo žádným spojením s touto zemí.

Maltská vláda ale odmítá jakékoli tvrzení, že požadavek na reálné spojení s Maltou je pouze předstíraný. Podle svého prohlášení má poslední slovo v procesu udělování občanství a vystavení cestovního pasu vláda a žadatelé o tyto dokumenty jsou prý podrobeni přísné bezpečnostní kontrole. 

 

Jak zakotvit v Česku? Investorská víza si nemohou dovolit ani boháči, jednodušší je přesvědčit stát o své „významnosti”

Písemnosti z Henley & Partners ale ukázaly, že mnoho žadatelů předem informovalo vládu o svých vlastních představách, jakou by měli mít k této zemi osobní vazbu. Některé ze spisů tak odhalují, že žadatelé plánovali strávit na Maltě z povinného 12měsíčního období jen několik týdnů.

Předsedou společnosti Henley & Partners je švýcarský podnikatel Christian Kälin. Právě on je spojen s rozšířením obchodu s občanstvím, jehož hodnota se celosvětově odhaduje na 3 miliardy dolarů (65 miliard korun) ročně. Prvním významným klientem Henley & Partners byla vláda karibské země Svatý Kryštof a Nevis, kde v roce 2006 zahájili program k získání tamního občanství skrze finanční investice. 

Společnost pak hrála klíčovou roli při vytváření maltského systému zlatých pasů a radila vládě, jakým způsobem celou strukturu vystavět. Původně měla mít společnost Henley & Partners výhradní práva ke zprávám o žádostech klientů ohledně občanství, avšak po politickém nátlaku to bylo zamítnuto. 

Malta oznámila svůj plán o možnosti zakoupit si tamní občanství před osmi lety. To vyvolalo ze strany EU znepokojení, neboť osoby s takto dosaženým občanstvím získají neomezený přístup do celého schengenského prostoru, což jim umožňuje volný pohyb mezi členskými státy.

Zlatá brána otevřena

V lednu 2014 přednesl mluvčí Evropské komise pro spravedlnost projev, v němž zdůraznil, že členské státy EU by měly poskytovat pasy pouze těm jednotlivcům, kteří mají s jejich zemí „skutečné spojení“.

O dva týdny později vydala komise a maltská vláda společné prohlášení, kde se uvádělo, že každý, kdo si kupuje maltské občanství, bude muset v zemi pobývat celý rok, což prokáže hodnověrnost jeho vazeb na nový domov.

„Žádné osvědčení o naturalizaci nebude vydáno, pokud žadatel neprokáže, že pobýval na Maltě po dobu nejméně 12 měsíců bezprostředně předcházejících dni vydání osvědčení o naturalizaci,“ uvádí se v prohlášení.

Maltský režim zlatých pasů ale nijak nedefinuje, co si úřady pod pojmem „pobyt“ přesně představují. Vládní úředníci pouze vyhýbavě a nejasně odpovídali na dotazy, po jaký podíl z 12měsíčního období by měl být žadatel na Maltě skutečně fyzicky přítomen. Celý rok, nebo stačí jen pár dnů?

Americký deník The Guardian prozkoumal 250 uniklých žádostí o občanství, zpracovaných společností Henley & Partners. Žadatelé v nich vládě vysvětlují, jakým způsobem hodlají na Maltě zapustit kořeny. Několika z nich bylo následně vydáno maltské občanství, přestože se vůbec nezavázali, že v zemi stráví alespoň nějaký čas.

Interní e-maily společnosti Henley & Partners ukazují, jak se klienti opakovaně dotazují, jaký minimální čas musí strávit na Maltě, aby jejich žádosti o občanství bylo vyhověno. Poté, co zástupce jednoho klienta ze Středního východu požádal v roce 2014 o další podrobnosti, zaměstnanec Henley & Partners se zeptal svého manažera, zda „by návštěva Malty přibližně na 7 až 14 dní byla dostačující pro biometrii a získání potvrzení o pobytu“. 

