Mýty o kriminálním využití kryptoměn

Europol ve své zprávě z 26. ledna 2022 uvádí na pravou míru některé mýty ohledně využívání kryptoměn v rámci kriminálních aktivit. Dokument nabízí náhled do různých sfér, v nichž současní kriminálníci nejčastěji používají kryptoměny. Zde je seznam mýtů, které Europol vyvrací:

Mýtus #1: Kryptoměny se staly hlavní platební měnou pro zločince

Přestože trend užívání kryptoměn v kriminálních schématech roste a zrychluje se, je nepravdivé tvrdit, že jsou pro zločince hlavním platidlem. Kryptoměny ve srovnání s jinými způsoby placení, jako jsou třeba platby v hotovosti, stále představují jen malou část ekonomické kriminality.

Kryptoměny s sebou nesou řadu limitů, jako jsou velké fluktuace a neochota využívat kryptoměny k dlouhodobým investicím.

Mýtus #2: Kriminální využívání kryptoměn se děje jen v rámci kyberkriminality

Kriminální využívání kryptoměn se již neděje jen v kyberprostoru, ale týká se celé škály kriminálních aktivit jako například pašování drog a finančních podvodů. Jak často a v jakém rozsahu se kryptoměny v kriminálních činnostech využívají, je těžké odhadnout. Organizovaný zločin a jiné kriminální sítě ale zpravidla stále spoléhají na placení v hotovosti a formou bankovních převodů.

Mýtus #3: Nelegální peníze tečou formou kryptoměn přímou transakcí z jedné peněženky do druhé

Kriminálníci jsou ve využívání kryptoměn čím dál tím sofistikovanější. Nezákonné platby stále častěji probíhají skrze početné transakce zahrnující více subjektů, které se schovávají za komplikovaná a nestandardní platební schémata. Ta jsou často neregulovaná a jdou mimo mainstreamový trh. Kriminálníci neustále hledají nové způsoby, jak mlžit a hledat alternativní způsoby převádění peněz tak, aby jejich původ byl hůře dohledatelný.

Mýtus #4: Platby kryptoměnami jsou anonymní

Kryptoměny nejsou anonymní. Každá transakce je zapsána do decentralizované databáze – takzvaného blockchainu, kde jsou uchovávány informace o všech transakcích. Většina těchto databází je dostupná veřejnosti, tím pádem je možné najít původ transakce. To znamená, že policie a jiné státní složky mají přístup k daleko více informacím, než v případech, kdy se používá hotovost.

Původ některých soukromých měn se dohledává hůře než u regulárních transakcí, což ale neznamená, že jsou uživatelé kryptoměn zcela anonymní.

Důkaz toho, že zločinci používající kryptoměny jsou dohledatelní, představují nedávná šetření Europolu:

  • Říjen 2020: případ praní špinavých peněz s použitím kryptoměn: operace se týkala 20 zatčených jedinců z 15 zemí, kteří se měli pokusit o vyprání několika desítek milionů eur v Lotyšsku, Bulharsku, Velké Británii, Španělsku a Itálii.
  • Květen 2021: mezinárodní finanční podvod, v jehož průběhu bylo zatčeno 11 osob.
  • Červen 2021: Europol pomohl belgické policii odkrýt zločince, kteří provozovali mezinárodní Ponziho schéma (investiční podvod, jenž vyplácí zisky dřívějším investorům z peněz vybraných od pozdějších investorů).
Autoři textu: Europol
Zpracovala: Anna Košlerová
Text si v celém rozsahu v angličtině můžete přečíst na stránkách Europolu.
Autor úvodní fotografie: Flickr CC/Jurnej Furman