Kauza Kuciak, den 20: Andruskóovi předala Zsuzsová peníze den po vraždě

U specializovaného trestního soudu v Pezinku pokračovalo v pondělí projednávání vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírové. Klíčovým momentem se stal výslech odsouzeného Zoltána Andruskóa. Kočner i Zsuzsová se snažili jeho již druhou výpověď zpochybnit, Andruskó ale opakovaně prohlásil, že po vraždě na něho Zsuzsová stále tlačila, aby pokračoval v tom, co bylo naplánováno. Pro Kočnera měl kromě Kuciaka zabít další dva prokurátory.

Před soudním senátem bylo v pondělí od rána rušno. Na lavici svědků zasedl už po druhé Zoltán Andruskó – muž, který figuroval jako prostředník a pojítko mezi zadavatelkou vraždy Alenou Zsuzsovou a vražednou dvojicí Tomášem Szabóem a Miroslavem Marčekem. Právě Andruskó začal ihned po svém zatčení v září 2018 spolupracovat s policií a vypovídat. K tomu soud přihlédl a za zprostředkování vraždy dostal patnáctiletý trest, který si už odpykává. V aktuálním soudním procesu proto nevystupuje jako obžalovaný, ale jako důležitý svědek. Jeho výpověď totiž přivedla policii k Aleně Zsuzsové a Marianu Kočnerovi. 

Andruskóovo svědectví ještě z přípravného řízení zpochybnila obhajoba Mariana Kočnera i Aleny Zsuzsové kvůli údajným rozporům. Předsedkyně soudního senátu Ružena Sabová tak v úvodu pondělního řízení v Pezinku zdůraznila, že Andruskóova druhá výpověď má být zaměřena pouze na doplnění skutečností, jež dosud nezazněly, a měla by odstranit zmíněné rozpory.

„Mám něco, co jsem doteď neřekl, protože jsem se bál,“ začal Andruskó a pokračoval s tím, že před jeho zadržením za ním přišel člověk od Norberta Bödöra, že prý hledají bílého koně. Motivem vraždy měly být archeologické vykopávky Martiny Kušnírové (Martina Kušnírová vystudovala archeologii a pracovala na archeologickém výzkumu na východním Slovensku, pozn. red.). Andruskóův úvod byl nesrozumitelný a žádná z procesních stran na něj nereagovala. Jeho výpověď pak pokračovala otázkami, které mu kladl Marian Kočner.

Kočner se nejprve ptal Andruskóa na různé lidi z jeho okolí. Například se zajímal, zda se potkal s Lászlóem Krecsíkem, Maďarem, jenž zajistil vražednou zbraň. Po chvíli Andruskó nervózně odpověděl: „Položte mi konkrétní otázku.“ Na to i soudkyně Sabová upozornila Kočnera, že se má ptát pouze na projednávané věci, ale Kočner pokračoval. Další otázky na osoby nesouvisející s případem proto soudkyně zatrhla.

Kočner v čele eskorty. Foto: Branislav Wáclav / Aktuality.sk

Den poté

„Z vesnice Chotín jsem jel rovnou do Komárna. Byl jsem tam v sedm nebo v osm hodin ráno, nemohl jsem spát, a tak jsem jel brzy. V ten den jsem se dvakrát setkal s Alenou Zsuzsovou. Když jsem jí oznámil, že zemřela i Martina, byla strašně rozzlobená, neboť o objednávce Martininy vraždy nebyla řeč. Při druhém setkání mi donesla peníze. Nevzpomínám si, jestli jsem peníze odnesl Szabóovi ten samý den. Asi až druhý den,“ popsal události den po vraždě Andruskó po otázce soudkyně.

 

Pouze 0,2 % lidí, kteří čtou naše kauzy, nás finančně podpoří.

Přidejte se k nám a pomozte nám bojovat proti organizovanému zločinu a korupci.