Manažer odpověděl: „Vláda by si přála, aby průvodní dopis poskytl každý z hlavních žadatelů, v němž je uvedeno, jak hodlají navázat skutečný vztah s Maltou.“ Vzápětí dodal: „Pokud by delší návštěvy nebyly možné, otevření bankovních účtů, dary místním charitativním organizacím nebo členství v místních klubech by pomohlo prokázat propojení se zemí.“ A uzavírá: „Ve skutečnosti nebude žádný žadatel odmítnut na základě povahy tohoto průvodního dopisu.“

Další uniklá zpráva dokládá, že k zisku maltského občanství víceméně stačí pouhé dva týdny. „Žadatel nemusí být nutně fyzicky přítomen v zemi,“ zněla rada pro jednoho klienta. „Aby však bylo možné prokázat navázání reálného spojení s maltskými ostrovy, maltská vláda by ocenila, kdyby počet zamýšlených dnů strávených v zemi byl součástí průvodního dopisu. Počet dní by měl být alespoň 14.“

Všech 250 uniklých žádostí potvrzuje, že průměrný závazek času stráveného na Maltě byl u těchto žadatelů 16 dní.

Prázdné byty za co nejmíň peněz

V rámci zdůraznění závazku k novému domovu byli žadatelé o zlatý pas na Maltě rovněž povinni investovat v zemi 1,15 milionů eur (30 milionů korun) do vládního fondu a do nákupu nemovitosti v hodnotě nejméně 350 000 eur (9 milionů korun) nebo do pětiletého pronájmu v ceně minimálně 80 000 eur (2 miliony korun).

Některé takto pronajaté nemovitosti ale byly podstatně menší, než vyžadovaly rodinné podmínky uchazečů o maltské doklady, kdyby tam skutečně plánovali bydlet. V jednom případě si čínský občan pronajal byt s dvěma ložnicemi za 1 500 eur (38 tisíc korun) měsíčně, poněvadž požádal o občanství pro 12 osob, včetně svých šesti dětí.

Jihoafrický podnikatel usilující o maltské občanství naopak odmítl zaplatit Henley & Partners poplatek za správu bytu, kde nikdo nebydlí a v budoucnu to ani neplánuje. „Nepoužívá se, nikdo tam celý rok nebude, co by se mohlo pokazit?“ stěžoval si v e-mailu firmě. 

V jiném případě pak klient požádal Henley & Partners, aby pro něj našli rezidenční nemovitost. Při vyplňování formuláře o cenovém rozpětí a podrobnostech nemovitosti, včetně minimálního počtu ložnic a možnosti výhledu na moře, napsal: „NESTARÁM SE, AŤ JE TO CO NEJMENŠÍ NÁKLAD, KTERÝ ODPOVÍDÁ PROGRAMU.“

Zlatá víza a zlatá Visa

V Henley & Partners také nijak nepopírali, že někteří jejich klienti byli během pobytu na území Malty přítomni pouze symbolickou dobu. Vedoucí pracovník společnosti prohlásil: „Někteří z našich klientů se rozhodli, že na Maltě pobudou značný čas, zatímco jiní v zemi strávili jen požadovanou minimální dobu.“

Zmíněný pracovník pak uvedl, že definice reálné vazby na nový domov není v právu Evropské unie určena. Byla to tedy maltská vláda, kdo stanovil pravidla a dodnes činí konečná rozhodnutí u všech žádostí o občanství.

Společnost Henley & Partners zdůraznila, že vždy dodržuje zákony v těch zemích, kde působí, a dodala, že maltské vládě radila při zřízení nezávislého regulačního orgánu pro tento systém získání pasů.

„Pomohli jsme maltské vládě při vytváření úspěšné platformy financování a ekonomické inovace, která získala kapitál stovky milionů eur bez dluhů,“ uvedli. „Naše procesy jsou dobře zdokumentovány a jsou výrazně pokročilejší než u většiny ostatních účastníků odvětví migrace investic.“

Autor článku: Nina Kodhajová
Úvodní fotografie: Flickr CC