Podcast Odposlech investigace.cz

„Nelegální činnost páchaná na volně žijících druzích zvířat a rostlin, tzv. wildlife crime, (…) se stává klíčovým prvkem nadnárodního organizovaného zločinu,“ píše ve své lednové zprávě Česká inspekce životního prostředí. Interpol a Světová celní organizace proto od roku 2017 každoročně vyhlašují tzv. Operaci Thunder, jejímž cílem je toto nezákonné obchodování s ohroženými druhy zvířat a rostlin zastavit. Do operace Thunder se zapojilo celkem 133 zemí světa a mezi nimi i Česko. O výsledcích této operace i o tom, jakých podob může wildlife crime nabývat a jaké problémy přináší, si s Barborou Šturmovou povídal Jiří Slavičínský.