pandora papers

V neděli 3. 10. 2021 jsme začali publikovat zjištění o českých občanech, kteří se objevili v dokumentech projektu Pandora Papers. Jako prvního jsme zvolili premiéra Andreje Babiše, protože to byl jediný aktivní politik na státní úrovni, který zároveň kandiduje do parlamentu a aspiruje na to být znovu premiérem. Andrej Babiš celosvětově patří k nejvýše postaveným osobám, jejichž jména v projektu Pandora Papers figurují. Částka 381 milionů korun, kterou si poslal, je navíc vysoká i v mezinárodním srovnání.

Od neděle tak v českých médiích i ze strany čtenářů často zaznívají dotazy, kdy zveřejníme další jména, jež se v Pandora Papers objevila. Odpověď na tuto otázka je ovšem složitější, než by se na první pohled mohlo zdát. 

Ano, součástí uniklých dokumentů jsou i data dalších stovek českých občanů. Ano, jsou mezi nimi bývalí politici, zločinci, ale i ti nejbohatší podnikatelé v zemi. Jenže pouhý výskyt v tomto seznamu neznamená, že se dotyčný dopustil něčeho nezákonného či jinak problematického. Ani to neznamená, že si založil offshore společnost, nebo že si snad vytvořil komplikované offshorové schéma. Záleží to vždy na povaze dokumentů, ve kterých se jména dotyčných objevila, na celkovém kontextu konkrétního příběhu i na postavení daného člověka – například jsou v dokumentech jména českých právníků, kteří firmy spravují, notářů, kteří ověřují podpisy, nebo zaměstnanců telefonních operátorů, protože výpisy ze smlouvy se používají k ověření správnosti osobních údajů. Stále navíc přibývají další dokumenty. 

Informovat veřejnost o vlivných osobách a jejich aktivitách je ve veřejném zájmu. Politicky činné osoby mají z právního hlediska zvýšenou míru povinnosti respektovat zásah do jejich soukromí, tedy novináři o nich mohou publikovat jejich osobní údaje, pokud veřejný zájem převýší právo na soukromí. Zveřejňování osobních údajů soukromých osob podléhá  v porovnání s politicky činnými osobami větší ochraně soukromí, proto nemůžeme „jen tak“ zveřejnit celý seznam. 

Naším cílem je přinášet ověřené a přesné informace a na kauze Andreje Babiše jsme strávili řadu měsíců. Nyní pokračujeme v práci na kauzách dalších lidí a nechceme publikovat kusé, z kontextu vytržené zprávy. Další případy proto budeme zveřejňovat postupně a vybereme pouze ty, které jsou opravdu ve veřejném zájmu a u nichž budeme disponovat ověřenými informacemi. Zaměříme se na ty, u kterých je v zájmu veřejnosti, aby byly zveřejněny, a budeme je poskytovat tak, abychom ochránili zdroje našich informací.

Naším heslem není rychle, ale správně.

 

Autor článku: Redakce investigace.cz
Autor úvodní grafiky: ICIJ