Kočner se dále ptal i na aplikaci Threema a na to, zda ji Andruskó používal. Svědek souhlasil a potvrdil, že Threemu používal při komunikaci s kamarády a s manželkou. Kočnerův právník Marek Para chtěl zařadit do průkazného jednání zprávy z Threemy mezi Andruskóem a Kracinou. Soudní senát ale tento důkaz odmítl tvrzením, že nehodlá zkoumat komunikaci jiných osob, které nesouvisejí s projednávanou kauzou. Soudkyně vysvětlila, že připustí pouze zprávy mezi Alenou Zsuzsovou a Zoltánem Andruskóem týkající se půjčky. Tyto zprávy se pak skutečně přečetly a tlumočily z maďarštiny, kterou oba ke komunikaci používali.

Andruskó ohledně finančních půjček několikrát upozornil, že si žádné peníze od Zsuzsové nepůjčil. Právě ona mu ale hned po vraždě začala psát dlouhé zprávy o nesplacených dluzích.

„Já jsem jí napsal: ‚dostal jsem defekt‘ (tímto heslem měl oznámit Zsuzsové vraždu Kuciaka, pozn. red.) Poté mi posílala dlouhé SMS a MMS, že jí dlužím peníze. Ale byl to jen její výmysl. Je to lež. Peníze jí nedlužím a nikdy jsem ani nedlužil,“ opakoval před soudem. Dále vysvětlil, že v období po vraždě Kuciaka a Kušnírové stále existovala objednávka na vraždu prokurátora Žilinky. Zsuzsová měla Andruskóovi neustále psát a vyptávat se, jestli se „věci hýbou“. „Lhal jsem jí, že jo, ale nic jsem nedělal,“ přiznal Andruskó.

Alena Zsuzsová se radí s svými právniky. Foto: Branislav Wáclav / Aktuality.sk

Soud nakonec přistoupil k přečtení navrhovaných zpráv mezi Zsuzsovou a Andruskóem, v nichž obžalovaná svědka žádala, aby sepsali „papír o půjčce“. Mezi nimi byla i Andruskóova odpověď, že ho měli sepsat už dávno.

Zsuzsová na Andruskóovu výpověď reagovala následovně: „Tyto zprávy v plné míře potvrzují moje výpovědi i to, že Andruskó ve všem lhal. Rovněž potvrzuji, že měl ode mě půjčených 20 000 eur a dodnes mi dluží peníze. (…) Andruskó dnes tvrdil, že takové zprávy nečetl, ale on je nejen že četl, ještě mi na ně i odpověděl. To znamená, že Andruskó je jeden velký lhář a lže od začátku.“

Prokurátora zajímalo, o jakém dluhu se Zsuzsová v jejich komunikaci zmiňuje. Andruskó to vysvětlil tím, že Zsuzsová na něj po vraždě Kuciaka nadále naléhala, aby „dokončil slíbené věci“. „Chtěla ode mě, aby věci byly dokončené. Vydírala mě. Šlo jí o to, aby plánované vraždy prokurátorů Žilinky a Šufliarského byly dokončeny.“

Všichni tři obvinění, Zsuzsová, Kočner i Szabó, se shodně o Andruskóovi vyjadřovali v tom smyslu, že je nedůvěryhodný svědek a lže. „Absolutně ho netrápí, že si objednal vraždu dvou mladých lidí. Trápí ho jen to, že sedí ve vězení, a proto si sjednal dohodu s orgány činnými v trestním řízení,“ vyjádřila se Zsuzsová na závěr Andruskóovy výpovědi.

