databoutique

Přibližně jedna třetina Čechů má k očkování proti covidu-19 negativní postoj. Potvrzují to jak únorový výzkum CVVM, tak data PAQ Research z konce minulého roku nebo průzkumy agentur Behavio z Atlasu Čechů. Podle výzkumu CVVM si jedna třetina Čechů myslí, že veřejnosti jsou tajeny vedlejší účinky vakcíny a podobná čísla uvádějí i další agentury.

V dnešním díle se proto podíváme na jeden z aspektů, který povzbuzuje odmítání vakcinace, jedná se o různé konspirační teorie spojené s očkováním. Přeneseme se tak do mnohem temnějších zákoutí internetu než v minulých dílech. Vítejte v labyrintu antivakcinačních konspirací. V následující interaktivní hře si můžete naklikat antivakcinační konspirace z rozsáhlé nabídky domácích serverů. Vstup ale doporučujeme pouze silným a psychicky odolným jedincům


Projekt Antivax labyrint vytvořili posluchači Studia nových médií v rámci školního projektu a pod vedením autora tohoto textu. Mapuje více než 50 různých antivakcinačních konspirací spojených s pandemií covid-19, které se nám podařilo dohledat na českých konspiračních webech. Inspirací nám byla studie Mapping the Narrative Ecosystem of Conspiracy Theories in Online Anti-vaccination Discussions. Její autoři se zaměřili na analýzu především amerických diskusních fór a tam přítomných konspiračních teorií, které se týkají vakcinace. 

Vycházeli přitom z definice, že konspirační teorie je vyprávění vysvětlující událost nebo sérii událostí, na nichž se promyšleně podíleli koordinovaní aktéři, kteří tajně či záměrně klamavě spolupracovali, aby dosáhli svých cílů prostřednictvím akce nebo série akcí.  Důsledky této činnosti pak úmyslně znevýhodnily nebo poškodily jednotlivce, respektive populaci.

V studii samotné se autorům podařilo identifikovat základní prvky, z nichž jsou antivakcinační příběhy vystavěné. Jejich metodologii jsme převzali, ale soustředili jsme se na články z českých webů. Podobně jako v americké studii i u nás existuje základní struktura, kterou si můžete prohlédnout zde:


V odkazu vidíme, že konspirace tu vznikají skoro až na kombinatorickém principu, ale co je hlavní, že se v nich objevují tradiční aktéři a cíle, zabalené pouze do nového kabátu. Kupříkladu plán Billa Gatese, jehož cílem je globální depopulace pomocí vakcinace, se v konspiračním prostředí objevuje několik let a patří k jeho trvalkám. V českém prostoru ji “zpopularizoval” A.B. Bartoš na serveru Rukojmí a vyvracel tím například fact checking agentury AFP. 

Vzhledem k velké šíři možností se celková důvěra v antivakcinační konspirace ohledně covid-19 špatně měří. Podle výzkumu agentury STEM Covid, fámy, konspirace a česká společnost se u nás naměřilo, že 11% Čechů (rozhodně ano či spíš ano) si myslí, že vakcinace proti covid-19 ve skutečnosti slouží k ovládnutí populace skrze čipy. Výzkum Nielsen Admosphere pro Nadační fond nezávislé žurnalistiky zase ukazuje, že teorii o vytvoření koronaviru v laboratořích a za peníze Billa Gatese, věří 16 % Čechů. 

Přesná čísla ale chybí. V příštím dílu našeho seriálu, se alespoň podíváme na to, v jakém prostředí se těmto konspiracím na českém internetu dobře daří.


Autor textu: Josef Šlerka, datový analytik a spolupracovník investigace.cz
Autoři projektu Antivax labyrint: Lucie Sikorová, Jan Vlček, Tomáš Kovařík, Diana Majtánová
Autorka grafiky: Lenka Matoušková