Novináři zemí EU žalují Evropský parlament

EP odmítá žádosti novinářů o záznamy o europoslaneckých náhradách

20. listopadu 2015 – České centrum pro investigativní žurnalistiku a novináři z dalších 28 zemí Evropské unie podali žalobu k Soudnímu dvoru EU proti Evropskému parlamentu. Ten jim odmítl poskytnout přístup k informacím, jak jeho 751 členů hospodaří se svými poslaneckými náhradami. Žurnalisté na něj proto 13. listopadu podali žalobu*.

Tým 29 novinářů požadoval kopie záznamů o europoslaneckých náhradách za poslední čtyři roky. Jednotliví novináři se dožadovali záznamů o europoslancích ze své země. Konkrétně šlo o dokumenty zahrnující fakta o tom, jaké peníze členové Evropského parlamentu dostávají kromě svých platů; jednalo se například o univerzální náhrady, cestovní náhrady, náhrady na denní stravování a fondy pro zaměstnance. Evropský parlament ale údaje o těchto nákladech odmítl poskytnout.

Tato celounijní iniciativa pro svobodný přístup k informacím – MEP´s (Members of European Parliament´s) Project – byla vytvořena v červnu, kdy se novináři všech zemí EU rozhodli vyžádat si zpřístupnění dokumentů, které ukazují, jak, kdy a za jakým účelem europoslanci utrácejí peníze z náhrad.

V roce 2014 šlo podle Evropského parlamentu 27 procent z téměř 2 miliardového rozpočtu (1,756 miliard EUR) na výdaje europoslanců. Těchto více než 474 miliónů eur se skládá z jejich platů, z nákladů na cestování a z platů pro osobní asistenty. Evropská veřejnost má právo vědět, jak je nakládáno s téměř půl miliardou eur z jejích daní. Evropský parlament utratí 3,2 milionu eur měsíčně pouze na univerzální europoslanecké náhrady (téměř 40 milionů eur ročně). Nikdo tyto výdaje nekontroluje či nesleduje. Členové europarlamentu, kteří jsou jedinými volenými zástupci občanů EU, opakovaně zamítli snahy regulovat tuto problematiku.

Evropský parlament v září zamítl žádost všech novinářů o přístup k informacím s odvoláním na ochranu osobních údajů a údajně nepřiměřenou zátěž, kterou by mu poskytnutí přístupu k takovým dokumentům mohlo způsobit. EP také uvedl, že nedisponuje žádnými dokumenty, které by se vztahovaly k tomu, jak europoslanci nakládají se svými univerzálními náhradami.

Novináři se nyní obracejí k Soudnímu dvoru Evropské unie ve snaze napravit selhání EP v jeho deklarované funkci ochránce transparentnosti, a tedy lhostejnost ke smlouvám o EU.

Prostým odepřením přístupu k vyžadovaným dokumentům dává Evropský parlament svým členům právo k tajnůstkářskému nakládání s penězi veřejnosti a poskytuje jim plnou imunitu ve vztahu k veřejné kontrole těchto finančních záležitostí. My argumentujeme tím, že důvody odepření přístupu, které byly reportérům sděleny, nemají žádný základ v žádné evropské směrnici,“ říká právnička týmu novinářů Nataša Pirc Musar, bývalá slovinská komisařka pro informace.

MEP´s Project je bezprecedentní. Je to poprvé, co novináři ze všech zemí EU spolupracují v oblasti svobody informací, konkrétně ve věci přístupu k záznamům o náhradách europoslanců. Náhrady europoslanců jsou určeny k tomu, aby byly utráceny pro jejich profesionální, a nikoliv osobní, potřeby. A proto by toto nemělo zůstat skryto evropské veřejnosti,“ říká vedoucí MEP´s Project, slovinská novinářka Anuška Delić.

*Žaloba týkající se irských europoslanců bude podána v patřičnou dobu.

Leave a Reply

Your email address will not be published.