Magic truffle

Nizozemský e-shop Primal Focus tvrdí, že do České republiky legálně dováží „magické“ lanýže (magic truffles) obsahující u nás zakázanou látku psilocybin. Obchod se odvolává na nařízení o vzájemném uznávání zboží. Společnosti Meta, provozující Facebook nebo Instagram, zaplatil e-shop nemalé peníze za rozsáhlou reklamní kampaň, která zasáhla stovky tisíc lidí po celé Evropské unii včetně České republiky.

Tento text si můžete poslechnout i v audioverzi. Audiočlánky pro vás načítá Renata Klusáková.
Audioverze vybraných článků investigace.cz odebírejte zde.

„Hledáte nezapomenutelné dobrodružství? Kupte si lanýže s psilocybinem. V EU je to zcela legální,“ hlásá jedna z reklam nizozemského e-shopu Primal Focus. Jen za letošní duben se na platformách společnosti Meta, tedy Facebooku, Messengeru a Instagramu, zobrazilo uživatelům z Evropské unie hned 153 podobných nabídek tohoto e-shopu. Reklamní sdělení na sociálních sítích týkající se lanýžů zasáhla desítky až statisíce lidí. Například jedna z reklam, publikovaná od 5. do 11. dubna, oslovila v Evropě celkem 267 665 osob, z toho 6 136 Čechů, většinou mužů v rozmezí 24 až 44 let.

Podle nizozemského obchodního rejstříku sídlí Primal Focus v tamním městě Nijmegen. Na mapě aktualizované koncem srpna 2023, kdy už obchod inzeroval reklamy na platformách Mety, se na uvedené adrese ve skutečnosti nenachází žádná kamenná prodejna, jen obyčejný bytový dům. „Nevím o tom, že by tam byla nějaká prodejna,“ říká investigaci.cz do telefonu pracovnice obchodu, který je umístěn pouze několik metrů od sídla Primal Focus.

Z tohoto místa Primal Focus podle svého webu přesto rozesílá objednávky téměř do celého světa, záleží totiž na typu zboží. Například produkt s obsahem 1cP-LSD (psychedelikum, derivát LSD, pozn. red.) nedováží do několika zemí včetně Slovenska, o čemž informuje firemní web. Důvodem může být fakt, že Slovensko tento derivát zařadilo na seznam omamných látek.

Příklady reklam na lanýže s psilocybinem.
Příklady reklam na lanýže s psilocybinem.

Česká republika produkt 1cP-LSD na obdobný seznam zatím nezařadila a mezi jmenovanými zeměmi, kam jej e-shop nedodává, se tedy nevyskytuje. „Přesto by se objednání této látky dalo zařadit pod šíření toxikomanie. Tento trestný čin totiž pracuje s pojmem návyková látka, nikoli omamná a psychotropní látka (tedy látka na seznamech). Nevím, jak by potom obstála obhajoba někoho, kdo by namítal, že vlastně neví, že se jedná o psychoaktivní látku a věřil informacím na stránkách tohoto e-shopu. Ostatně ani ty nejsou jednoznačné. Na jednu stranu e-shop uvádí, že se jedná o zboží volně obchodovatelné v rámci EU, na druhou stranu rovněž uvádí, že zákazník při nákupu přebírá odpovědnost za dodržování zákonů své země s tím, že by se měl ujistit, že výrobek, který objednává, je v této zemi legální,“ upozorňuje právnička Tereza Dleštíková, jež se dlouhodobě věnuje právní problematice psychedelik v rámci České psychedelické společnosti.

Další zboží nabízené na e-shopu Primal Focus se však žádnými seznamy omamných látek neřídí. Citované lanýže obsahující psilocybin vyváží e-shop do všech zemí EU, přestože se v některých státech právě psilocybin objevuje na seznamech zakázaných omamných látek. Obchod se přitom odvolává na nařízení Evropské unie o vzájemném uznávání zboží. „Psilocybinové lanýže jsou v Nizozemsku zcela legální, což umožňuje jejich dovoz z jakékoli země EU na základě zákona Evropské unie o vzájemném uznávání zboží,“ píše se na webu v sekci nejčastějších otázek od zákazníků.

Princip vzájemného uznávání se uplatňuje v rámci volného pohybu zboží v situaci, kdy pro daný výrobek nejsou sjednocená a závazná pravidla v celé EU. Pokud na evropské úrovni pro výrobek neexistují žádná taková pravidla či regulace, je možné výrobky uváděné na trh v souladu s právními předpisy v jednom členském státě prodávat i v jiných členských státech bez ohledu na to, zda jsou nebo nejsou ve shodě s technickými a právními pravidly konkrétní země.

„Ze strany tohoto e-shopu je to spíše neznalost práva, respektive výklad mezinárodních smluv v tom smyslu, že zakazují pouze látky, nikoli rostliny či houby, které je obsahují. Pohled českého práva však tento výklad nesdílí a vychází ze zařazení dané látky na seznamy omamných a psychotropních látek. Psilocybin se na těchto seznamech vyskytuje, a v tomto smyslu tedy nemůže jít o zboží – podle stejné logiky by se jako zboží mohl prodávat třeba kokain. Lanýže s psilocybinem jsou v Nizozemsku tolerovány, ale u nás tomu tak není. Kdo si je objedná a doveze do ČR, páchá trestný čin dle § 283 trestního zákoníku,“ podotýká Dleštíková.