Právník rodiny Kuciakových Daniel Lipšic na její slova reagoval: „Andruskó začal spolupracovat s policií po svém zadržení, a neměl tedy tehdy motiv uzavírat dohody s prokurátorem. Vypověděl o skutečnostech, které pak byly dokázány objektivními důkazy.“

Tomáš Szabó. Foto: Branislav Wáclav / Aktuality.sk

Zamítnutí Kočnerovy strany bylo nezvratné

Před soudem včera zazněly i telefonáty v maďarštině mezi Miroslavem Marčekem a Tomášem Szabóem. Szabó si Marčekovi v telefonu stěžoval, že jejich přítelkyně si povídají a zjišťují, z čeho Szabó žije. „Není nutné před ní o čemkoli mluvit,“ upozornil Szabó Marčeka. Szabó se krátce hájil tím, že se jednalo o běžný rozhovor o přítelkyních a že nebyl spáchán žádný trestní čin. Kočner se chtěl Szabóa na telefonáty zeptat, ale ten uplatnil své právo nevypovídat. Telefonáty pocházejí z doby, kdy policie oba muže před jejich zadržením odposlouchávala.

Soud si také vyžádal zprávu od ministerstva vnitra, která se týkala zamítnutí registrace Kočnerovy politické strany Cieľ. 

„Proti tomuto rozhodnutí neexistuje opravný prostředek,“ píše se v závěru ministerské zprávy. Kočner v minulosti před soudem několikrát vysvětloval význam svých zpráv, které si po vraždě vyměnil se Zsuzsovou, právě odkazem na další sběr podpisů, i když ministerstvo poslalo ohledně registrace jeho strany Cieľ negativní odpověď. Prokurátor tvrdil, že se v komunikaci se Zsuzsovou naopak bavili o vraždě, s čímž Kočner nesouhlasil a znovu oponoval sběrem podpisů. Včera opět argumentoval, že jeden opravný prostředek se vůči rozhodnutí použít dal. Rozhodnutí ministerstva se podle Kočnera dalo napadnout u soudu, údajně kvůli „neúplnosti sebraných podpisů“. Nakonec ho však soudně nezpochybnil a k vlastní straně se chtěl dostat jinou cestou. Plánoval si koupit již založenou stranu. 

Soudkyně v pondělí do důkazního jednání doplnila i zprávu z Tatrabanky o účtu Mariana Kočnera a jeho platebních kartách. Soudkyně vzápětí všechny přítomné upozornila, že se jedná o bankovní tajemství, avšak Kočner s veřejným projednáním zprávy Tatrabanky souhlasil. Ze zápisu tak plyne, že krátce po vraždě si Marina Kočner vybral v hotovosti 50 000 eur. Podle obžaloby měl za vraždu zaplatit právě 50 000 eur.

Převoz Kočnera za přísných bezpečnostních opatření. Foto: Branislav Wáclav / Aktuality.sk

Soudkyně doplnila i několik zpráv z Threemy, které považovala za relevantní. Kočner na tyto informace reagoval podrážděně a prohlásil, že prokurátor schválně navrhl další zprávy z Threemy, aby média měla o čem psát a překryla se tím Andruskóova výpověď. Následně soudkyně Sabová upozornila obžalovaného, že tyto zprávy do dokazování zahrnul soudní senát, ne prokurátor. „Omlouvám se, tak to beru zpět, to určitě není kvůli médiím,“ změnil rétoriku Kočner.

Jednání v Pezinku by mělo pokračovat ve čtvrtek 23. července. Soudkyně Sabová v pondělí avizovala, že k tomuto termínu byl opětovně předvolán IT expert Dušan Mikulaj. Pokud soud schválí návrhy procesních stran, měly by se projednávat Kočnerovy telefonáty z vazby s jeho milenkou, manželkou a s blízkým spolupracovníkem Petrem Tóthem. Soudní senát bude rozhodovat také o návrhu předvolání svědka Kraciny, kterého se týkaly Kočnerovy pondělní dotazy na Andruskóa. Jakmile se ukončí dokazování, přijdou na řadu závěrečné řeči. Zda konečný verdikt padne ještě tento týden, zatím není jasné. 

Autorka článku: Eva Kubániová
Autor úvodní grafiky: Branislav Wáclav / Aktuality.sk
Tento text vznikl díky finanční podpoře čtenářů, jako jste vy. Přidejte se do klubu Sester a bratrů v triku.