Vyvražďovanie nevinných

Eva Kubaniova, IRPI

21. marca si Taliansko pripomína spomienku na všetky nevinné obete talianskej mafie. Táto národná spomienka sa tento rok konala na 14000 miestach v Taliansku, ale aj v iných európskych krajinách a v Latinskej Amerike. Koľko nevinných ľudí bolo zabitých talianskymi mafiami, zasiahnutých v krížovej paľbe, zabitých pri vydieraní alebo náhodne? Talianski kolegovia z Investigative Reporting Project Italy (IRPI) uverejňujú neuveriteľné číslo 1130 obetí. Medzi nimi je 125 žien a 105 mladých. Prostredníctvom dvoch interaktívnych infografík zozbierali všetky mená, miesta, dátumy, za ktoré bol mafiánsky syndikát zodpovedný za posledných 150 rokov.

Mafia vraždí: Nevinné obete od roku 1861 až do dneška

Prvý graf je rozdelený na päť menších okien. Čiastková infografika na ľavej strane zobrazuje mapu celého Talianska posiateho bodkami rôznej farby a veľkosti. IRPI farebne odlíšilo štyri hlavné mafiánske klany a veľkosť bodov priamo úmerne narastá s počtom zabitých ľudí v danom meste. V hornej časti grafu si môžeme vyselektovať konkrétny rok alebo vymedziť obdobie na časovej osi. V dolnej časti sú numericky vyčíslené počty mŕtvych, ktoré sa pripisujú jednotlivým mafiánskym skupinám. V pravej časti infografiky vidíme jednotlivé regióny, ktoré si rozdelili hlavné mafiánske skupiny. Žltou farbou sú označené vraždy skupiny Camorra v Kampánii, zelenou Sacra Corona Unita v Apúlii, oranžovou farbou je označená ‚Ndrangheta v Kalábrii a červenou Cosa Nostra na Sicílii. Druhý graf prehľadne ukazuje počet zabitých ľudí jednotlivými zločineckými skupinami a selektuje ich na základe pohlavia a roku.

Štyri hlavné mafiánske prúdy

Cosa Nostra je mafia pôsobiaca na Sicílii už od prvej polovice 19. storočia. Organizačne sa člení na tzv. rodiny. Sú to skupiny, ktoré nemusia byť prepojené pokrvným vzťahom, vyznačujú sa však veľkou mierou solidarity a pocitom výnimočnosti. Sú to zároveň aj koordinačné jednotky, ktoré kontrolujú vymedzené územie.

V susednom regióne Kalábria pôsobí skupina ‚Ndrangheta. Od ostatných skupín sa líši najmä horizontálnou štruktúrou. Podľa odhadov má asi 7000 členov, ktorí si rozdelili moc do odhadom 100 až 150 klanov. Manželstvá sa uzatvárajú iba medzi klanmi a jednotliví členovia sú teda pokrvní príbuzní. Kariérny postup si člen zabezpečí prevedením kriminálnej činnosti a tým preukázaním, že do skupiny patrí a je jej verný. Členmi sa môžu stať aj ženy.

Oblasť Neapola a celej Kampánie je ovládaná ďalšou zločineckou skupinou – Camorra. Už dávno nepôsobí len v Taliansku. Na prelome 19. a 20. storočia sa členom Camorry podarilo utiecť do USA, kde založili taliansko-americkú mafiu. Dnešné aktivity Camorry sa viažu najmä na obchod s drogami a zbraňami, ilegálne spracovanie priemyselného odpadu a zneužívanie dotácií Európskej únie. Historicky sa niekoľkokrát podarilo zatknúť popredných členov Camorry, skupina sa vždy opätovne zreformovala a rozšírila dokonca aj do iných krajín Európy, vrátane Českej republiky.

Najmladšou zločineckou organizáciou je Sacra Corona Unita, pôsobiaca v oblasti Apúlie. Formovala sa v 80. rokoch 20. storočia ale do povedomia verejnosti sa dostala až v roku 1990 po sérii atentátov.

Leave a Reply

Your email address will not be published.