Psilocybin pod nařízení EU o vzájemném uznávání zboží skutečně nespadá. „Dovoz těchto látek podléhá dovoznímu povolení od Ministerstva zdravotnictví,“ říká mluvčí Ministerstva obchodu a průmyslu Miluše Trefancová. Psilocybin může být dovážen a v České republice držen pouze se speciálním povolením, které mohou získat například lékárny či výzkumné instituce, jako je třeba Akademie věd ČR. Na otázku, zda má e-shop dovozní povolení, Ministerstvo zdravotnictví do vydání článku neodpovědělo.

Jak je vidět z reklamy na sociálních sítích, e-shop Primal Focus cílí na mnohem širší okruh odběratelů, než jsou lékárny nebo badatelská pracoviště. Podmínky nákupu, které musí zájemce o jejich zboží odsouhlasit, přesto upozorňují, že lanýže s psilocybinem jsou určeny pouze pro výzkumné účely odborného rázu a že zákazník právně potvrzuje svůj nárok na obdržení produktu.

„Osobně se mi ten jejich marketing velmi nelíbí. Základ regulovaného prodeje je, aby se nenabízely žádné akce a množstevní slevy. Zde vidíme pravý opak – čím více gramů, tím větší sleva. Takový přístup jde absolutně proti snahám o případnou racionální regulaci. Je to naprostá katastrofa nejen z právního hlediska,“ říká Dleštíková.

Investigace.cz zaslala e-shopu dotazy, jež podle automatické odpovědi obdržel, nicméně do vydání článku na ně jeho zástupci nereagovali.

Lysohlávky versus psilocybinové lanýže

Takzvané magické houby s halucinogenními účinky (v Česku známé jako lysohlávky) byly v Nizozemsku zakázány v prosinci 2008 poté, co sedmnáctiletá francouzská turistka po jejich požití spáchala sebevraždu. V zákazu ale nebyly výslovně zmíněny lanýže, které obsahují psilocybin. Vzhledem k této mezeře v nařízení byly i nadále prodávány v takzvaných „smart shopech“, což jsou specializované obchody s licencí, jež v Nizozemsku mohou prodávat tolerované omamné látky. Lysohlávky tedy v zemi legální nejsou, ale lanýže s psilocybinem nabízené i na e-shopu Primal Focus ano. Na webové stránce, kde lze nalézt všechny smart shopy s licencí, se ale tento e-shop nevyskytuje. Zájemci o opojný produkt ovšem v Nizozemsku mají další možnost: vyhledat takzvaná „retreat“ centra, kde si mohou zaplatit užití psychedelik v bezpečném prostředí a absolvovat terapeutická sezení. Oficiálně byly lanýže zlegalizovány a zdaněny v roce 2019.

Terapeutické účinky psilocybinu nyní zkoumá Národní ústav duševního zdraví. „Vypadá to, že psychedelika mají dvě hlavní výhody. První výhoda je, že by mohla fungovat u klientů, na něž nezabírá standardní antidepresivní léčba, což je asi 30 až 40 % pacientů. A druhá výhoda spočívá v tom, že efekt je velmi rychlý, po psychedelikách nastupuje v podstatě druhý den,“ řekl výzkumník Jiří Horáček v rozhovoru pro iRozhlas.

Podle mluvčí České psychedelické společnosti Evy Césarové existuje na tuto problematiku mnoho úhlů pohledu. Podle jejího názoru je z určitého hlediska pro lidi bezpečnější koupit si jinde zakázanou látku v obchodě, jenž má v Nizozemsku oprávnění ji prodávat, což samo o sobě zabezpečuje kvalitu produktu. Je to tudíž jistější, než kdyby si lidé látku koupili od pouličního dealera, z darknetu či z jiné neověřené platformy nebo si šli lysohlávky, které psilocybin rovněž obsahují, sami nasbírat – zde totiž hrozí potenciální záměna s jinými druhy hub.

Další důležitou věcí, která ovlivňuje rizika spojená s užitím psilocybinu, je podle mluvčí samotná zkušenost, tedy zda je dotyčný informován o účincích psychedelik, zda jsou dodrženy bezpečné postupy setu a settingu, zda člověk užije takovou látku sám nebo s někým, zda měl někdy zkušenost se změněným stavem vědomí a jak velkou dávku si vezme. V případě mikrodávkování (užití v menším množství, které citelně neovlivní vědomí) jsou rizika výrazně nižší. „V případě vyšších dávek se rozhodně nedoporučuje hazardovat se svým vědomím, což platí o to více, jestliže už člověk trpí nějakými psychickými problémy,“ upozorňuje Césarová.

„Nicméně je nutno dodat, že jsem se již setkala s několika lidmi, kteří nesplnili kritéria přijetí do výzkumu či léčby a zvolili tuto formu nákupu a užití a opravdu jim významně pomohla. Setkala jsem se ale i s těmi, na které nemělo užití žádný efekt,“ dodává mluvčí České psychedelické společnosti.

Autorka článku: Barbora Šturmová
Zdroj úvodního obrázku: investigace.cz