Impérium AB 2.0: Databáze firem a dotací Andreje Babiše

Předseda vlády Andrej Babiš ztělesňuje jeden z největších střetů zájmů, jaké máme v novodobé politice České republiky možnost vidět. Kvůli jeho rozsáhlému vlivu na strategické oblasti státu je proto klíčové co nejvíce zviditelnit jeho obchodní zájmy a také to, které firmy spadají do pole jeho působnosti. A to nejen v České republice, ale i v zahraničí. Z těchto důvodů vznikl projekt Impérium AB – první ucelená databáze firem, jež patří do říše Andreje Babiše, rozprostírající se po celém světě. Projekt se rovněž zabývá dotacemi, které tyto firmy získaly. 

Andrej Babiš se nachází ve střetu zájmů hned několikrát. Jmenuje ministry a veřejné činitele, kteří mají vliv na přidělování dotací, jež často končí právě v jeho českých firmách. Zároveň se podílí na legislativních návrzích a úpravách týkajících se i jeho podnikatelských aktivit a jako premiér samozřejmě zastupuje stát v zahraničí – sjednává a ratifikuje mezinárodní smlouvy, které mají dopad na zahraniční politiku, což se může odrazit i ve fungování jeho zahraničních firem. Jako koncový uživatel výhod a osoba s rozhodujícím vlivem na Agrofert ovlivňuje také média patřící tomuto koncernu: mimo jiné celostátní deníky MF Dnes či Lidové noviny, ale i Metro nebo rozhlasovou stanici Rádio Impuls či televizi Óčko. Podle průzkumu společnosti Nielsen Admosphere nazvaném Zpravodajství a zpravodajské weby 2019 představuje týdenní dosah médií Andreje Babiše téměř 70 % konzumentů české mediální nabídky, což je třeba nejen vnímat kriticky, ale i podrobovat analýze, nakolik současný premiér tyto mediální páky formující veřejnou debatu i mínění společnosti zneužívá ke svým politickým a obchodním cílům.

Záměrem projektu Impérium AB bylo vytvořit jedno místo, kde by bylo možné získat ucelený přehled o Babišových podnikatelských aktivitách. Existují sice stovky článků, ve kterých lze tyto informace dohledat, jak se ale vyjádřila v epizodě podcastu Odposlech novinářka Pavla Holcová, „naším cílem bylo vytvořit nástroj, jenž usnadní práci novinářům a lidem vystupujícím ve veřejném prostoru, a doufáme, že to pomůže vnést do debaty o dotacích a střetu zájmů více dat a méně dojmů“.

Jednou z posledních aktualizací, jež v této databázi proběhly, bylo právě přidání zmínek v médiích o jednotlivých firmách, kterých se nám podařilo zmapovat téměř dva tisíce.

Díky databázi tak lze získat přehled o původu a struktuře dotací v celkové výši skoro 19 miliard korun za období 2007 až 2020. Nejvíce z nich dostaly firmy z České republiky (17 miliard korun). Mezi společnostmi, které získaly zahraniční dotace, jsou například slovenské firmy s dotacemi za 1,2 miliardy korun, ale i firmy v Maďarsku a Německu.

 

Databáze funguje na způsob Wikipedie a s pomocí veřejných informačních zdrojů mapuje firmy propojené s Andrejem Babišem v České republice i v zahraničí. Současně v databázi figurují i osoby napojené na Babišovo impérium.

Databáze je dostupná na adrese imperiumab.investigace.cz a vznikla v rámci semináře Open Source Intelligence and Investigation na FF UK pod vedením Pavly Holcové a Josefa Šlerky, odborníka na data a vedoucího studijního oboru Studia nových médií na Univerzitě Karlově. Celý projekt je navíc propojený s dalšími již existujícími databázemi, z nichž data čerpáme:

  • Hlídač státu, z něhož máme data o českých firmách a jejich dotacích jak ze zemědělských fondů EU, tak z ostatních fondů ESIF (Evropské strukturální a investiční fondy).
  • Farmsubsidy.org, odkud jsme získali data o dotacích ze zemědělských fondů EAFRD (Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova) a EAGF (Evropský zemědělský záruční fond) všech členských zemí EU od roku 2013.
  • Subsidystories.eu, odkud čerpáme data o části příjemců dotací z ESIF fondů převážně z období 2007–2013, a to ze všech členských zemí EU.
  • Ekosystém.Slovensko.Digital, odkud čerpáme data ze systému ITMS2014+, tedy data o dotacích slovenským subjektům z ESIF fondů za období 2014–2020.

Cílem projektu je poskytnout nástroje a pomůcky pro novináře i veřejnost. Databázi budeme průběžně aktualizovat a rozšiřovat. Hlavní aktualizace jednou ročně, vždy po zveřejnění výročních zpráv. Přístup do základní databáze je naprosto volný. Pro její rozšířenou verzi s dostupnými informacemi o osobách napojených na firmy, je ale nutná registrace.  Přístup dostanou všichni, kteří o to požádají a jejichž činnost splňuje základní etická pravidla novinářské práce. Pokud máte zájem o přístup k případné editaci či k doplnění podrobnějších údajů, pište na adresu Niny Kodhajové (nina@investigace.cz).

Autorka textu: Nina Kodhajová
Zdroj úvodní grafiky: Lenka Matoušková
*Aktualizace článku proběhla 16. 4. 2021