databoutique

Konspirační texty o tom, proč se neočkovat, jsou jen špičkou ledovce. Na českém internetu existuje mnohem populárnější formát než článek na konspiračním serveru. Tím jsou facebooková videa a živá vysílání. Ty totiž tvoří zásadní část postů, které skupiny nakloněné covidovým konspiračním teoriím sdílejí. 

Samotné skupiny jsme hledali podle toho, zda v nich uživatelé aktivně sdílejí odkazy na konspirační teorie, které jsme ukázali v předchozím dílu našeho seriálu. Identifikovali jsme jádro v podobě 29 skupin, propojených mezi sebou nezvykle rychle po sobě jdoucím sdílením odkazů.

Síť těchto skupin tvoří české i slovenské stránky, které můžete vidět na následujícím grafu:

Mezi těmito skupinami vynikají zejména tři české: „Češi, táhněme za jeden provaz“, „Svobodné Česko“ a „Covidu se nebojíme, bojíme se ‚opatření‘ – Nechte nás na pokoji!“, které sdílely nejvíce odkazů na konspirační články. Věnovali jsme se jim proto i v další analýze a stáhli jsme 10 000 jejich posledních postů. Výsledek je překvapivý.

Téměř polovinu obsahu z těchto postů totiž představují videa nejrůznějších formátů, za nimi s velkým odstupem, co se sdílení týče, skončily odkazy na články. Daleko zajímavější je pak struktura již tak silně zastoupeného videoobsahu. Z celkového počtu 4 520 sdíleného videoobsahu představují drtivou většinu takzvaná live videa. Tímto termínem Facebook označuje obsah, který uživatelé streamují ze svých mobilních telefonů. Autory skoro třetiny tohoto obsahu jsou nezařazený poslanec Lubomír Volný a jeho spolupracovníci. Volný ve svých streamech nezřídka informuje o vakcinaci proti covidu-19 z pohledu konspirační scény – jako například v tomto videu, kde hovoří o údajně důvěrném dokumentu společnosti Pfizer. V textu se má společnost údajně přiznávat k tomu, že „mRNA se pohybuje z místa vpichu do krve, poté spike proteiny cirkulují po celém těle a napadají vaječníky, játra, neurologické tkáně a další orgány“.

Mgr. Lubomír Volný – Jednotní 610×
KTV 405×

Srdcem pro Vlast – živě

378×
Volný blok 324×

TV Šalingrad 

276×

Tabulka: Nejčastější zdroje sdílených live videopřenosů

Jiným úspěšným příkladem sdílení konspirací může být i projekt KTV, označující sám sebe za „amatérský audiovizuální zpravodajský a žurnalistický projekt. Kanál, na kterém nebudeme šetřit žádného politika a žádný společenský nešvar“. Kanál provozuje Ivan Smetana. V našich analyzovaných skupinách se od KTV například sdílel videorozbor vystoupení Adama Vojtěcha, v němž ministr zdravotnictví srovnává covidovou situaci před prázdninami v roce 2020 a nadcházejícími prázdninami s tím, že situace je jiná, protože loni tu prakticky nikdo covid neprodělal. Vytrhnutá věta z kontextu Vojtěchova sdělení má pak sloužit jako důkaz toho, že ministr přiznává, že tu žádná pandemie nikdy nebyla. Toto video má 310 000 zhlédnutí.

Mezi úspěšné zdroje obsahu v našich skupinách patřila i stránka Srdcem pro Vlast a její pořad Raníček, tedy pravidelné ranní vysílání. Například v tomto videu se autor vrací k vyvrácenému hoaxu o magnetizačním účinku vakcíny proti covidu-19.

V praxi tak vidíme, že články s konspiračními teoriemi o vakcíně proti covidu-19 tvoří jen menší část celé konspirační krajiny, jejíž podstatnou součástí je uživatelský videoobsah. Ten se jeví jako mnohem vhodnější kanál, poněvadž se zdá, že Facebook upřednostňuje live videa a jejich dosah, a zároveň je pro sociální síť prakticky nemožné obsah účinně filtrovat. 

Autor textu: Josef Šlerka, datový analytik a spolupracovník redakce investigace.cz
Autorka úvodní grafiky: Lenka Matoušková
Pozn.: Článek byl 5.6. aktualizován o interaktivní graf. 


Metodologie: Pro analýzu jsme jako vstup využili dataset z třetího dílu naší série. Následně jsme k těmto datům stáhli sdílení ze služby CrowdTangle. Celkem nám služba vrátila 2 093 sdílení ze 204 unikátních stránek a skupin. Poté jsme tato data analyzovali knihovnou CoorNet. Vizualizace jsme vytvořili v softwaru Gephi. P.